Nếu ngày mai chẳng bao giờ đến

Nếu anh biết đó lại là lần cuối

được nhìn em đang say giấc ngủ yên,

Anh đã ôm em thật chặt trong lòng

và xin Chúa, giữ gìn hồn em mãi.

Nếu anh biết đó lại là lần cuối

anh thấy em đưa bước khỏi cửa nhà,

Anh đã ôm em, hôn em từ giã

và gọi em lại để lần nữa ôm hôn em.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nếu ngày mai chẳng bao giờ đến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
EttyBài viết: Norma Cornett Marek Âm nhạc: Serenade, của: SchubertאתיNếu NGÀY MAI If I knew it would be the last timethat I'd see you fall asleep,I would tuck you in more tightlyNếu anh biết đó lại là lần cuốiđược nhìn em đang say giấc ngủ yên,Anh đã ôm em thật chặt trong lòngIf I knew it would be the last timethat I'd see you walk out the door,I would give you a hug and kissand call you back for just one more...Nếu anh biết đó lại là lần cuốianh thấy em đưa bước khỏi cửa nhà,Anh đã ôm em, hôn em từ giãvà gọi em lại để lần nữa ôm hôn em...If I knew it would be the last timeI'd hear your voice lifted up in praise,I would tape each word and action,Nếu anh biết đó lại là lần cuốiđược nghe em cao giọng hát ngợi caAnh sẽ ghi băng từng việc từng lời,If I knew it would be the last time,I would spare an extra minute or twoTo stop and say, "I love you"...Instead of assuming you know I do...Nếu anh biết đó lại là lần cuối,Anh sẽ thêm ra vài phút đồng hồĐể dừng lại nói rằng, "Anh yêu em"... Chứ chẳng cho rằng em đã biết rồi...So just in case tomorrow never comes, and today is all I get,I'd like to say how much I love you, and I hope we never will forget... Vậy nếu ngày mai chẳng bao giờ đến, Và tất cả những gì anh hiện có là hôm nay,Anh muốn nói anh tha thiết yêu em,Và hy vọng chẳng bao giờ mình quên được... Tomorrow is not promised to anyone,young or old alike,And today may be the last chance you getNgày mai chẳng bao giờ được hứa,cho một ai, dù già cả trẻ trung,Ngày hôm nay là cơ hội cuối cùngSo if you're waiting for tomorrow,why not do it today?For if tomorrow never comes,you'll surely regret the day... Vậy nếu bạn đang mong ngày mai đến,sao không tha thiết với ngày hôm nay?Vì nếu ngày mai chẳng bao giờ đến,bạn sẽ nuối tiếc mãi mãi cái ngày... That you didn't take that extra timefor a smile, a hug, or a kissand you were too busy to grant someone,what turned out to be their one last wish...Bạn đã không dành thêm chút thời giantrao tặng nụ cười, vòng tay ấm, nụ hônbạn quá bận, không có giờ trao tặngđiều đã là nguyện ước cuối của người yêu...So hold your loved ones close today,and whisper in their ear, That you love them very much, Vậy hãy siết chặt người yêu dấu hôm nay,và thì thầm bên tai người ấy mãi, Anh yêu họ, anh yêu họ thiết tha, Take time to say "I'm sorry," "please forgive me,""thank you" or "it's okay",And if tomorrow never comes,Lấy thì giờ mà nói "Anh xin lỗi," "tha cho anh nhé,""cám ơn em" hoặc "tốt lắm đấy em à",Và nếu ngày mai chẳng bao giờ đến,EttyאתיJanuary, 2009Chuyển ngữ: HPL, 6-4-2009Sao không làm

File đính kèm:

  • pptNEU.ppt
Bài giảng liên quan