Đề Kiểm Tra Định Kỳ Tập Làm Văn Lớp 8 Trường THCS TT Khe Tre

 Biểu điểm:

9 -10: Hiểu đề, viết đạt yêu cầu, diễn đạt mạch lạc, câu văn hay, bay

 bổng. Trình bày sạch sẽ.

7 - 8 : Hiểu đề, diễn đạt chưa trôi chảy, câu văn dài, còn mắc lỗi.

5 -6 : Đạt yêu cầu, diễn đạt vụng về, mắc lỗi.

Dưới 5: - Chưa đạt yêu cầu.

 - Kỷ năng viết còn hạn chế.

 - Sai lỗi nhiều.

 

doc3 trang | Chia sẻ: hongmo88 | Ngày: 30/11/2015 | Lượt xem: 756 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề Kiểm Tra Định Kỳ Tập Làm Văn Lớp 8 Trường THCS TT Khe Tre, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THCS TT KHE TRE ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 
 TỔ: VĂN-SỬ-GDCD	 2012-2013
 Đề 1	 
 Môn: Tập làm văn- lớp 8 
Thời gian: 90 phút
Đề bài: Hãy thuyết minh về một giống vật nuôi.
-----------Hết----------
TRƯỜNG THCS TT KHE TRE
Tổ: Văn – Sử - GDCD
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM BÀI VIẾT SỐ 5
 Biểu điểm:
9 -10: Hiểu đề, viết đạt yêu cầu, diễn đạt mạch lạc, câu văn hay, bay 
 bổng. Trình bày sạch sẽ.
7 - 8 : Hiểu đề, diễn đạt chưa trôi chảy, câu văn dài, còn mắc lỗi.
5 -6 : Đạt yêu cầu, diễn đạt vụng về, mắc lỗi.
Dưới 5: - Chưa đạt yêu cầu.
 - Kỷ năng viết còn hạn chế.
 - Sai lỗi nhiều.
TRƯỜNG THCS TT KHE TRE ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 
 TỔ: VĂN-SỬ-GDCD	 2012-2013
 Đề 2	 
 Môn: Tập làm văn- lớp 8 
Thời gian: 90 phút
 1. Đề bài: Hãy thuyết minh về con chó nhà em.
--------Hết ----------
TRƯỜNG THCS TT KHE TRE
Tổ: Văn – Sử - GDCD
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM BÀI VIẾT SỐ 5
 Biểu điểm:
9 -10: Hiểu đề, viết đạt yêu cầu, diễn đạt mạch lạc, câu văn hay, bay 
 bổng. Trình bày sạch sẽ.
7 - 8 : Hiểu đề, diễn đạt chưa trôi chảy, câu văn dài, còn mắc lỗi.
5 -6 : Đạt yêu cầu, diễn đạt vụng về, mắc lỗi.
Dưới 5: - Chưa đạt yêu cầu.
 - Kỷ năng viết còn hạn chế.
 - Sai lỗi nhiều.
TRƯỜNG THCS TT KHE TRE ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 
 TỔ: VĂN-SỬ-GDCD	 2012-2013
 Đề 3	 
 Môn: Tập làm văn- lớp 8 
Thời gian: 90 phút
 Đề bài: Hãy thuyết minh về con mèo nhà em.
--------Hết ----------
TRƯỜNG THCS TT KHE TRE
Tổ: Văn – Sử - GDCD
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM BÀI VIẾT SỐ 5
KIỂM TRA TẬP LÀM VĂN LỚP 8
VIẾT BÀI SỐ 5
Thời gian 90 phút
 3.Biểu điểm:
9 -10: Hiểu đề, viết đạt yêu cầu, diễn đạt mạch lạc, câu văn hay, bay 
 bổng. Trình bày sạch sẽ.
7 - 8 : Hiểu đề, diễn đạt chưa trôi chảy, câu văn dài, còn mắc lỗi.
5 -6 : Đạt yêu cầu, diễn đạt vụng về, mắc lỗi.
Dưới 5: - Chưa đạt yêu cầu.
 - Kỷ năng viết còn hạn chế.
 - Sai lỗi nhiều.

File đính kèm:

  • docTLV so 5 tuan 3.doc