Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 92: Luyện tập (Bản hay)

Dạng 1: Tính giá trị của biểu thức:

Bài học kinh nghiệm:

-Thứ tự thực hiện phép tính.

-Rút gọn phân số ( nếu có) về dạng phân số tối giản trước khi thực hiện các phép tính.

-Trong mọi bài toán phải nghĩ đến tính nhanh ( nếu được).

 

ppt18 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 05/04/2022 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 92: Luyện tập (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tiết 92 
LUYỆN TẬP 
I/ Sửa bài tập cũ : 
Bài 1 :Tính giá trị của biểu thức : 
Bài 2 : Tìm x biết : 
Bài 1 : 
Bài 2 : 
II/ Bài tập mới : 
1/ Dạng 1 : Tính giá trị của biểu thức : 
a/ -1,8 : ( 1- 
b/ 0,25: ( 10,3 – 9,8) - 
a/ -1,8 : (1- 
b/ 
 0,25: (10,3-9,8)- 
= 
0,5 
-0,75 
= -0,25 
Dạng 2 : Tìm x biết : 
 a/ x+ 
b/ 
a/ x+ 
x+ 
x+ 
x+ 
x 
x = 
b/ 
x 
x 
3 / Dạng 3 : Tính một cách hợp lý : 
III/ Bài học kinh nghiệm : 
- Thứ tự thực hiện phép tính . 
- Rút gọn phân số ( nếu có ) về dạng phân số tối giản trước khi thực hiện các phép tính . 
- Trong mọi bài toán phải nghĩ đến tính nhanh ( nếu được ). 
Höôùng daãn veà nhaø: 
- Ôn lại các kiến thức đã học từ đầu chương III. 
- Ôn tập để kiểm tra 1 tiết . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_tiet_92_luyen_tap_ban_hay.ppt
Bài giảng liên quan