Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 98: Luyện tập

Hưởng ứng cuộc vận động: “ Lửa ấm về các miền quê”, khối

trung học phổ thông trường Nguyễn Siêu góp quần áo ấm ủng

hộ trẻ em nghèo tỉnh Hà Giang. Số quần áo lớp 12 góp bằng

tổng số quần áo của cả khối. Số quần áo lớp 11 góp bằng 125%

lớp 12. Lớp 10 góp nhiều hơn lớp 11 là 30 bộ quần áo.

 Hỏi khối trung học phổ thông góp được bao nhiêu bộ quần áo ?

 

ppt18 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 98: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chúc mừng thầy cô ! 
20 - 11 
chào các EM 
 lớp 6 
TRƯỜNG THCS ĐỘNG ĐẠT I 
luyện tập 
Tiết 98 
Chữa bài về nh à 
Bài giải 
Phân số biểu thị số trang sách còn lại sau ngày thứ nhất là: ( cuốn sách ) 
Ngày thứ hai đ ọc đư ợc số phần của cuốn sách là: 	 
 ( cuốn sách ) 
Ngày thứ ba đ ọc đư ợc số phần cuốn sách là: 
	 ( cuốn sách ) 
Cuốn sách có số trang là: 
 ( trang ) 
Vậy cuốn sách đó có 360 trang 
Bạn An đ ọc một cuốn sách trong ba ngày . Ngày thứ 
 nhất đ ọc số trang . Ngày thứ hai đ ọc số 
 trang còn lại. Ngày thứ ba đ ọc nốt 90 trang . 
	 Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang ? 
Bài 131(sbt-24) 
số trang 
còn lại 
trang 
Chú ý 
Tìm gi á trị phân số 
của một số cho trước 
Muốn tìm của số b cho trước 
	Ta tính 
	 Với 
n 
m 
n 
m 
b 
ì 
0 
, 
, 
ạ 
ẻ 
n 
N 
n 
m 
Tìm một số biết gi á trị một phân số của nó 
 Muốn tìm một số biết 
 của nó bằng a 
 Ta tính 
 Với 
n 
m 
n 
m 
a 
: 
* 
, 
N 
n 
m 
ẻ 
Bài toán 1 
Bài toán 2 
Bài 1: Trắc nghiệm 
Hãy khoanh tròn vào ch ữ cáI đ ứng trước kết qu ả đ úng : 
n 
m 
c) cuộn vải dài 15 m. Cuộn vải đó dài là : 
5 
3 
A/ 75 m 
B/ 25 m 
C/ 9 m 
D/ 45 m 
d) Số mà của nó bằng - là: 
5 
1 
4 
3 
3 
20 
/ 
- 
A 
20 
 3 
/ 
- 
B 
14 
15 
/ 
- 
C 
15 
 4 
/ 
- 
D 
e) Muốn tìm một số biết của nó bằng a ( với m, n ) , ta tính : 
A/ 
B/ 
C/ 
D/ 
b) So sánh 15% của 25 và 25% của 15: 
A) 15% của 25 bằng 25% của 15 
B) 15% của 25 lớn hơn 25% của 15 
C) 15% của 25 nhỏ hơn 25% của 15 
D) 15% của 25 gấp đôi 25% của 15 
A/ 
B/ 
C/ 
D/ 
Muốn tìm của b ( với ) ta tính : 
Bài 2 
Hưởng ứng cuộc vận đ ộng : “ Lửa ấm về các miền qu ê”, khối 
trung học phổ thông trường Nguyễn Siêu góp quần áo ấm ủng 
hộ trẻ em nghèo tỉnh Hà Giang . Số quần áo lớp 12 góp bằng 
tổng số quần áo của cả khối . Số quần áo lớp 11 góp bằng 125% 
lớp 12. Lớp 10 góp nhiều hơn lớp 11 là 30 bộ quần áo. 
 Hỏi khối trung học phổ thông góp đư ợc bao nhiêu bộ quần áo ? 
15 
4 
Bài giải 
Số quần áo lớp 11 góp đư ợc so với cả khối là: 
 ( tổng số ) 
3 
1 
4 
5 
15 
4 
% 
125 
15 
4 
= 
ì 
= 
ì 
Số quần áo lớp 10 góp đư ợc so với cả khối là: 
 ( tổng số ) 
5 
2 
3 
1 
15 
4 
1 
= 
ữ 
ứ 
ử 
ỗ 
ố 
ổ 
+ 
- 
30 bộ quần áo chiếm số phần là: 
	 ( tổng số ) 	 
15 
1 
3 
1 
5 
2 
= 
- 
Khối trung học phổ thông góp đư ợc số quần áo là: 
	 ( bộ ) 
450 
15 
1 
: 
30 
= 
Vậy khối trung học phổ thông góp đư ợc tất cả450 bộ quần áo 
hướng dẫn 
sử dụng máy tính cá nhân 
CFX-9850GB 
FX-9750G-Plus 
CFX-9950GB 
 Casio ƒx-500MS 
 Casio ƒx-570MS 
c 
a 
s 
i 
o 
f(x) 
500 
ms 
Bài giải 
Số quần áo lớp 11 góp đư ợc so với cả khối là: 
 ( tổng số ) 
3 
1 
4 
5 
15 
4 
% 
125 
15 
4 
= 
ì 
= 
ì 
Số quần áo lớp 10 góp đư ợc so với cả khối là: 
 ( tổng số ) 
5 
2 
3 
1 
15 
4 
1 
= 
ữ 
ứ 
ử 
ỗ 
ố 
ổ 
+ 
- 
30 bộ quần áo chiếm số phần là: 
	 ( tổng số ) 	 
15 
1 
3 
1 
5 
2 
= 
- 
Khối trung học phổ thông góp đư ợc số quần áo là: 
	 ( bộ ) 
450 
15 
1 
: 
30 
= 
Vậy khối trung học phổ thông góp đư ợc tất cả450 bộ quần áo 
Dựng MTBT CASIO FX - 500 để kiểm tra kết quả . 
Ấn : 
ƒ x-500MS 
 5_| 9 
Kết quả 
Bài 100(sgk-47) 
ai nhanh hơn ??? 
Đ iền ch ữ cái tương ứng vào ô trống để đư ợc tên một vị anh hùng của dân tộc . 
2 
15 
- 
5 
6 
5 
6 
-12 
12 
12 
5 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
15 
 4 
5 
 2 
- 
A 
i 
p 
o 
n 
t 
g 
đ 
h 
4 
3 
: Số mà của nó là -16 
: Số mà 50% của nó là 
: Số mà 75% của nó là 20% 
: Số mà 0,7 của nó là 3,5 
: Số mà của nó là - 0,16 
5 
2 
: Số mà của nó là 9 
: Số bằng 75% của -10 
: Số bằng 1 của 
7 
3 
25 
21 
: Số bằng 0,4 của 125% 
3 
4 
4 
3 
i 
h 
n 
Chúc mừng chiến thắng 
Phan Đỡnh Giút ( 1922 - 1954 ) là Anh hựng lực lượng vũ trang nhõn dõn , truy tặng năm 
1955 .Quờ anh ở xó Cẩm Quan , huyện Cẩm Xuyờn , tỉnh Hà Tĩnh . Anh nhập ngũ năm 
1950 , đảng viờn Đảng cộng sản Việt Nam . Khi hi sinh anh là tiểu đội phú thuộc đại đội 
58, tiểu đoàn 428, trung đoàn 141, sư đoàn 312 . Trong trận Him Lam ngày 13 thỏng 3 
năm 1954 thuộc chiến dịch Điện Biờn Phủ ), khi Phan Đỡnh Giút phỏ hàng rào cuối cựng 
thỡ bị thương,lực lượng xung kớch của tiểu đoàn 428 xung phong vào cứ điểm , bị đối 
phương trong lụ cốt bắn cản dữ dội . Phan Đỡnh Giút nhanh chúng trườn lờn dựng tiểu 
liờn , anh liền lao cả thõn mỡnh lấp lỗ chõu mai , tạo điều kiện cho đơn vị xụng lờn 
tiờu diệt cứ điểm HimLam . Anh được tặng Huõn chương Quõn cụng hạng nhỡ . 
Sơ lược về tiểu sử anh hùng dân tộc 
Phan Đình Giót 
hướng dẫn về nhà 
Ôn lại hai bài toán cơ bản của phân số 
- 132,133,134 sách bài tập – trang 24 
20 - 11 
xin chân thành cảm ơn các thầy cô ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_tiet_98_luyen_tap.ppt