Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Tiết 45, Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh vào buổi sáng là 3oC.

Buổi chiều nhiệt độ giảm 5oC .

Hỏi nhiệt độ trong phòng ướp lạnh chiều hôm đó là bao nhiêu độ C ?

* Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0

* Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Tiết 45, Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
-8 
-3 
0 
-8 
Kiểm tra bài cũ 
giải : 
Nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh vào buổi chiều giảm 5 o C, nghĩa là tăng -5 o C. 
Nên nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh chiều hôm đó là: 
(-3) + (-5) = -8 ( o C ) 
Bài toán: 
Nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh vào buổi sáng là -3 o C. 
Buổi chiều nhiệt độ giảm 5 o C . 
Hỏi nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh chiều hôm đó là bao nhiêu độ C ? 
1 
tiết 45 
cộng hai số nguyên khác dấu 
2 
Nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh vào buổi sáng là 3 o C. 
Buổi chiều nhiệt độ giảm 5 o C . 
Hỏi nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh chiều hôm đó là bao nhiêu độ C ? 
1. Ví dụ 
0 
3 
-2 
-2 
-2 
3 
4 
Cộng trên trục số 
Tính 
(-3) + (+3) = 
(+3) + (-3) = 
(-3) + (+5) = 
 3 + (-5) = 
|+5| - |-3| = 
-(|-5|-|+3|) = 
Bài tập 1  
Nhận xét : 
0 
-2 
+2 
5-3=+2 
-(5-3)=-2 
0 
3 + (-5) = -(|-5| - |3|) = -2 
(-3) + (+5) = |+5| - |-3| = +2 
5 
Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu 
* Hai số nguyên đ ối nhau có tổng bằng 0 
* Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đ ối nhau , ta tìm hiệu hai gi á trị tuyệt đ ối của chúng ( số lớn trừ số nhỏ ) rồi đ ặt trước kết qu ả tìm đư ợc dấu của số có gi á trị tuyệt đ ối lớn hơn. 
6 
Cộng hai số nguyên khác dấu 
Tìm GTTĐ của hai số . 
Lập hiệu hai GTTĐ ( số lớn trừ số nhỏ ) 
Chọn dấu ( dấu của số có GTTĐ lớn hơn) 
7 
Bài tập 2 
Tính : 
a) 	3 + (-5) = 
	(-2) + (+4) = 
b) 	123 + (-273) = 
	(-10) + 2010 = 
-(5-3) = -2 
4 – 2 = 2 
-(273 -123) = -150 
2010 - 10 = 2000 
8 
Bài tập 3  Đ iền số thích hợp vào ô trống 
a 
- 2 
18 
12 
- 5 
b 
3 
- 20 
6 
a + b 
0 
2 
- 10 
- 4 
- 12 
1 
- 2 
- 5 
9 
Cộng hai số nguyên cùng dấu 
Cộng hai số nguyên khác dấu 
Tìm GTTĐ của hai số . 
Tìm GTTĐ của hai số . 
Lập tổng hai GTTĐ 
Lập hiệu hai GTTĐ 
( số lớn trừ số nhỏ ) 
Dấu là dấu chung 
Chọn dấu ( dấu của số 
 có GTTĐ lớn hơn) 
10 
Bài tập 4 
Bổ sung thêm dấu cộng " + " hoặc dấu trừ " - " vào trước các số trong ô vuông để đư ợc kết qu ả đ úng . 
a) 	 + 	 = 1 	 
 8 
b) 	 + 	 = -1 	 
 8 
 7 
 7 
- 
+ 
- 
+ 
11 
Bài tập 5 
Câu 
Đ úng 
Sai 
Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương . 
Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm. 
Tổng của một số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên âm. 
Tổng của một số nguyên dương với một số nguyên âm là một số nguyên dương nếu GTTĐ của số nguyên dương đó lớn hơn GTTĐ của số nguyên âm. 
Tổng của hai số nguyên đ ối nhau th ì bằng 0 
X 
X 
X 
X 
X 
12 
trò chơi : “ai nhanh hơn,khéo hơn ? ” 
Đ ội I 
A. (+20)+(-1) 
N. 8+(-20) 
C. (-2005)+2 
ỏ. (-1600)+(-50) 
Ê. (-3)+20 
Đ ội II 
2+(-2005) .C 
(-2)+(-1990) .Đ 
(-1)+ (+20) A 
(-4)+1600 .r 
20+(-3) .Ê 
Luật chơi : chia làm 2 đ ội , mỗi đ ội 3 người lần lượt từng em đ ặt các ch ữ cái tương ứng với các số đã tìm đư ợc vào ô vuông bên cạnh 
-12 
17 
19 
-1992 
19 
-2003 
-1650 
-2003 
1596 
17 
Đ 
A 
A 
C 
C 
Ê 
Ê 
ỏ 
n 
r 
R 
ơ 
n 
ê 
đ 
ê 
c 
a 
c 
13 
rơ nê - đê cac 
Re né Descartes: (1596 – 1650) 
14 
rơnê đê cac 
số âm : cuộc hành trình 20 thế kỉ 
Re né Descartes: (1596 – 1650) 
15 
Hướng dẫn về nh à 
Học thuộc lí thuyết . 
Làm bài 27, 28,29,30 (SGK-76,77) 
16 
xin chân thành cảm ơn ! 
17 
Phần thưởng của các bạn là đ iểm 10! Xin chúc mừng . 
18 
Phần thưởng của các bạn là một tràng pháo tay thật to ! 
19 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_2_tiet_45_bai_5_cong_hai_so_ng.ppt
Bài giảng liên quan