Tiết 1: Điểm - Đường thẳng - Tôn Nữ Bích Vân

Dùng các chữ cái in hoa A, B, C,. để đặt tên cho điểm.

-Hai điểm A, B phân biệt

 

ppt10 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1251 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 1: Điểm - Đường thẳng - Tôn Nữ Bích Vân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Giáo viên: Tôn Nữ Bích VânTiết 1: HÌNH 6ĐIỂM - ĐƯỜNG THẲNGCHƯƠNG I : ĐOẠN THẲNG Tiết 1:1. Điểm: Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh cuả điểm.Dùng các chữ cái in hoa A, B, C,... để đặt tên cho điểm. Bất cứ hình nào cũng là một tập hợp các điểm. Một điểm cũng là một hình.. A. BC. DCHƯƠNG I : ĐOẠN THẲNG ĐIỂM - ĐƯỜNG THẲNG Hai điểm A, B phân biệt Điểm C, D trùng nhau.2. Đường thẳng: - Vạch thẳng vẽ theo mép thước cho hình ảnh một đường thẳng.- Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía. Dùng các chữ cái thường để đặt tên cho các đường thẳng .Ví dụ : đường thẳng a, b, c,... ab3. Điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng: d.A. B Điểm A thuộc đường thẳng d, ký hiệu A d Điểm B không thuộc đường thẳng d, ký hiệu B d còn đọc : điểm A nằm trên đường thẳng d , hay: đường thẳng d đi qua điểm A . còn đọc là:điểm B nằm ngoài đường thẳng d, hay: đường thẳng d không đi qua điểm B. ?aC.. E a)Điểm C thuộc đường thẳng a, điểm E không thuộc đường thẳng a. A. B b) C a ; E a .M. NLuyện tập:Cách viết thông thường Hình vẽ Ký hiệu Hai điểm A, B thuộc đường thẳng a, điểm C không thuộc a Bài 1 Điểm M thuộc đường thẳng aĐiểm A không thuộc đường thẳng a AaaMĐiền vào ô trống:M aA aB AaCA aB aC aVẽ hình theo cách diễn đạt sau: - Các điểm A, M, N nằm trên đường thẳng d. - Các điểm B, C không nằm trên đường thẳng d. b) Ghi ký hiệu theo cách đặt tên ở câu a.Bài 2 C .. . .A M N . d B A d ,M d ,N d .B d ,C dBÀI 3:TRẮC NGHIỆMCho các điểm M, N, P và ba đường thẳng a,b,c.Chỉ ra đáp án sai:a/ N b và N cb/ M a và M cc/ P a và P bd/ P c và P b abcPMN ...Bài 4Hoạt động nhóm:Cho các điểm A, B, C, D và bốn dường thẳng m, n, p, q. Điền ký hiệu thích hợp vào ô vuông:a/ A q và A nb/ B n và B qc/ D m ; D n; D pd/ C p ; C m DABCmnpq....Hướng dẫn về nhà: Soạn đủ bài tập trong sgk Soạn bài 1, 3/95, 96 sách bài tập.Chuẩn bị bài: “ BA ĐIỂM THẲNG HÀNG’’. Cho hình vẽ: a) Kể tên các đường thẳng đi qua các điểm A, B, C, D.b) Đường thẳng c không đi qua các điểm nào?c) Đường thẳng c đi qua các điểm nào? Ghi kết qủa bằng ký hiệu.d) Đường thẳng a đi qua các điểm nào và không đi qua các điểm nào?e) Điểm E thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào ? Ghi kết qủa bằng ký hiệu.abcdABCDEHướng dẫn về nhà:CHÚC CÁC EMHỌCTẬP TỐT

File đính kèm:

  • pptTiet Diem Duong thang Hinh 6.ppt