Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 8: Phép chia các phân thức đại số (Chuẩn kỹ năng)

Khi thực hiện phép tính có một dãy phép chia thì:

Thực hiện các phép tính từ trái sang phải

Hoặc đổi mỗi phép chia thành phép nhân với phân thức nghịch đảoư

Nắm vững quy tắc chia các phân thức. Vận dụng giải được một số bài tập.

Bài tập về nhà: Bài 42 – 45/SGK

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 8: Phép chia các phân thức đại số (Chuẩn kỹ năng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KIỂM TRA 
Thực hiện các phép nhân sau : 
a) 
b) 
Tiết 33: 
PHÐP CHIA 
 C¸C PH¢N THøC §¹I Sè 
Phân thức nghịch đảo 
1 
Phép chia 
2 
Luyện tập 
3 
PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
1. PHÂN THỨC NGHỊCH ĐẢO 
Ta có : 
 Ta nói và là hai phân thức nghịch đảo 
Điền vào chổ trống : 
a) có phân thức nghịch đảo là  
b) có phân thức nghịch đảo là  
c) có phân thức nghịch đảo là  
d) có phân thức nghịch đảo là  
2. PHÉP CHIA 
* Quy tắc : 
Muốn chia phân thức cho phân thức khác 0, 
ta nhân với phân thức nghịch đảo của 
2. PHÉP CHIA 
* Thực hiện phép chia sau : 
a) 
b) 
3. LUYỆN TẬP 
Bài 1: Thực hiện phép tính sau : 
a) 
b) 
3. LUYỆN TẬP 
Hoặc 
Khi thực hiện phép tính có một dãy phép chia thì : 
+ Thực hiện các phép tính từ trái sang phải 
+ Hoặc đổi mỗi phép chia thành phép nhân với phân thức nghịch đảo 
3. LUYỆN TẬP 
Bài 2: Rút gọn biểu thức sau : 
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
 Nắm vững quy tắc chia các phân thức . Vận dụng giải được một số bài tập . 
 Bài tập về nhà : Bài 42 – 45/SGK 
 Chuẩn bị : 
+ Ôn thứ tự thực hiện phép toán . Cách tính giá trị của đa thức 
+ Xem trước nội dung bài 9 
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
Bài 44/SGK: Tìm biểu thức Q, biết rằng : 
* 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_8_phep_chia_cac_phan_thu.ppt