Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 21: Luyện tập (Bản hay)

Cho góc AOB kề bù với góc BOC.

Biết AOB gấp đôi BOC. Vẽ tia phân

 giác OM của BOC. Tính AOM

Ta có: AOB + BOC = 1800 (2 góc kề bù)

Mà AOB = 2 BOC nên:

 2BOC + BOC = 1800

 3 BOC = 1800

 BOC = 1800 : 3 = 600

Vì tia OM là phân giác của BOC nên:

 COM = BOC = . 600 = 300

 AOM = 1800 - COM (2 góc kề bù)

 = 1800 - 300 = 1500

 

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 01/04/2022 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 21: Luyện tập (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tiết 21 
Luyện tập 
HÌNH HỌC 6 
GV:Tôn Nữ Bích Vân 
TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN ĐÀ NẴNG 
4/9/2022 
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
a) Vẽ aOb = 180 0 . Vẽ tia phân giác của aOb . Tính aOt ; tOb . 
b) Vẽ 2 góc kề bù AOB và BOC biết AOB = 60 0 . Vẽ OD, OK theo thứ tự là tia phân giác của các góc AOB, BOC. Tính góc DOK? 
4/9/2022 
TIẾT 21 
BÀI TẬP SGK 
Bài 36 
O 
z 
n 
y 
m 
x 
Luyện tập 
4/9/2022 
Tia Oz và Oy cùng thuộc nửa mp bờ chứa tia Ox mà xOy = 30 0 ; xOz = 80 0 , xOy < xOz nên tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz, do đó : 
x Oz = y Oz + xOy 
 suy ra : yOz = xOz - xOy = 80 0 - 30 0 = 50 0 
O 
z 
n 
y 
m 
x 
 Vì Om là phân giác của xOy nên : 
 mOy = xOy = . 30 0 = 15 0 
Vì On là phân giác của yOz nên : 
 yOn = yOz = . 50 0 = 25 0 
Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Om và On nên : 
mOn = yOm + yOn = 15 0 + 25 0 = 40 0 
4/9/2022 
Luyện tập 
TIẾÚT 21 
BÀI TẬP MỚI 
Cho góc AOB kề bù với góc BOC. 
Biết AOB gấp đôi BOC. Vẽ tia phân 
 giác OM của BOC. Tính AOM 
A 
O 
C 
M 
B 
4/9/2022 
Ta có : AOB + BOC = 180 0 (2 góc kề bù ) 
Mà AOB = 2 BOC nên : 
 2BOC + BOC = 180 0 
 3 BOC = 180 0 
 BOC = 180 0 : 3 = 60 0 
Vì tia OM là phân giác của BOC nên : 
 COM = BOC = . 60 0 = 30 0 
 AOM = 180 0 - COM (2 góc kề bù ) 
 = 180 0 - 30 0 = 1 5 0 0 
A 
O 
C 
M 
B 
Giải: 
4/9/2022 
LUYỆN TẬP 
1) Cắt 2 góc vuông rồi đặt lên nhau như hình sau : 
2) Vì sao xOz = yOt ? 
3) Vì sao tia phân giác của yOz cũng là tia phân giác của xOt ? 
x 
O 
z 
t 
y 
m 
4/9/2022 
Hướng dẫn về nhà: 
- Làm bài tập 37 sgk 
- Làm bài tập 3 1, 33,34 /55 sbt 
- Chuẩn bị : 
THỰC HÀNH ĐO GÓC TRÊN MẶT ĐẤT   
- Soạn bài tập mới 
4/9/2022 
Hướng dẫn về nhà: 
Bài tập mới: 
Cho hai góc AOB và BOC kề nhau , gọi OD là phân giác góc AOB. 
a) Chứng minh tia OB nằm giữa hai tia OD và OC. 
b) Chứng minh = 
c) Giả sử > chứng minh tia OE nằm giữa 2 tia OB và OC. 
 Suy ra 	BÂE = 
4/9/2022 
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT 
4/9/2022 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_tiet_21_luyen_tap_ban_hay.ppt
  • middiep_khuc_mua_xuan.mid
Bài giảng liên quan