Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó - Trường THCS Phong Thạnh

Một bể chứa đầy nước, sau khi dùng hết 350 lít nước thì trong bể còn lại một lượng nước bằng dung tích bể. Hỏi bể này chứa được bao nhiêu lít nước ?

Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó - Trường THCS Phong Thạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
các thầy cô tới dự giờ lớp 6/3 
chào Mừng 
TRệễỉNG THCS PHONG THAẽNHTOÅ :TOAÙN -LYÙ 
Muốn tìm của b cho trước ta làm thế nào ?  
Kiểm tra 
AÙp duùng 
 a) Tìm của 4800 đ ồng b) Tớnh 72 : 
Muốn tìm của b cho trước , ta tính b .  (m, n N ; n o)  
Tr ả lời 
a) của 4800 đ ồng là: 4800 = 3200(đồng) 
. 
b)Tính : 72 : = 72 = 60 
. 
 số bi của Hùng là 6 viên . Thế th ì Hùng có bao nhiêu viên bi ? 
? 
? 
? 
? 
 số học sinh lớp 6A là 27 bạn. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu bạn ? 
 Giải 
Baứi 15 : Tìm một số biết gi á trị một phân số của nó 
1.Ví dụ : 
Gọi số học sinh của lớp 6A là: x (x  N* ) 
Ta tỡm s ố học sinh của lớp 6A là: 
Ta coự : 
Vậy lớp 6A có 45 học sinh 
Gọi số học sinh của lớp 6A là: x (x  N* ) 
2. Quy tắc: 
1. Ví dụ : 
*Hay của x bằng a th ì x=a: 
(m, n N* ) 
 Muốn tìm một số biết của nó 
 bằng a , ta tính a : (m, n N*) 
Baứi 15 : Tìm một số biết gi á trị một phân số của nó 
2. Quy tắc: 
 Tìm một số , biết của nó bằng 14 ( Nhoựm 1) 
 b. Tìm một số , biết 3 của nó bằng ( Nhoựm 2) 
126a SGK/54: Tỡm moọt soỏ , bieỏt cuỷa noự baống 7,2 
 ( Nhoựm 3) 
?1 
1. Ví dụ : 
 BAỉI 15: Tìm một số biết gi á trị một 
 phân số của nó 
a. Tìm một số , biết của nó bằng 14 
Số cần tìm là : 
b. Tìm một số , biết 3 của nó bằng 
 Số cần tìm là: 
126/tr 54 SGK: Tỡm moọt soỏ , bieỏt cuỷa noự baống 7,2 
 Soỏ caàn tỡm laứ : 
Đáp án 
 Giải 
 Số bi của Hùng là : 
 6 : = 6 = 21 ( viên ) 
 số bi của Hùng là 6 viên . Thế th ì Hùng có bao nhiêu viên bi ? 
. 
 Một bể chứa đ ầy nước , sau khi dùng hết 350 lít nước th ì trong bể còn lại một lượng nước bằng dung tích bể . Hỏi bể này chứa đư ợc bao nhiêu lít nước ? 
?2 
350 lít 
Đã dùng 
 Còn 
 dung tích bể 
Lời giải 
Lượng nước đã dùng chiếm số phần bể là: 
 của bể bằng 350 lít 
Vậy bể chứa đư ợc : 
(dung tớch beồ ) 
 Biết rằng 13,32 . 7 = 93,24 (1) 
 93,24 : 3 = 31,08 (2) 
 Không cần làm phép tính , hãy : 
 a. Tìm một số , biết của nó bằng 13,32 
Số cần tìm là 13,32 : =13,32. = ( theo 1) 
Bài tập 127 
= 31,08 ( theo 2) 
Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai , biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g 
Bài tập 129 
? 
 Giải 
 Đ ổi : 4,5% = = 
 Lượng sữa trong chai là 
 18 : = 18 = 400g 
. 
Xem lại lí thuyết 
Học thuộc quy tắc 
Hoàn thành các bài tập : Từ 126 - 131 (SGK/ 54-55) 
- Xem trước phần luyện tập – tiết sau mang máy tính bỏ túi . 
Hướng dẫn về nh à 

File đính kèm:

 • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_15_tim_mot_so_biet_gia_t.ppt