Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Hoàng Quốc Khánh

Mẫu chung có quan hệ như thế nào với hai mẫu ban đầu?

Để đơn giản, khi quy đồng mẫu các phân số, ta thường lấy mẫu chung là BCNN của các mẫu.

Quy đồng mẫu nhiều phân số

Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Hoàng Quốc Khánh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
1 
CHIA BẢNG 
2 
Chào mừng quý thầy cô 
và các em học sinh! 
Trường THCS Mỹ Hội. 
Giáo viên Hoàng Quốc Khánh. 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 Viết các phân số 
cùng có chung một mẫu là 40 ? 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Làm thế nào để các phân số: 
cùng có chung một mẫu? 
1. Quy đồng mẫu hai phân số 
Tiết 74 bài 5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ 
Xét hai phân số tối giản : 
.8 
.8 
.5 
.5 
1. Quy đồng mẫu hai phân số 
Tiết 74 bài 5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ 
?1 
Hãy điền số thích hợp vào ô vuông: 
; 
; 
; 
-48 
-50 
-72 
-75 
-96 
-100 
1. Quy đồng mẫu hai phân số 
Tiết 74 bài 5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ 
; 
; 
; 
; 
Để đơn giản, khi quy đồng mẫu các phân số, ta thường lấy mẫu chung là BCNN của các mẫu. 
Mẫu chung có quan hệ như thế nào với hai mẫu ban đầu ? 
1. Quy đồng mẫu hai phân số 
Tiết 74 bài 5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ 
2 . Quy đồng mẫu nhiều phân số 
* BCNN( 2 , 5 , 3 , 8 ) = 2 3 . 3. 5 
 = 120 
Giải : 
* Tìm thừa số phụ: 
120 : 2 = 60 ; 
* Quy đồng: 
Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau: 
Bước 1 : Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung. 
Bước 2 : Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu). 
Bước 3 : Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. 
120 : 5 = 24 
120 : 3 = 40 ; 
120 : 8 = 15 
?2 
- Tìm mẫu chung là BCNN của các mẫu số các phân số : 
- Tìm các phân số lần lượt bằng các phân số đã cho và có mẫu vừa tìm. 
1. Quy đồng mẫu hai phân số 
Tiết 74 bài 5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ 
2 . Quy đồng mẫu nhiều phân số 
Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau: 
Bước 1 : Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung. 
Bước 2 : Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu). 
Bước 3 : Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. 
- Tìm BCNN (12, 30 ): 
 Điền vào chỗ trống để quy đồng mẫu các phân số 
12 = 2 2 . 3 
30 = 
BCNN (12, 30) = 
 Tìm thừa số phụ: 
: 12 = 
: 30 = 
- Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng: 
2. 3. 5 
2 2 . 3. 5 = 60 
60 
60 
5 
2 
. 2 
. 2 
14 
60 
. 5 
. 5 
25 
60 
(2 điểm) 
(1.5 điểm) 
(1 điểm) 
(2 điểm) 
(2 điểm) 
(1.5 điểm) 
Thời gian 
2 phút 
Hoạt động theo nhóm 
1. Quy đồng mẫu hai phân số 
Tiết 74 bài 5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ 
2 . Quy đồng mẫu nhiều phân số 
Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau: 
Bước 1 : Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung. 
Bước 2 : Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu). 
Bước 3 : Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. 
Hoạt động nhóm trong 3’ 
?3 b /. Quy đồng mẫu các phân số: 
Ta có: 
Nên quy đồng mẫu các phân số: 
Trên bảng nhóm chỉ cần trình bày: mẫu chung và bước 3 nhé các em! 
1. Quy đồng mẫu hai phân số 
Tiết 74 bài 5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ 
2 . Quy đồng mẫu nhiều phân số 
Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau: 
Bước 1 : Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung. 
Bước 2 : Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu). 
Bước 3 : Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. 
Quy đồng mẫu các phân số: 
* BCNN(44,18,36 ) = 2 2 .3 2 .11 
 = 4.9.11 = 396 
* Tìm thừa số phụ : 396 : 44 = 9 
 396 : 18 = 22 
 396 : 36 = 11 
* Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng: 
Luật chơi 
 Mỗi câu hỏi đưa ra có 15 giây suy nghĩ. 
 Sau 15 giây đại diện các nhóm trả lời. 
 Nếu trả lời đúng thì nhóm được 10 điểm để cộng điểm thi đua. 
 Có tất cả 6 câu hỏi cho 6 nhóm. 
TRÒ CHƠI 
Nhóm em với điểm 
Câu hỏi 1 
Câu hỏi 2 
Câu hỏi 3 
Câu hỏi 4 
Mời các bạn cùng tham gia! 
Câu hỏi 5 
Câu hỏi 6 
Câu 1 : 
15 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
Đáp án: 
12 
Hai phân số và có 
mẫu số chung là bao nhiêu? 
Câu 2 : 
15 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
Đáp án: 
D 
Quy đồng mẫu các phân số 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 3 : 
15 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
Đáp án: 
Quy đồng mẫu phân số và 3 
Câu 4 : 
 Kết quả quy đồng mẫu của hai 
phân số sau là gì? 
15 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
Đáp án: 
Câu 5 : 
Kết quả quy đồng mẫu của các 
phân số sau là gì? 
15 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
Đáp án: 
Câu 6 : 
Kết quả quy đồng mẫu của các 
phân số sau là gì? 
15 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
Đáp án: 
QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ 
Ố 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
* Nắm vững quy tắc qui đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương . 
* Dựa trên các bài tập đã làm, về nhà làm các bài tập còn lạ i. 
* Chuẩn bị phần luyện tập. 
* Chú ý cách trình bày ngắn gọn và khoa học. 
Hướng dẫn bài tập SGK: 
b) Nên rút gọn rồi mới quy đồng. 
c) Số 60 nhân 2 được 120, số này chia hết cho 30 và 40 nên nó chính là mẫu chung. 
d) Không nên rút gọn mà nhận xét 90.2 = 180 chia hết cho 60 và 18 nên 180 chính là mẫu chung. 
a) Vì 120 là bội của 40 nên lấy 120 là mẫu chung. 
Rút gọn các phân số rồi kiểm tra xem có bằng nhau không. 
30 
31 
23 
Chào quý thầy cô và các em! 

File đính kèm:

 • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_5_quy_dong_mau_nhieu_pha.ppt
 • docBìa - SH 6.doc
 • docSH6 Phiếu học tập 3.doc
 • docxSH6 Phiếu học tập 3.docx
 • docSH6 Phiếu học tập Tro choi.doc
 • docxSH6 Phiếu học tập Tro choi.docx
 • pptxSH6 T25 t74 - Quy dong mau nhieu Phan so 2.pptx
 • docSH6 T25 tiết 74.doc
Bài giảng liên quan