Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 7: Phép trừ hai số nguyên - Trường THCS Động Đạt 1

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b.

Như vậy, hiệu của hai số nguyên a và b là tổng của a và số đối của b.

Hiệu của hai số nguyên a và b vẫn kí hiệu là a – b và đọc là a trừ b.

Vậy nhiệt độ hôm nay ở Sa Pa là -1oC.

Nhận xét: Phép trừ trong N không phải bao giờ cũng thực hiện được, còn trong Z luôn thực hiện được

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 7: Phép trừ hai số nguyên - Trường THCS Động Đạt 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
c¸c thÇy c« tíi dù giê líp 6E 
chµo Mõng 
TRƯỜNG THCS ĐỘNG ĐẠT I 
Ñieàu kieän ñeå thöïc hieän ñöôïc phép tröø hai soá töï nhieân ? 
 Số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ 
T ính : 2 – 2 = . 
0 
2 – (-2) = ? 
Kiểm tra bài cũ 
	 Vậy làm thế nào để thực hiện 
	2 – (-2) = ? 
Bài 7: PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN 
? Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả tương tự ở hai dòng cuối : 
a)3 - 1 = 3 + (-1) b) 2 – 2 = 2 + (-2) 
 3 - 2 = 3 + (-2) 2 – 1 = 2 + (-1) 
 3 - 3 = 3 + (-3) 2 – 0 = 2 + 0 
 3 - 4 = . 2 – (-1)= 
 3 - 5 = . 2 – (-2)=. 
 3 + (-4) 
 3 + (-5) 
2 + 1 
2 + 2 
1. Hiệu của hai số nguyên 
* Quy tắc : 
	 Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b , ta cộng a với số đối của b. 
Như vậy , hiệu của hai số nguyên a và b là tổng của a và số đối của b. 
Hiệu của hai số nguyên a và b vẫn kí hiệu là a – b và đọc là a trừ b. 
a – b = a + (-b) 
1. Hiệu của hai số nguyên 
Ví dụ : 
3 + ( - 8) 
3 – 8 = 
= -5 
(-3) + ( + 8) 
(-3) – (-8) = 
= +5 
Nhận xét : Ở § 4 ta đã quy ước rằng nhiệt độ giảm 3 o C nghĩa là nhiệt độ tăng - 3 o C . Điều đó hoàn toàn phù hợp với quy tắc trừ trên đây . 
	 Nhiệt độ ở Sa Pa hôm qua là 3 o C, hôm nay nhiệt độ giảm 4 o C. Hỏi nhiệt độ hôm nay ở Sa Pa là bao nhiêu độ C ? 
Giải : 
	Do nhiệt độ giảm 4 o C, nên ta có : 
3 – 4 = 3 + (-4) = -1 
Trả lời : 
	 Vậy nhiệt độ hôm nay ở Sa Pa là -1 o C . 
Nhận xét : Phép trừ trong N không phải bao giờ cũng thực hiện được , còn trong Z luôn thực hiện được 
1. Hiệu của hai số nguyên 
2. Ví dụ : 
Bài Tập 
BT 47/82 sgk 
 a) 2 – 7 =  
 b) 1 – (- 2) = .. 
 c) (-3) – 4 = .. 
 d)(-3) – (-4)= .. 
2 + (-7) = -5 
 1 + 2 = 3 
 (-3) + (-4) = -7 
(-3) + 4 = 1 
Bài Tập 
BT 49/82 sgk 
Điền số thích hợp vào ô vuông : 
 a 
- a 
-15 
-2 
0 
-(-3) 
15 
2 
0 
-3 
 3 
 x 
 = 
 -3 
 x 
 3 
 x 
 = 
 15 
 x 
 3 
 = 
 -4 
 = 
 = 
 = 
 25 
 29 
 10 
BT 50/82 sgk 
 2 
 - 
 9 
 9 
 - 
 2 
Hướng dẫn về nhà 
Hướng dẫn về nhà 
Nắm vững quy tắc trừ hai số nguyên 
Về nhà làm BT 50/82 sgk 
Chuẩn bị bài tập luyện tập 
 Tiết học kết thúc 
 Chúc các em học tốt 
 Chúc quý thầy cô vui khoẻ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_2_bai_7_phep_tru_hai_so_nguyen.ppt
Bài giảng liên quan