Tranh của Họa sĩ Bùi Xuân Phái

Tranh của Họa sĩ Bùi Xuân Phái

ppt18 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 553 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tranh của Họa sĩ Bùi Xuân Phái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
S­u tÇm: Bïi T©n ViÖthäa sÜ bïi xu©n ph¸iBïi Xu©n Ph¸i n¨m 1942Bïi Xu©n Ph¸i N¨m 1974Ch©n dung tù häaCh©n dung bµ Ph¸i n¨m 1961Ch©n dung bµ Ph¸i n¨m 1986CÇu gçChî Hµng BÌHµng BuåmHµng thiÕc¤ Quan Ch­ëngHµng TrePhè Hµng B¹cPhè T¹ HiÒn (Thêi k× x¸m)

File đính kèm:

  • ppttranh hoa si Bui Xuan Phai.ppt
Bài giảng liên quan