Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 9: Phép trừ phân số (Bản hay)

Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

Bài 61 sgk. Trong hai câu sau đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu 1: Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu

Câu 2: Tổng của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng tổng các tử

a, Chọn câu đúng

b, Theo mẫu câu đúng, hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng mẫu.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 9: Phép trừ phân số (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
1 
Kiểm tra bài cũ 
a/ 
b/ 
1/ Phát biểu quy tắc trừ hai số nguyên . 
2/ Thực hiện phép tính : 
* Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên a, ta cộng a với số đối của b 
* Á p dông tÝnh : 34 - 81 vµ 45 - (-26) 
Trả lời 
2 
TIẾT 82 : PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
 Trong tập hợp các 
 số nguyên ta có : 
 3 – 5 = 
3 + (-5) 
CÓ THỂ THAY 
? 
3 
TIẾT 82 : PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
1/ Số đối : 
Ta nói 4 và -4 là hai số đối nhau . 
 4+(- 4)= 
0 
Ta có : 
0 
0 
; 
Ta nói 
là số đối của phân số 
là số đối của phân số 
 và là hai số đối nhau . 
Hai phân số 
0 
0 
4 
TIẾT 82 : PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Hai phân số 
là  của phân số .. 
Là số đối của phân số . 
Đối nhau 
Số đối 
Ta nói 
? 
Điền vào chỗ trống (. . .) 
 và là hai số  
1/ Số đối : 
Ta có : 
; 
5 
TIẾT 82 : PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
1/ Số đối : 
Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 . 
* Định nghĩa: (Sgk ) 
Ký hiệu số đối của phân số là 
Ta có : 
So sánh 
V ì chúng đều là số 
đối của 
0 
Tính tổng : 
6 
TIẾT 82 : PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
1/ Số đối : 
Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 . 
Ký hiệu số đối của phân số là 
Ta có : 
0 
-7 
7 
0 
0 
112 
-112 
Bài 58/Sgk : T ì m các số đối của các số đã cho ở bảng sau 
Số đã 
cho 
Số đối 
của nó 
-7 
7 
0 
0 
112 
-112 
* Định nghĩa: (Sgk ) 
7 
Giải 
Hãy tính và so sánh : 
và 
= 
= 
= 
= 
Vậy : 
= 
? 3 
8 
TIẾT 82 : PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
1/ Số đối : 
Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 . 
Ký hiệu số đối của phân số là 
Ta có : 
0 
? 3 
2/ Phép trừ phân số 
* Quy tắc : (Sgk ) 
Muốn trừ một phân số cho một 
phân số , ta cộng số bị trừ với số 
đối của số trừ . 
 Muốn trừ hai 
phân số 
ta làm thế nào 
? 
= 
* Định nghĩa: (Sgk ) 
9 
TIẾT 82 : PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
1/ Số đối : 
Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 . 
Ký hiệu số đối của phân số là 
Ta có : 
0 
2/ Phép trừ phân số 
* Quy tắc : (Sgk ) 
? 4 
? 4 
Tính : 
( Sgk / tr 33) 
* Định nghĩa: (Sgk ) 
10 
TIẾT 82 : PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
1/ Số đối : 
Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 . 
Ký hiệu số đối của phân số là 
Ta có : 
0 
2/ Phép trừ phân số 
* Quy tắc : (Sgk ) 
? 4 
( Sgk / tr 33) 
* Tính : 
* Nhận xét : ( Sgk ) 
V ậ y phép trừ ( phân số ) là phép toán ngược của phép cộng ( phân số ) 
* Định nghĩa: (Sgk ) 
11 
BTVN:59;60;61;62 SGK trang 33-34 
TIẾT 82 : PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
1/ Số đối : 
Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 . 
Ký hiệu số đối của phân số là 
Ta có : 
0 
2/ Phép trừ phân số 
* Quy tắc : (Sgk ) 
? 4 
( Sgk / tr 33) 
* Định nghĩa : 
12 
Bài 61 sgk . Trong hai câu sau đây có một câu đúng , một câu sai : 
Câu 1: Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử , mẫu bằng tổng các mẫu 
Câu 2: Tổng của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng tổng các tử 
a, Chọn câu đúng 
b, Theo mẫu câu đúng , hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng mẫu . 
Câu 2: Tổng của hai phân số cùng mẫu là một 
 phân số có cùng mẫu đó và có tử 
bằng tổng các tử 
=> Phát biểu : Hiệu của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng Hiệu các tử 
13 
14 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_9_phep_tru_phan_so_ban_h.ppt