Bài giảng Mĩ thuật 6 tiết 25: Vẽ trang trí Kẻ chữ in hoa nét đều

 * Chữ LỄ PHÉP có :

+ 2 chữ : chữ LỄ và chữ PHÉP

+ chữ LỄ có 2 con chữ L và Ê .Còn chữ PHÉP có 4 con chữ P,H,E,P

 

ppt15 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 1069 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mĩ thuật 6 tiết 25: Vẽ trang trí Kẻ chữ in hoa nét đều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tiết 25 BÀI 23: VẼ TRANG TRÍKẺ CHỮ IN HOA NÐt ĐÒU I. QUAN SÁT NHẬN XÉTHãy so sánh 2 bảng chữ sau về nét ?A B C D Đ E G H K L M N O P R Q S Y T X U i V 01 2 3 4 5 6 7 8 9A B C D E G H K L M N O P R Q S Y T X U i V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12112A B C D Đ E G H K L M N O P R Q S Y T X U i V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10* Đặc điểm chữ nét đều ?hbpkuhoqgchetlihanvm* Em hãy nhận xét về độ rộng hẹp của các con chữ sau ?a,e,h,i,k,l,m,n,t,v,x,y,zB,d,®,g,p,r,u C,o,q,s * Chữ nét đều có mấy dạng chữ ?Tiªn häc lÔ – hËu häc v¨n */ Công dụng của chữ nét đều ?Bố cục cân đốiBố cục lệchBố cục quá to123Bố cục quá nhỏ4II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ B1. – Sắp xếp dòng chữ cân đối (Ước lượng chiều dài, chiều cao của dòng chữ)Thi ®ua häc tËp tèt, lao ®éng tèt Thi ®ua häc tËp tèt, lao ®éng tèt Thi ®ua häc tËp tèt, lao ®éng tèt ----***---- 124 Thi ®ua häc tËp tèt, lao ®éng tèt 3Bài nào chia dòng, ngắt dòng hợp lý?B2. Chia kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c chữ và các con chữ.VÝ dô: kÎ ch÷ LÔ phÐp * Chữ LỄ PHÉP có :+ 2 chữ : chữ LỄ và chữ PHÉP+ chữ LỄ có 2 con chữ L và Ê .Còn chữ PHÉP có 4 con chữ P,H,E,PB3. KÎ ch÷ vẽ hoàn chỉnh dòng chữ bằng nét ( thêm dấu nếu có).B4. VÏ mµu cho ch÷ vµ cho nÒnLÔ PHÐPC¸ch 1LÔ PHÐPC¸ch 2L Ô P H ÐPLÔ PHÐPLÔPHÐPEm hãy nhận xét cách sắp xếp các dòng chữ sau?123LÔ PHÐP4 MỘT SỐ BÀI THAM KHẢO:CHĂM NGOANLÔ PHÐP THI ĐUALAO ĐỘNG TỐTIII. THỰC HÀNH: Hãy kẻ dòng chữ “ thi Đua” bằng kiểu chữ in hoa nét đều vào giấy A4 (Chiều cao 8cm chiều dài 25cm)DẶN DÒ- Về nhà hoàn thiện bài và kẻ khẩu hiệu:ĐOÀN KẾT TỐT, HỌC TẬP TỐT- Chuẩn bị bài sau: Đọc trước bài 26 . Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm. 

File đính kèm:

  • pptKe chu net deu.ppt