Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Trường THCS Hà Đông

Số thập phân gồm hai phần:

Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy;

 Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy;

Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Trường THCS Hà Đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Chào mừng các thày cô giáo 
 tới dự giờ với lớp 6A 
Chúc các em có một giờ học bổ ích 
Trường THCS Hà Đụng 
Kiểm tra bài cũ 
Câu1 Nêu cách viết phân số lớn hơn 1dưới dạng hỗn số? 
Trả lời : Muốn viết một hỗn số lớn hơn 1 dưới dạng hỗn số ta chia tử cho mẫu, thương tìm được là phần nguyên của hỗn số, số dư là tử của phân số kèm theo, còn mẫu giữ nguyên 
Câu 2 Muốn viết một hỗn số dưới dạng một phân số ta làm như thế nào? 
Trả lời : Muốn viết một hỗn số dưới dạng một phân số ta nhân phần nguyên với mẫu rồi cộng với tử, kết quả tìm được là tử của phân số, còn mẫu là mẫu đã cho. 
Tiết 92 : Bài 13 Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm 
 (Tiết 1) 
1- Hỗn số 
7 4 
1 
3 
Dư 
Thương 
Phần nguyên 
Phần phân số 
?1 
Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số 
Ta có thể viết một hỗn số dưới dạng phân số. 
Ví dụ: 
?2 
Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số 
Các số ; cũng gọi là hỗn số.Chúng lần lượt là số đối của các hỗn số ; 
Ví dụ: 
Nên 
Và 
Nên 
Bài tập 1 . Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số. 
a) 
b) 
c) 
d) 
Bài tâp 2 . Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số 
a) 
b) 
c) 
d) 
2- Số thập phân 
Phân số thập phân là phân số mà mẫu là luỹ thừa của 10. 
Ví dụ: 
; 
; 
Là các phân số thập phân 
0 , ; 
-1 , ; 
0 , 
Phần nguyên 
Phần thập phân 
1 
0 
1 
00 
1 
000 
3 
52 
073 
Số thập phân gồm hai phần: 
Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy; 
 Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy; 
Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân. 
Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân: 
0,27 
-0.013 
0,00261 
?3 
Viết các số thập sau đây dưới dạng phân 
số thập phân: 
?4 
1,21 = 
0,07 = 
-2,013 = 
Bài tập 3 
So sánh các phân số 
Và 
Giải 
Vì 
Nên 
> 
> 
; 
Dặn dò 
-H ọc kỹ phần hỗn số, số thập phân. 
ôn lại cách viết số thập phân dưới dạng phần trăm. 
 L àm bài tập 97; 99; 100; 101 (SGK) 
TIEÁT 
HOẽC 
ẹEÁN 
ẹAÂY 
KEÁT 
THUÙC 
 CHUÙC CAÙC EM HOẽC SINH HOẽC GIOÛI 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_13_hon_so_so_thap_phan_p.ppt