Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số (Chuẩn kĩ năng)

Thực hiện phép nhânphân thức

Bước 1: Nhân hai phân thức ( tử nhân tử và mẫu nhân mẫu)

Bước 2: Phân tích rút gọn phân thức (nếu có)

Bài tập . Đố :Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kí dưới thời vua Trần Nhân Tông là ai?. Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách thực hiện tính nhân các phân thức sau đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau.

ppt7 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 08/04/2022 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số (Chuẩn kĩ năng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bài 7: Phép nhân các phân thức số  
1. Quy tắc: Muốn nhân hai phân thức , ta nhân các tử thức với nhau , các mẫu thức với nhau . 
? 1 Thực hiện phép nhân hai phân thức sau 
Ví dụ : Thực hiện phép nhânphân thức  
Bước 1: Nhân hai phân thức ( tử nhân tử và mẫu nhân mẫu ) 
Bước 2: Phân tích rút gọn phân thức ( nếu có ) 
Bài tập : thực hiện các phép tính sau . 
2. Tính chất 
a. Giao hoán 
. 
. 
b. Kết hợp 
. 
. 
. 
. 
= 
c, Phân phối đ ối với phép cộng 
?4 Tính nhanh : 
Giải 
Bài tập : Thực hiện phép tính  
C 1 :Dùng tính chất phân phối 
C 2 :Không dùng tính chất phân phối 
Bài tập . Đố : Tên của tác gi ả cuốn Đại Việt sử kí dưới thời vua Trần Nhân Tông là ai ?. Em sẽ biết tên tác gi ả đ ó bằng cách thực hiện tính nhân các phân thức sau đây rồi viết ch ữ tương ứng vào ô dưới kết qu ả đư ợc cho trong bảng sau . 
V. 
Ư. 
N. 
H. 
Ă. 
U. 
Ê. 
L 
l 
Ê 
V 
Ă 
N 
H 
ự 
U 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_7_phep_nhan_cac_phan_thu.ppt