Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 6: So sánh phân số - Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Qui tắc: Trong hai phân số có cùng một mẫu dương,

 phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Qui tắc: Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau : Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 05/04/2022 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 6: So sánh phân số - Nguyễn Thị Bạch Tuyết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
tr ƯỜNG THCS SUPE 
Chào mừng các thầy cô về dự giờ và th ă m lớp 6A2 
Giáo viên giảng dạy : Nguyễn Thị Bạch Tuyết 
1 
Kiểm tra bài cũ : 
 Muốn qui đ ồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm thế nào ? 
Bước 1:Tìm bội chung của mẫu ( thường là BCNN của các mẫu ) 
Bước 2: Tìm thừa số phụ(tsp ) của mỗi mẫu ( chia mẫu chung cho từng mẫu ) 
Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số 
 với thừa số phụ tương ứng 
2 
Ví dụ : Quan sát hình vẽ và tr ả lời các câu hỏi sau : 
* Phần màu xanh của hình tròn biểu diễn bởi phân số nào? 
* Phần màu đ ỏ của hình tròn biểu diễn bởi phân số nào? 
*So sánh phần màu đ ỏ và phần màu xanh rồi rút ra nhận xét về hai phân số biểu diễn chúng ? 
so sánh phân số 
3 
so sánh phân số 
Tiết 77 : 
1. So sánh hai phân số cùng mẫu 
Ví dụ 1: So sánh các phân số : 
 ( Vỡ 1 < 2) 
Qui tắc: Trong hai phân số có cùng một mẫu dương , 
 phân số nào có tử lớn hơn th ì lớn hơn . 
 ( Vỡ 3 < 4) 
và 
ta có 
và 
ta có 
4 
( Vỡ -3 < -1) 
( Vỡ 2 > - 4) 
Ví dụ 2: So sánh các phân số : 
> 
< 
?1.Điền dấu thích hợp vào ô vuông : 
> 
< 
> 
< 
5 
1. So sánh hai phân số cùng mẫu : 
 a < b 
Cùng mẫu dương 
So sánh tử với nhau 
Û 
Tổng quát: a , b  Z, m  N, m  0 ta có : 
a 
m 
b 
m 
< 
6 
Bài tập : So sánh các phân số 
và 
và 
và 
và 
7 
2. So sánh hai phân số không cùng mẫu 
Ví dụ : So sánh và 
- Viết : 
- Qui đ ồng mẫu phân số và 
Ta có : 
- Vì -15 > -16 nên 
Vậy : 
hay 
MC= 20 
(5) 
(4) 
Qui tắc : Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu , ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau : Phân số nào có tử lớn hơn th ì lớn hơn 
8 
Hoạt đ ộng nhóm . (PHT) 
Nhóm 1,2 
a) và b) và 
? 2.So sánh các phân số sau : 
Nhóm 3,4 
Giải : 
a. và MC:36 
(3) 
(2) 
Ta có : 
Vì nên 
Vậy 
b. và MC:6 
(2) 
(1) 
Ta có : 
Vì nên 
Vậy 
9 
? 3.Tìm đáp án đ úng 
Kết qu ả đ úng là: 
Nhận xét : 
+ : nếu a, b cùng dấu .  Phân số lớn hơn 0 gọi là phân số dương . 
+ : nếu a, b khác dấu . Phân số bé hơn 0 gọi là phân số âm. 
10 
- 9 
- 10 
-11 
a) < < < < 
b) < < < 
-8 
- 5 
Bài 37-SGK: Đ iền số thích hợp vào ô trống : 
 < < < 
MSC=36 
(12) 
(1) 
(2) 
(9) 
.1 
.2 
-12 
.1 
.2 
-9 
 < < < 
.1 
= 
-11 
= 
-11 
.2 
= 
-10 
= 
-5 
11 
- Nắm qui tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu 
- Làm BT38, 39, 41(SGK) 
- Chuẩn bị bài : Phép cộng phân số 
Hướng dẫn về nh à : 
12 
TIấ́T HỌC Đấ́N ĐÂY Kấ́T THÚC 
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 
QUÍ THẦY Cễ CÙNG CÁC EM HỌC SINH 
13 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_6_so_sanh_phan_so_nguyen.ppt