Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 1 - Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức - Trường THCS Lê Lợi

Quy tắc / SGK/ 26:

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B ( trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B ), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

Bài 63/SGK/28

Không làm tính chia,hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đơn thức B không

 

ppt19 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 12/04/2022 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 1 - Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức - Trường THCS Lê Lợi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Giỏo ỏn 
Trường THCS Lê Lợi 
TP – Thanh Hoá 
Tiết 16 
chia đa thức cho đơn thức 
Toỏn lớp 8 
Kiểm tra bài cũ 
 HS 1: Làm bài tập 62/ SGK 
Tính gi á trị của biểu thức : 
Tại x = 2, y =-10 và z=2004 
HS2: - Phát biểu quy tắc chia đơn thức A cho đơn thức B ( trường hợp A chia hết cho B). 
 - Làm tính chia : 
 a) 
 b) 
 c) 
HS 2: Làm bài tập 62/ SGK 
Tính gi á trị của biểu thức : 
Tại x = 2, y =-10 và z = 2004 
Giải 
Ta có : 
Tại x=2, y=-10, và z=2004.Giá trị của biểu thức : 
 3 . 2 3 .(-10) = -240 
Giải 
V ậy tổng của các đơn thức(tức đa thức ) : 
Có chia đư ợc cho đơn thức hay không ? 
đại số 8 
 1. Quy tắc 
 ?1 Cho đơn thức 
Hãy viết một đa thức có các hạng tử đ ều chia hết cho . 
 Chia c ác hạng tử của đa thức đ ó cho . 
 Cộng các kết qu ả vừa tìm đư ợc với nhau . 
2 
3 
xy 
KTBC 
Đa thức : là thương của phép chia đa thức 
cho đơn thức 
Ta có : 
 Quy tắc / SGK/ 26: 
Muốn chia đa thức A cho đơn thức B ( trường hợp các hạng tử của đa thức A đ ều chia hết cho đơn thức B ), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết qu ả với nhau . 
Bài 63/SGK/28 
K hông làm tính chia,hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đơn thức B không : 
2.á p dụng 
a)Khi thực hiện phép chia 
bạn Hoa viết 
nên 
Em hãy nhận xét xem bạn Hoa giải đ úng hay sai . 
?2 
b. Làm tính chia : 
3.Luyện tập 
Bài 64/28/SGK 
Làm tính chia : 
Bài 65/29/SGK 
Làm tính chia . 
- 5 
ĐỐ EM ?? 
Bài 66/ SGK/ 29 
Ai đ úng , ai sai ? 
Khi giải bài tập : 
 Xét xem đa thức 
 có chia hết cho đơn thức hay không . 
Hà tr ả lời : A không chia hết cho B vì 5 không chia hết cho 2 . 
Quang tr ả lời : A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đ ều chia hết cho B . 
Cho ý kiến của em về lời giải của 2 bạn . 
thi giải toán nhanh 
Có hai đ ội chơi , mỗi đ ội gồm 4 bạn,có một bút viết.Mỗi bạn giải một bài,bạn sau đư ợc quyền chữa bài của bạn liền trước.Đội nào làm đ úng và nhanh hơn là thắng. 
Đề bài : Làm tính chia : 
4.Hướng dẫn về nh à : 
- Học thuộc quy tắc chia đa thức cho đơn thức 
Làm bài tập 45; 46; 47 trang 8 ,SBT 
Đ ọc trước bài : Chia đa thức một biến đã sắp xếp 
XIN CH ÂN THÀNH CẢM ƠN QUí THẦY Cễ GIÁO ĐÃ ĐẾN DỰ TIẾT NÀY 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_1_bai_11_chia_da_thuc_cho_don.ppt