Đề kiểm tra môn Mỹ thuật, học kỳ II, lớp 6 đề số 1

Đề bài: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT, SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ

GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠI (BÀI 27)

1. Yêu cầu

Kiến thức

- Hiểu sơ lược về mĩ thuật cổ đại của Ai Cập, Hy Lạp, La Mã.

- Biết một số công trình kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu.

Kĩ năng

- Trình bày được khái quát của mĩ thuật Ai Cập – Hy Lạp – La Mã qua các

tác phẩm kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ tiêu biểu.

- Nêu tên đúng các tác phẩm nghệ thuật mỗi nước.

- Trình bày được nét cơ bản về đặc điểm địa lí, lịch sử có ảnh hưởng sâu

sắc tới những nền mĩ thuật này.

pdf4 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 12/09/2019 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Mỹ thuật, học kỳ II, lớp 6 đề số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 1 
ĐỀ KIỂM TRA MÔN MỸ THUẬT, HỌC KỲ II, LỚP 6 
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) 
Đề bài: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT, SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ 
GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠI (BÀI 27) 
1. Yêu cầu 
Kiến thức 
- Hiểu sơ lược về mĩ thuật cổ đại của Ai Cập, Hy Lạp, La Mã. 
- Biết một số công trình kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu. 
Kĩ năng 
- Trình bày được khái quát của mĩ thuật Ai Cập – Hy Lạp – La Mã qua các 
tác phẩm kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ tiêu biểu. 
- Nêu tên đúng các tác phẩm nghệ thuật mỗi nước. 
- Trình bày được nét cơ bản về đặc điểm địa lí, lịch sử có ảnh hưởng sâu 
sắc tới những nền mĩ thuật này. 
Thái độ 
Nhận thức thẩm mĩ đúng đắn với các tác phẩm nghệ thuật cổ đại. 
2. Hình thức kiểm tra 
Phiếu học tập kết hợp với trắc nghiệm khách quan. 
a) Phần tự luận 
Trình bày những đặc điểm cơ bản về địa lí, lịch sử có ảnh hưởng tới nền mĩ 
thuật cổ đại của Ai Cập – Hy Lạp – La Mã. Nêu nhận xét cá nhân về nền Mĩ thuật 
cổ đại. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 b) Nội dung trắc nghiệm 
 2 
Những công trình nghệ thuật sau đây thuộc nền mĩ thuật cổ đại nào (Ai 
Cập, Hy Lạp, La Mã)? 
1. Kim tự tháp 
2. Đền Pác tê nông 
3. Đấu trường Cô li dê 
4. Tượng nhân sư 
5. Khải Hoàn môn 
6. Cột Đôrích 
7. Tượng “Người ném đĩa” 
8. Hoàng đế Macôren trên lưng ngựa 
9. Tượng Thần Dớt 
10. Tượng Viên thư lại ngồi 
3. Biểu điểm 
- Phần tự luận: 5 điểm 
- Phần trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm 
Tổng cộng cả 2 phần (a) và (b): 10 điểm 
 3 
ĐÁP ÁN 
a) Phần tự luận 
* Những đặc điểm cơ bản về địa lí, lịch sử có ảnh hưởng tới nền MT cổ đại 
của Ai Cập – Hy Lạp – La Mã. 
- Ai Cập: Nằm ở Đông bắc châu Phi, dọc theo lưu vực sông Nin. 
+ Điều kiện địa lí khép kín, ít giao lưu với bên ngoài nên nghệ thuật Ai Cập 
mang đậm tính dân tộc, ít biến đổi. 
+ Xuất phát từ tín ngưỡng và điều kiện tự nhiên (có nhiều nguồn đá quí), 
nên nghệ thuật xây cất lăng mộ, tạc tượng, ướp xác, kiến trúc, điêu khắc phát triển. 
- Hy Lạp: 
+ Đất nước Hy Lạp nằm bên bờ Địa Trung Hải nên thuận lợi cho việc giao 
lưu buôn bán. Là nơi hội tụ của nhiều cộng đồng dân tộc từ nhiều miền, vì vậy có 
sự giao thoa về văn hoá. 
+ Nhà nước chiếm hữu nô lệ ra đời, tạo sự phân công lao động trên qui mô 
lớn giữa công nghiệp và nông nghiệp nên kinh tế phát triển. 
Đây chính là những cơ sở hình thành nền văn minh Hy Lạp. Tạo điều kiện 
cho nghệ thuật phát triển rực rỡ. 
- La Mã: 
Từ một quốc gia nhỏ bé, đến thể kỉ I trước công nguyên La Mã đã trở thành 
một đế quốc hùng mạnh thống trị cả vùng Địa Trung Hải. Chịu ảnh hưởng sâu sắc 
của nền văn hoá nghệ thuật Hy Lạp, kết hợp với nghệ thuật bản địa, nên đã tạo 
được phong cách riêng về mĩ thuật. Nghệ thuật La Mã chú trọng tả thực. 
Phần nhận xét cá nhân của học sinh về nền mĩ thuật cổ đại này cần thể hiện 
rõ: sự hiểu biết, phân tích tác phẩm nghệ thuật để rút ra được nét đặc trưng của 
mỗi nước. 
b) Trắc nghiệm 
Đáp án đúng 
1. Kim tự tháp Ai Cập 
2. Đền Pác tê nông Hy Lạp 
 4 
3. Đấu trường Cô li dê La Mã 
4. Tượng nhân sư Ai Cập 
5. Khải Hoàn môn La Mã 
6. Cột Đôrích Hy Lạp 
7. Tượng “Người ném đĩa” Hy Lạp 
8. Hoàng đế Macôren trên lưng ngựa La Mã 
9. Tượng Thần Dớt Hy Lạp 
10. Tượng Viên thư lại ngồi Ai Cập 

File đính kèm:

  • pdfHKII1.pdf