Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 2: Tập hợp các số nguyên - Đoàn Ngọc Vũ

Tập hợp số nguyên là tập hợp gồm các số nguyên âm, số 0, các số nguyên dương.

Chú ý

a/ Dấu “+” đứng trước số nguyên dương thường được bỏ đi.

b/ Số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương.

c/ Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 04/04/2022 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 2: Tập hợp các số nguyên - Đoàn Ngọc Vũ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
PHÒNG GD – ĐT Hoài Nhơn Trường THCS Hoài Mỹ 
GV: Đoàn Ngọc Vũ 
Lớp: 6A4 
Ghi các số nguyên âm vào trục số sau . 
0 
2 
1 
4 
3 
- 1 
- 3 
- 2 
- 4 
Đáp án 
Kiểm tra bµi cũ 
- 5 
Tiết 41 TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN 
1. Số nguyên 
0 
+2 
+1 
+4 
+3 
- 1 
- 3 
- 2 
- 5 
- 4 
Số nguyên âm 
Số nguyên dương 
Số 0 
Số nguyên 
Tập hợp số nguyên là tập hợp gồm các số nguyên âm , số 0 , các số nguyên dương . 
Tập số nguyên ký hiệu là Z 
Z = { ; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; } 
Chú ý 
b/ Số 0 không phải là số nguyên âm và 	 cũng không phải là số nguyên dương . 
c/ Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục 	 số gọi là điểm a. 
a/ Dấu “+” đứng trước số nguyên dương thường được bỏ đi . 
Nhận xÐt : Sè nguyªn th­êng ®­ îc dïng ®Ó biÓu thÞ c¸c ®¹i l­îng cã hai h­íng ng­îc nhau . 
C 
- 4 
+ 2 
+3 
+4 
+5 
- 3 
- 2 
- 1 
0 
A 
M 
(Km) Bắc 
Nam 
D 
E 
Ví dụ : (SGK) 
?1. Đọc các số biểu thị các điểm 
C, D, E. 
Số 4 biểu thị điểm C. 
Số -1 biểu thị điểm D. 
Số -4 biểu thị điểm E. 
Đáp án 
+1 
B 
A 
?2. Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí điểm A trên cây cột cách mặt đất 2 m. Ban ngày chú ốc sên bò lên được 3 m. Đêm đó chú ta mệt quá “ ngủ quên ” nên bị tuột xuống dưới : 
	a/ Bị tuột 2 m. 
	b/ Bị tuột 4 m. 
Hỏi sáng hôm sau ố c sên cách A mấy mét trong mỗi trường hợp a), b)? 
1 
2 
3 
4 
5 
A 
1 
2 
3 
4 
5 
A 
1 
2 
3 
4 
5 
A 
a/ Sáng hôm sau ốc sên cách A là 1 m 
b/ Sáng hôm sau ốc sên cũng cách A là 1 m 
1 m 
1 m 
Có nhận xét gì về hai đáp số trên ? 
Hai đáp số như nhau nhưng ốc sên lại ở hai vị trí khác nhau 
a) 
b) 
1 m 
1 m 
1 
2 
3 
4 
5 
A 
1 
2 
3 
4 
5 
A 
1 m 
1 m 
?3. Nếu coi A là điểm gốc , các vị trí phía trên A biểu thị bằng số dương (m), các vị trí nằm phía dưới A biểu thị bằng số âm thì kết quả câu hỏi 2 bằng bao nhiêu ? 
a) Sáng hôm sau ốc sên cách A là 1 m 
b) Sáng hôm sau ốc sên cách A là -1 m 
b) Sáng hôm sau ốc sên cũng cách A là 1 m 
0 
2 
1 
4 
3 
- 1 
- 3 
- 2 
-5 
- 4 
Nhận xét vị trí điểm -1 và điểm 1 so với điểm 0 trên trục số . 
-1 và 1 cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0 
Ta nói -1 là số đối của 1 hay 1 là số đối của -1 hay 1 và -1 là hai số đối nhau . 
Số đối là gì ?!? 
2/. Số đối 
Hai số đối nhau là hai số cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0 trên trục số . 
Ví dụ 
-4 và 4; 7 và -7; 10 và -10 là các số đối nhau . 
Chú ý : 
- Số đối của 0 là 0. 
- Hai số đối nhau thì giống nhau về phần số và 
khác nhau về dấu . 
Tìm số đối của mỗi số sau : 
Số đối của 9 là 
Số đối của - 5 là 
Số đối của 8 là 
Số đối của 0 là 
Số đối của -17 là 
-9 
5 
- 8 
0 
17 
Bài tập : Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ? 
-4 N 
 4 N 
 0 Z 
 5 N 
-1 N 
 1 N 
Sai 
Sai 
Đúng 
Đúng 
Đúng 
Đúng 
N Z 
N Z 
N* Z 
Z N 
Đúng 
Đúng 
Sai 
sai 
Đúng 
 N Z 
 4 N* 
Đúng 
Hệ thống KT 
Bµi tËp 9/ SGK . 
Số đối của +2 là 
Số đối của 5 là 
Số đối của -6 là 
Số đối của -1 là 
Số đối của -18 là 
 18 
 - 2 
 6 
 - 5 
 1 
Bµi 15/ SBT. 
§ éi ThiÕu niªn tiÒn phong líp 6 xuÊt ph¸t tõ tr¹i 0 ®i däc theo ®­ êng lé ( h×nh vÏ ). H·y x¸c ® Þnh vÞ trÝ cña ® éi . 
0 
1 km 
 
a) Sau 2 giê , víi vËn tèc 3 km/h.b) Sau 1 giê , víi vËn tèc 4 km/h 
B 
A 
D 
C 
Hướng dẫn hoc ở nhà 
Nắm chắc khái niệm về tập hợp các số nguyên . 
Thế nào là hai số đối nhau . 
Tìm trong thực tế về đại lượng có hai chiều ngược nhau . 
Làm bài tập 7, 8, 10/ trang 70, 71/ SGK 
Các bài 14,16 / SBT/ Toán 6/ tập I 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_2_bai_2_tap_hop_cac_so_nguyen.ppt