Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số - Đỗ Ngọc Luyến

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

 Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Chú ý:

Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau:

1. Giao hoán:

2. Kết hợp:

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số - Đỗ Ngọc Luyến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP 
MÔN : TOÁN LỚP 8A1 
GV:§ç NGäc LUYÕN 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
1)Muốn quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức ta làm thế nào ? 
và 
 2)Quy đồng mẫu thức của các phân thức sau : 
2x+8 = 2(x+4) 
MTC: 2x(x+4) 
ĐÁP ÁN: x 2 +4x = x(x+4) 
Tiết 28: PHÉP CỘNG CÁC 	 PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
LẠI CHẲNG KHÁC GÌ CỘNG CÁC PHÂN SỐ 
1.Cộng hai phân thức cùng mẫu : 
 Quy tắc : Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức . 
Tiết 28: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
VD1:Cộng hai phân thức 
Tiết 28: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
1.Cộng hai phân thức cùng mẫu : 
?1Thực hiện phép cộng : 
Quy tắc : Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức . 
2.Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau : 
?2 
Thực hiện phép cộng : 
Tiết 28: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
MTC: 2x(x+4) 
 Quy tắc : Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được . 
VD2: Tính 
Tiết 28: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
2.Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau : 
GIẢI: 
2x-2 = 2(x – 1) 
;x 2 -1 = (x – 1)(x+1) 
MTC: 2 (x – 1)(x+1) 
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được . 
?3Tính tổng sau : 
GIẢI 
Tiết 28: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
2.Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau : 
1.Cộng hai phân thức cùng mẫu : 
3.Chú ý: 
Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau : 
1. Giao hoán : 
2. Kết hợp : 
Tiết 28: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
 3.Chú ý : 
?4 Áp dụng các tính chất trên của phép cộng các phân thức để làm phép tính sau : 
Tiết 28: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
ĐÁP ÁN 
Tiết 28: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
 4.Củng cố : 
Thực hiện phép cộng các phân thức sau : 
21a) 
22a) 
Tiết 28: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
5)Bài tập về nhà : 
21.b,c ; 22.b; 23a,b,c,d / SGK trang 46 
Tiết 28: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
Đáp án : 
XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO 
CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN HỌC GIỎI 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_5_phep_cong_cac_phan_thu.ppt