Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 1 - Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức - Nguyễn Thị Lan Anh

Ta chia các hạng tử của đa thức cho đơn thức rồi cộng các kết quả lại với nhau.

Một đa thức muốn chia hết cho một đơn thức thì cần điều kiện gì ?

Tất cả các hạng tử của đa thức đều chia hết cho đơn thức.

Chú ý. Trong thực hành ta có thể tính nhẩm và bỏ một số bước trung gian.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 07/04/2022 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 1 - Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức - Nguyễn Thị Lan Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦYCÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ THĂM LỚP 
GV: NGUYỄN THỊ LAN ANH 
 1). Thöïc hieän caùc pheùp tính : 
a). ( 6x 3 y 2 ) : 3xy 2 
b). (- 9x 2 y 3 ) : 3xy 2 
c). ( 5xy 2 ) : 3xy 2 
= 2x 2 
= - 3xy 
= 
Kiểm tra bài cũ 
Xét tổng: ( 6x 3 y 2 ) + (- 9x 2 y 3 ) + 5xy 2 
Là một đa thức 
Để thực hiện phép tính 
[6x 3 y 2 + (-9x 2 y 3 ) + 5xy 2 ]:3x 2 y 
ta thực hiện như thế nào 
Tiết 16 Bài 11. 
CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 
 I. Quy tắc 
 ?1. (Sgk) 
?1 
?1 Cho đơn thức 3xy 2 . 
Hãy viết một đa thức có các hạng tử điều chia hết cho 3xy 2 ; 
 Chia các hạng tử của đa thức đó cho xy 2 ; 
- Cộng các kết quả lại với nhau. 
Đa thức: 6x 3 y 2 – 9x 2 y 3 + 5xy 2 . 
= [6x 3 y 2 :3xy 2 ] + [(-9x 2 y 3 ):3xy 2 ] + [5xy 2 :3xy 2 ] 
Đa thức: (6x 3 y 2 – 9x 2 y 3 + 5xy 2 ):3xy 2 
= 2x 2 – 3xy + 
Thương của phép trên chia là đa thức 
2x 2 – 3xy + 
Như vậy muốn chia một đa thức cho một đơn thức ta làm như thế nào ? 
Ta chia các hạng tử của đa thức cho đơn thức rồi cộng các kết quả lại với nhau. 
Một đa thức muốn chia hết cho một đơn thức thì cần điều kiện gì ? 
Tất cả các hạng tử của đa thức đều chia hết cho đơn thức. 
Quy tắc 
Tiết 16 Bài 11. 
CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 
 I. Quy tắc 
 ?1. (Sgk) 
Ví dụ. Thực hiện phép tính: 
(30x 4 y 3 – 25x 2 y 3 – 3x 4 y 4 ):5x 2 y 3 . 
Giải 
(30x 4 y 3 – 25x 2 y 3 – 3x 4 y 4 ):5x 2 y 3 
= (30x 4 y 3 :5x 2 y 3 ) + (-25x 2 y 3 :5x 2 y 3 ) 
 + (-3x 4 y 4 :5x 2 y 3 ) 
= 6x 2 – 5 - x 2 y. 
Chú ý. Trong thực hành ta có thể tính nhẩm và bỏ một số bước trung gian. 
Tiết 16 Bài 11. 
CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 
 I. Quy tắc 
 ?1. (Sgk) 
II. Áp dụng 
 ?2. (sgk) 
?2 b) Làm tính chia: 
(20x 4 y – 25x 2 y 2 – 3x 2 y):5x 2 y. 
1 
2 
3 
4 
hết giờ 
Thảo luận theo nhóm (thời gian 4 phút) 
III. Củng cố 
Bài học hôm nay các em cần nắm được: 
- Quy tắc chia đa thức cho đơn thức. 
Ví dụ. Làm tính chia 
(-2x 5 + 3x 2 – 4x 3 ):2x 2 . 
Hướng dẫn học ở nhà 
- Học thuộc và hiểu được quy tắc. 
 - Làm các bài tập 63; 64; 65 (sgk-28). 
- Đọc trước bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp. 
CHÚC QUÝ THẦY CÔ MẠNH KHỎE 
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI 
GV:NGUYỄN THỊ LAN ANH 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_1_bai_11_chia_da_thuc_cho_don.ppt
Bài giảng liên quan