Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 95: Luyện tập về phân số và hỗn số - Trần Diên

SỬA BÀI TẬP:

Bài 106/48 Hoàn thành các phép tính sau:

Bài 107/48 Tính:

Hướng dẫn cách giải:

Tìm mẫu chung các phân số (BCNN)

-Tìm thừa số phụ (Mẫu chung chia cho các mẫu)

-Tính tổng các phân số cùng mẫu

 

ppt7 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 01/04/2022 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 95: Luyện tập về phân số và hỗn số - Trần Diên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TR ƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH 
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CƠVỀ D Ự GIỜ LỚP 6E 
PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H. ĐƠNG HỒ 
MÔN: SỐ HỌC 6 
Giáo viên: TRẦN DIÊN  Tổ : Tốn – Lí - Tin 
NĂM HỌC 2008 - 2009 
Tiết 95 LUYỆN TẬP VỀ PHÂN SỐ VÀ HỖN SỐ 
A./ SỬA BÀI TẬP : 
1./ Bài 106/48 Hoàn thành các phép tính sau : 
3 
9 
15 
27 
4 
9 
2./ Bài 107/48 Tính : 
Hướng dẫn cách giải : 
- Tìm mẫu chung các phân số (BCNN) 
- Tìm thừa số phụ ( Mẫu chung chia cho các mẫu ) 
- Tính tổng các phân số cùng mẫu 
Ngày18/3/2009 
Tiết 95 LUYỆN TẬP VỀ PHÂN SỐ VÀ HỖN SỐ  
B./ Giải bài tập 
1./ Tính tổng các hỗn số ( bằng 2 cách ) 
a) Hoàn thành các phép tính : ( Bài 108a/48 ) 
Cách 1 : 
Cách 2 : 
7 
32 
128 
191 
27 
20 
47 
11 
b) Tính bằng hai cách : ( Bài 109a/49) 
Cách1 
Cách 2 
Ngày18/3/2009 
Tiết 95 LUYỆN TẬP VỀ PHÂN SỐ VÀ HỖN SỐ 
2./ Tính hiệu các phân số ( bằng 2 cách ) 
a) Hoàn thành các phép tính sau ( Bài 108b/48): 
Cách1 
19 
10 
115 
57 
Cách 2 
b) Tính bằng hai cách ( Bài 109b/49) 
Cách1 
Cách 2 
27 
1 
14 
Ngày18/3/2009 
Tiết 95 LUYỆN TẬP VỀ PHÂN SỐ VÀ HỖN SỐ 
3. Bài 110/49 ( sgk ) 
Ngày18/3/2009 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 
1./ Bài vừa học : 
- Xem lại các bài toán vừa giải , cách đổi hỗn số thành phân 
số và ngược lại , các qui tắc về phép tính phân số . 
- Bài tập về nhà : 107c,d;109c;110b,d,e. 
2./ Bài sắp học : 
Chuẩn bị các bài tập phần luyện tập tiết sau luyện tập 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_tiet_95_luyen_tap_ve_phan_so_va_hon_s.ppt
Bài giảng liên quan