Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 3 - Bài 4: Phương trình tích - Đào Thị Mai Phương

Đ/n: Phương trình tích là những phương trình có dạng: A1(x).A2(x).A3(x) An(x) = 0

Giải các phương trình A1(x) = 0; A2(x) = 0, An(x) = 0 rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng.

Giải các phương trình A1(x) = 0; A2(x) = 0, An(x) = 0 rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 08/04/2022 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 3 - Bài 4: Phương trình tích - Đào Thị Mai Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Phương trình tích 
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o huyÖn ®«ng triÒu 
Tr­êng THCS thÞ trÊn ®«ng triÒu 
Người thực hiện: ® µo ThÞ Mai Ph­¬ng 
1. Phương trình tích và cách giải 
biểu thức: A.B 
 
Khi nào biểu thức: A.B = 0 
= 0 
Cho 
Phương trình tích 
a)Đ/n: Phương trình tích là những phương trình có dạng: A 1 (x).A 2 (x).A 3 (x)A n (x) = 0 
Giải phương trình tích là biến đổi 2 vế về dạng: 
 A 1 (x). A 2 (x).A 3 (x)A n (x) = 0 
A 1 (x) = 0 
A 2 (x) = 0 
A n (x) = 0 
1. Phương trình tích và cách giải 
Giải các phương trình A 1 (x) = 0; A 2 (x) = 0,  A n (x) = 0 rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng. 
Phương trình tích 
b) Ví dụ 
Giải phương trình sau: 
( 3- 2x)(x – 1) = 0 
x – 1 = 0 
3- 2x = 0 
x = 1 
2x = 3 
x = 1 
x = 3/2 
Vậy S = {1; 3/2} 
Phương trình tích 
1. Phương trình tích và cách giải 
a)Đ/n: Phương trình tích là những phương trình có dạng: A 1 (x).A 2 (x).A 3 (x)A n (x) = 0 
2) Luyện tập 
a) Giải phương trình: x 2 – 3x = 0 
x( x – 3) = 0 
x – 3 = 0 
 x = 0 
x = 3 
 x = 0 
b) Giải phương trình: (x + 1)(x + 4) = (2 – x)(2 + x) 
B1: Biến đổi để VP = 0 
(x + 1)(x + 4) - (2 – x)(2 + x) = 0 
B2: Biến đổi về dạng pt tích 
x 2 + 4x + x + 4 – 4 + x 2 = 0 
2x 2 + 5x = 0 
x ( 2x + 5) = 0 
2x + 5 = 0 
 x = 0 
x = 5/ 2 
 x = 0 
Vậy pt có 2 nghiệm x = 0; x = 5/2 
Vậy pt có 2 nghiệm x = 0; x = 3 
Phương trình tích 
 1) Phương trình tích và cách giải 
c) Giải phương trình: (2x + 1)(x + 4) = (2x + 1) 2 
(2x + 1)(x + 4) - (2x + 1) 2 = 0 
3 - x = 0 
 2x + 1 = 0 
x = 3 
 x = -1/ 2 
Vậy S = { - ½; 3} 
(2x + 1)(x + 4 - 2x - 1) = 0 
(2x + 1)( 3 - x ) = 0 
Phương trình tích 
 1) Phương trình tích và cách giải 
2) Luyện tập 
Các phương trình sau là những phương trình tích, đúng hay sai ? 
x 2 + 1 = 0 
x 2 - 1 = 0 
x 2 + 2x + 1 = 0 
(x+ 1) 2 = x + 1 
2(2x + 1) = 0 
1 + x 4 = x 2 
Phương trình tích 
 1) Phương trình tích và cách giải 
2) Luyện tập 
Phương trình tích 
 1) Phương trình tích và cách giải 
2) Luyện tập3) Hướng dẫn về nhà 
Nắm vững các giải và cách biến đổi phương trình về phương trình tích. 
BT: 21, 22 (Sgk – 17) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_3_bai_4_phuong_trinh_tich_dao.ppt