Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số - Lê Thị Hằng

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức, ta cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Kết quả của phép cộng hai phân thức được gọi là Tổng của hai phân thức.
*Ta thường viết tổng dưới dạng rút gọn.

- Cần nắm chắc quy tắc cộng phân thức đại số và tính chất của nó.
- Chú ý cần rút gọn sau khi cộng nếu có thể.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số - Lê Thị Hằng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
các thầy cô giáo đến dự giờ 
Môn toán - LớP 8A 
Sinh Vien: Le Thi Hang 
Trường : Cao Dang Su Pham Ha Noi 
chào mừng 
 Th ực hiện phộp cộng 
?1 
Tiết 29. phép cộng các phân thức đại số 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
*Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức, ta cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu thức.  
Ví dụ 1. Cộng hai phân thức: 
Thực hiện phộp cộng sau: 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau  
?2 
 Thực hiện phép cộng: 
*Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.  
Kết quả của phép cộng hai phân thức được gọi là Tổng của hai phân thức.*Ta thường viết tổng dưới dạng rút gọn. 
 Ví dụ 2. Tính tổng: 
 Bài giải 
Thực hiện phộp cộng: 
Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau: 
1)Giao hoán: 
* Ví dụ: 
2) Kết hợp: 
* Ví dụ: 
x 2 +4x 
x 2 +4x 
x 2 +4x 
x 2 +4x 
Bài giải: 
á p dụng các tính chất của phép cộng phân thức để làm phép tính sau: 
?4 
 Bài tập : 
 Bài 1 : Chọn đáp án đúng trong các câu sau: 
a) Kết quả của phép cộng: là: 
b) Kết quả của phép cộng: là: 
c) Kết quả của phép cộng: là: 
Bài tập 2: Thực hiện phộp cộng cỏc phõn thức sau 
a) 
b) 
 Hướng dẫn về nhà 
- Cần nắm chắc quy tắc cộng phân thức đại số và tính chất của nó.- Chú ý cần rút gọn sau khi cộng nếu có thể. 
BTVN: BT22b, 23, 24 (SGK-T46), BT 17, 18, (SBT-T19). - Đọc phần “ cú thể em chưa biết” 
Kớnh chỳc 
CÁC THẦY Cễ GIÁO MẠNH KHỎE-HẠNH PHÚC-THÀNH ĐẠT! 
CH ÚC CÁC EM HỌC GIỎI CHĂM NGOAN! 
GIỜ HỌC KẾT THÚC. 
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY Cễ GIÁO, CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THAM GIA VÀO GIỜ HỌC! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_5_phep_cong_cac_phan_thu.ppt
Bài giảng liên quan