Tiết 77: So sánh phân số - Vũ Thị Thu Thủy

• Kiến thức: + Học sinh hiểu và vận dụng được quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu.

 + Nhận biết được phân số âm, phân số dương.

• Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng viết các phân số đã cho dưới dạng các phân số có cùng mẫu dương để so sánh.

• Thái độ: + HS có ý thức làm việc theo quy trình

 + Rèn tính cẩn thận, cách trình bày khi so sánh.

 

doc7 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1331 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 77: So sánh phân số - Vũ Thị Thu Thủy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Cô giáo hướng dẫn: cô Vũ Thị Thanh Hương
Giáo sinh thực tập: Vũ Thị Thu Thủy
Lớp : 6A1
Tiết 77: SO SÁNH PHÂN SỐ.
Mục tiêu
Kiến thức: + Học sinh hiểu và vận dụng được quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu.
 + Nhận biết được phân số âm, phân số dương.
Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng viết các phân số đã cho dưới dạng các phân số có cùng mẫu dương để so sánh.
Thái độ: + HS có ý thức làm việc theo quy trình
 + Rèn tính cẩn thận, cách trình bày khi so sánh.
Chuẩn bị của giáo viên, học sinh
GV: Bảng phụ ghi đề bài, quy tắc so sánh
HS: Đồ dùng học tập.
Tiến trình giảng dạy
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ ( 7 phút )
- GV yêu cầu HS1 làm bài tập:
 Quy đồng mẫu các phân số: và 
+ GV: Nêu cách quy đồng mẫu nhiều phân số.
- HS2: Điền dấu >;< vào ô vuông:
+ Nêu quy tắc so sánh 2 số nguyên âm?
 Quy tắc so sánh số nguyên dương với số 0; số nguyên âm với số 0 và số nguyên dương với số nguyên âm.
GV đặt vấn đề :
Ở tiểu học các em đã được học quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu, hai phân số khác mẫu với tử và mẫu là các số tự nhiên và mẫu khác 0. Vậy với 2 phân số có tử và mẫu là các số nguyên thì so sánh như thế nào? Chúng ta vào bài hôm nay : 
SO SÁNH PHÂN SỐ
- HS1: 
MC = 20
Thừa số phụ: 20:4=5
 20:5=4
- Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:
+B1: Tìm BCNN làm mẫu chung.
+B2: Tìm thừa số phụ (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu)
+B3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.
- HS2:
+ Trong 2 số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.
+ Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.
+ Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.
+ Mọi số nguyên dương đều lớn hơn bất kì số nguyên âm nào.
Tiết 77: SO SÁNH PHÂN SỐ
Hoạt động 2: SO SÁNH 2 PHÂN SỐ CÙNG MẪU ( 10 phút )
- GV: Với các phân số có cùng mẫu ( tử và mẫu đều là số tự nhiên ) thì ta so sánh thế nào?
- Đối với các phân số có tử và mẫu là các số nguyên ta cũng có quy tắc: “ Trong 2 phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn”.
- Vài HS nhắc lại quy tắc so sánh 2 phân số cùng mẫu.
- GV nhấn mạnh: Phải đưa phân số về cùng mẫu dương sau đó mới so sánh tử.
VD: Làm ?1
- GV: So sánh:
- HS: Với các phân số có cùng mẫu, nhưng tử và mẫu là các số tự nhiên, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn
- HS phát biểu lại quy tắc so sánh 2 phân số cùng mẫu.
- HS làm ?1
- HS: Biến đổi các phân số có cùng mẫu âm thành mẫu dương rồi so sánh.
1. So sánh 2 phân số có cùng mẫu.
a, Quy tắc ( SGK – 22)
b, ?1
c, VD
Tương tự ta có:
Hoạt động 3: SO SÁNH 2 PHÂN SỐ KHÔNG CÙNG MẪU ( 15 phút )
- GV: Xét 2 phân số 
+ Em có nhận xét gì về mẫu của 2 phân số này?
+ Muốn so sánh 2 phân số này ta làm như thế nào?
- GV: Cho HS lên bảng làm.
Sau đó nhận xét, bổ sung.
- Vậy để so sánh 2 phân số không cùng mẫu ta làm như thế nào?
Nhận xét, chốt lại rồi đưa ra quy tắc.
- Hướng dẫn HS để đưa ra các bước so sánh 2 phân số không cùng mẫu.
- HS làm ?2
+ Trước khi so sánh cần chú ý điều gì?
+ hãy rút gọn rồi quy đồng để phân số có cùng mẫu dương.
- GV cho HS làm ?3
+ Hướng dẫn HS so sánh với 0.
Hãy quy đồng mẫu. Viết số 0 dưới dạng phân số có mẫu là 5. So sánh 2 phân số.
+ Tương tự so sánh các phân số với 0
- GV: Qua việc so sánh các phân số trên, hãy cho cô biết tử và mẫu của phân số như thế nào thì phân số lớn hơn 0? Nhỏ hơn 0?
- GV yêu cầu 1 HS đọc nhận xét trong SGK-23
- Áp dụng: Trong các phân số sau, phân số nào âm? Phân số nào dương?
+ Không cùng mẫu.
+ Đưa phân số có mẫu âm về mẫu dương rồi quy đồng.
- 1 HS lên bảng làm bài.
- HS: Muốn so sánh 2 phân số không cùng mẫu ta viết chúng dưới dạng 2 phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.
- HS từ quy tắc đưa ra quy trình các bước so sánh.
- HS làm ?2
- Chú ý là:
+ Các phân số này có mẫu âm.
+ Có phân số chưa tối giản.
- HS làm ?3
- HS:
+ Phân số có tử và mẫu cùng dấu thì lớn hơn 0
+ Phân số có tử và mẫu khác dấu thì nhỏ hơn 0
+ HS đọc nhận xét
- HS làm bài tập áp dụng
2. So sánh hai phân số không cùng mẫu.
a, VD
So sánh 2 phân số:
Giải:
+B1: Viết 
+B2: Quy đồng:
+B3:
Vì -15 > -16 nên 
Vậy 
b, Quy tắc ( SGK – 23)
Các bước so sánh hai phân số không cùng mẫu:
+B1: Viết phân số có mẫu âm thành phân số bằng nó có mẫu dương.
+B2: Quy đồng các phân số.
+B3: So sánh tử các phân số đã quy đồng.
c, Bài tập
?2
Quy đồng:
 ?3
d, Nhận xét (SGK – 23)
Áp dụng:
+ Phân số dương là 
+ Phân số âm là
Hoạt động 4: LUYỆN TẬP CỦNG CỐ ( 10 phút )
- Nêu quy tắc so sánh 2 phân số cùng mẫu và không cùng mẫu.
- Nhắc lại thế nào là phân số dương? Thế nào là phân số âm?
- Làm bài ở bảng phụ
- Làm BT 38 (SGK- 23)
+ Để biết thời gian nào dài hơn ta làm ntn?
+ Để biết đoạn thẳng nào ngắn hơn ta làm như thế nào?
- Làm BT 40 (SGK-24)
Lưới nào sẫm nhất.
- Bảng phụ: Khẳng định sau Đ hay S?
Câu
Đ/án
a, Trong hai phân số có cùng mẫu, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.
S
b, Trong hai phân số có cùng mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.
Đ
c, Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu hai phân số đó rồi so sánh các tử với nhau:phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.
S
d, Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.
Đ
- BT 38( SGK – 23)
Hay dài hơn 
Hay ngắn hơn 
- BT 40 ( SGK – 24)
Vậy lưới B sẫm nhất
Hoạt động 5: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( 3 phút )
- Nắm vững quy tắc so sánh hai phân số bằng cách viết chúng dưới dạng 2 phân số có cùng mẫu dương.
- BTVN: 38(c,d); 39; 41 ( SGK – 24).
- Đọc trước bài mới.
Cô giáo hướng dẫn Giáo sinh thực tập
Cô Vũ Thị Thanh Hương Vũ Thị Thu Thủy

File đính kèm:

  • doctiet 77 so sanh phan so.doc
Bài giảng liên quan