Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài 37: Nhân một số thập phân với một số thập phân - Trường Tiểu học Thành An

Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4 m, chiều rộng 4,8 m. Hỏi diện tích mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông ?

Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên

Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái

Muốn nhân một số thập với một số thập phân ta làm như sau:

Nhân như nhân các số tự nhiên.

Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số cố bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

ppt11 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 10/12/2020 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài 37: Nhân một số thập phân với một số thập phân - Trường Tiểu học Thành An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN MỎ CÀY BẮC TỔ KHỐI 5MÔN:TOÁN LỚP 5Kính chào quý thầy cô về dự giờ, thăm lớp !GIÁO VIÊN: LÊ MẠNH VIỆTTrường Tiểu học Thành AnThứ tư, ngày 09 tháng 11 năm 2011TOÁNTính nhẩm:KIỂM TRA BÀI CŨ1,48 x 10 =15,5 x 10 =5,12 x 100 =2,571 x 1000 =14,81555122571ToánNhân một số thập phân với một số thập phânVí dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4 m, chiều rộng 4,8 m. Hỏi diện tích mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông ?Ta phải thực hiện phép tính:6,4 m = dm4,8 m = dm3072 dm2 = m26448x2516252703(dm2)30,726,4 x 4,8 = .........( m2)Thứ tư, ngày 09 tháng 11 năm 20116448 Vậy 6,4 x4,8=30,72 ToánNhân một số thập phân với một số thập phân6,44,8x251625270(m2) Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên. Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái,364485122563072 (dm2)xThứ tư, ngày 09 tháng 11 năm 2011ToánNhân một số thập phân với một số thập phânb) VÝ dô 2: 4,75 x 1,3 = 4,751,3x52575716414, Thùc hiÖn phÐp nh©n nh­ nh©n c¸c sè tù nhiªn. Hai thõa sè cã tÊt c¶ ba ch÷ sè ë phÇn thËp ph©n, ta dïng dÊu phÈy t¸ch ë tÝch ra ba ch÷ sè kÓ tõ ph¶i sang tr¸i.Muốn nhân một số thập với một số thập phân ta làm như sau:- Nhân như nhân các số tự nhiên.- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số cố bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.6,175Thứ tư, ngày 09 tháng 11 năm 2011?ToánNhân một số thập phân với một số thập phânBài 1: Đặt tính rồi tính:THỰC HÀNH:25,81,5x129025838,700,244,7x168961,128a)c)25,8 x 1,50,24 x 4,7 Thứ tư, ngày 09 tháng 11 năm 2011To¸nBµi 2 :THỰC HÀNHa) TÝnh råi so s¸nh gi¸ trÞ cña a x b vµ b x a:aba x bb x a2,364,23,052,72,36 x 4,2 = 9,9124,2 x 2,36 = 9,9123,05 x 2,7 = 8,2352,7 x 3,05 = 8,235NhËn xÐt: PhÐp nh©n c¸c sè thËp ph©n cã tÝnh chÊt giao ho¸n:Khi ®æi chç hai thõa sè cña mét tÝch th× tÝch kh«ng thay ®æi.a x b = b x a Thứ tư , ngày 09 tháng 11 năm 2011Nhân một số thập phân với một số thập phânTo¸nNhân một số thập phân với một số thập phânBµi 2:THỰC HÀNH:b. Viết ngay kết quả tính:4,34 x 3, 6 = 15,6249,04 x 16 = 144,64 3,6 x 4,34 = ............ 16 x 9,04 = ...........15,624 144,64 Thứ tư , ngày 09 tháng 11 năm 2011To¸nNhân một số thập phân với một số thập phân Thứ tư , ngày 09 tháng 11 năm 2011CỦNG CỐ- Nhân như nhân các số tự nhiên.- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số cố bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.To¸nNhân một số thập phân với một số thập phân Thứ tư , ngày 09 tháng 11 năm 2011Ghi nhớ 3 bước:123Xin cảm ơn quý thầy cô giáo !Chúc các em chăm ngoan, học giỏi!

File đính kèm:

  • pptNhan mot so thap phan voi mot so thap phan.ppt
Bài giảng liên quan