Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 12: Phép chia phân số (Bản mới)

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1

Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân

số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

Muốn chia một phân số cho

một số nguyên (khác 0), ta

giữ nguyên tử của phân số

và nhân mẫu với số nguyên.

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 12: Phép chia phân số (Bản mới), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NhiƯt liƯt chµo mõng C¸c ThÇy Gi¸o, C« Gi¸o 
vỊ Dù giê th¨m líp 
Thực hiện phép nhân: 
a) 
b) 
5 
Từ các kiến thức đã học ở tiểu học, 
em hãy thực hiện phép chia: 
Giải: 
= ? 
Em hãy phát biểu qui tắc phép chia phân số đã học ở tiểu học? 
Các em đã được học phép chia phân số ở 
tiểu học, nhưng với các phép chia phân số 
Cĩ tử và mẫu là các số nguyên 
thì thực hiện như thế nào? 
§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
?1 
1 
 Ta nói 
là số nghịch đảo của –8, –8 cũng 
Hai số -8 va ø 
là hai số nghịch đảo của nhau. 
1. Số nghịch đảo 
là số nghịch đảo của 
; 
§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
?2 
Cũng vậy, ta nói 
La ø .............. 
số nghịch đảo 
của 
; 
là.................... 
số nghịch đảo 
; 
hai số 
và 
Là hai số ............................................... 
Nghịch đảo của nhau 
 Định nghĩa: 
Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 
§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
?3 
Tìm số nghịch đảo của 
-5 
; 
; 
; 
Giải 
Số nghịch đảo của 
Lần lượt là: 
-5 
; 
; 
; 
§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
2. Phép chia phân số 
?4 
Hãy tính và so sánh: 
và 
Giải: 
= 
§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
 QUY TẮC CHIA PHÂN SỐ: 
Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân 
số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia. 
11 
§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
?5 
Hoàn thành các phép tính sau: 
2 
­4 
5 
7 
4 
 Nhận xét : 
Muốn chia một phân số cho 
một số nguyên (khác 0), ta 
giữ nguyên tử của phân số 
và nhân mẫu với số nguyên. 
11 
§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
?6 
Làm phép tính: 
§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
 Nêu quy tắc chia phân số? 
 Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0) ta lam như thế nào? 
 Thế nào là hai số nghịch đảo của nhau? 
Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 
8 
9 
§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
Bài tập: 
Bài 84 (Tr 43) 
Hướng dẫn về nhà: 
HỌC THUỘC ĐỊNH NGHĨA SỐ NGHỊCH ĐẢO, 
 QUY TẮC PHÉP CHIA PHÂN SỐ. 
2. LÀM CÁC BÀI TẬP: 86, 87, 88, Tr 43 
3. XEM TRƯỚC BÀI “ LUYỆN TẬP ” 
§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
XIN CHÂN THÀNH 
CẢM ƠN 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_12_phep_chia_phan_so_ban.ppt