Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 1 - Bài 2: Nhân đa thức với đa thức - Lương Văn Tô

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

Đa thức này viết dưới đa thức kia.

Kết quả của phép nhân mỗi hạng tử của đa thức thứ hai với đa thức thứ nhất được viết riêng trong một dòng.

Các đơn thức đồng dạng được xếp vào cùng một cột.

Cộng theo từng cột.

 

ppt6 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 1 - Bài 2: Nhân đa thức với đa thức - Lương Văn Tô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Phòng Giáo dục huyện Tiên lãng 
Trường THCS Tây Hưng 
Chuyên đề: Tránh tình trạng đọc – chép trong dạy học 
Môn: Đại số 8 
Gv: Lương Văn Tô 
Tổ: Tự nhiên 
Kiểm tra bài cũ 
Nêu quy tắc nhân đơn thức với đa thức? 
Áp dụng: Tính (3xy – x 2 + y).x 2 y 
Tiết 2: Bài 2: Nhân đa thức với đa thức 
1. Quy tắc 
Ví dụ: Nhân đa thức x- 2 với đa thức 6x 2 – 5x + 1 
Gợi ý: Hãy nhân mỗi hạng tử của đa thức x-2 với đa thức 6x 2 – 5x + 1 
 Hãy cộng các kết quả vừa tìm được ( chú ý dấu của các hạng tử) 
Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau. 
Nhận xét: Tích của hai đa thức là một đa thức. 
?1. Nhân đa thức với đa thức x 3 – 2x - 6 
Chú ý: Khi nhân các đa thức một biến ở ví du trên, ta còn có thể trình bày như sau: 
 6x 2 – 5x + 1 
 x – 2 
 – 12x 2 + 10x – 2 
 6x 3 – 5x 2 + x 
 6x 3 – 17x 2 + 11x – 2 
x 
+ 
Đa thức này viết dưới đa thức kia. 
Kết quả của phép nhân mỗi hạng tử của đa thức thứ hai với đa thức thứ nhất được viết riêng trong một dòng. 
Các đơn thức đồng dạng được xếp vào cùng một cột. 
Cộng theo từng cột. 
Kết quả của phép nhân -2 với đa thức 6x 2 -5x + 1 
Kết quả của phép nhân x với đa thức 6x 2 -5x + 1 
 2. Áp dụng: 
Tiết 2: Bài 2: Nhân đa thức với đa thức 
 1. Quy tắc 
?2. Làm tính nhân: a) (x + 3)(x 2 + 3x – 5) 
 b) (xy – 1)(xy + 5) 
?3. Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo x và y, biết hai kích thước của hình chữ nhật đó là (2x + y) và (2x – y). 
Áp dụng: Tính diện tích của hình chữ nhật khi x = 2,5 mét và y = 1 mét. 
? Qua bài học ngày hôm nay chúng ta cần nắm vững những nội dung gì? 
Bài tập: làm tính nhân: a) (x 2 – 2x + 1)(x – 1) 
	 b) (x 3 – 2x 2 + x – 1)(5 – x) 
 c) (x 2 – xy + y 2 )(x + y) 
Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_1_bai_2_nhan_da_thuc_voi_da_th.ppt