Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 4 - Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân - Bùi Thị Minh Hòa

Tính chất

Với ba số a , b , c mà c > 0

 Nếu a < b thì ac < bc

 Nếu a > b thì ac > bc

 Nếu a = b thì ac = bc

 Nếu a = b thì ac = bc

Cho a < b, chứng tỏ

a. -2a – 3 > - 2b – 3 b. 2a – 3 < 2b + 5

Vì a < b, nhân hai vế với ( -2), ta có

-2a > -2b, Cộng hai vế với (-3)

ta có

-2a – 3 > -2b – 3

Vì a < b, nhân hai vế với 2, ta có

2a < 2b , Cộng hai vế với (-3)

 ta có

2a – 3 < 2b – 3 (1)

Vì (-3) < 5, cộng hai vế với 2b, ta có

2b – 3 < 2b + 5 (2)

Từ (1), (2) suy ra 2a – 3 < 2b + 5

ppt17 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 4 - Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân - Bùi Thị Minh Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯÒNG THCS PHÚ MỸ 
Chào Mừng Quý Thầy Cơ Về Dự Tiết Học Hơm Nay ! 
Mơn : Tốn 8 
Giáo Viên : Bùi Thị Minh Hòa 
Lớp học : 8A 1 
So sánh a và b nếu : 
a/ 	a – 5 ≥ b – 5 
 b/ 	15 + a ≤ 15 + b 
	 c / 	a + c > b + c ( c  R ) 
TIẾT 60- BÀI 2 : 
LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 
3 . 2 
(-2).2 
Cho ba số a , b , c mà c > 0 , điền dấu , ≤, ≥ vào ô trống 
 Nếu a < b thì ac	 bc 
 Nếu a > b thì ac 	 bc 
 Nếu a ≤ b thì ac 	 bc 
 Nếu a ≥ b thì ac 	 bc 
< 
> 
≤ 
≥ 
Bài tập 
	 Với ba số a , b , c mà c > 0 
 Nếu a < b thì ac	 < bc 
 Nếu a > b thì ac 	 > bc 
 Nếu a ≤ b thì ac ≤ bc 
 Nếu a ≥ b thì ac 	≥ bc 
Tính chất 
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương 
3 .(-2) 
(-2).(-2) 
Với 3 số a, b, c mà c , ≤, ≥ vào ô trống : 
 Nếu ac < bc thì a 	b 
Nếu ac > bc thì a 	 	b 
Nếu ac ≤ bc thì a 	b 
Nếu ac ≥ bc thì a 	b 
Bài tập 
< 
> 
≤ 
≥ 
	 Với ba số a , b , c mà c < 0 
 Nếu a bc 
 Nếu a > b thì ac < bc 
 Nếu a ≤ b thì ac ≥ bc 
 Nếu a ≥ b thì ac ≤ bc 
Tính chất 
2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm 
Bài tập 
Cho m < n 
5m < 5n 
-3m < -3n 
 m > n 
d.	m > n 
Hãy chọn câu đúng , sai trong các câu sau 
Đ 
S 
S 
Đ 
Khi chia cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số khác 0 thì sao ? Cho ví dụ ? 
3. Tính chất bắc cầu của thứ tự 
Với ba số a, b, c 
	 Nếu a < b và b < c thì a < c 
Bài 2 : LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 
Với ba số a, b, c 
Nếu a < b và b < c thì a < c 
C > 0 
C < 0 
- Nếu a < b thì ac < bc 
- Nếu a > b thì ac > bc 
- Nếu a ≤ b thì ac ≤ bc 
- Nếu a ≥ b thì ac ≥ bc 
 - Nếu a bc 
 - Nếu a > b thì ac < bc 
 - Nếu a ≤ b thì ac ≥ bc 
 - Nếu a ≥ b thì ac ≤ bc 
	 Cho biết a âm hay dương nếu biết : 
 2a < 3a	 
-2a < -3a 	 
-15a < 12a	 	 	 
-15a > 12a 	 
f.	 
Bài tập 
 a > 0 
 a < 0 
 a > 0 
 a < 0 
 a < 0 
 a > 0 
	 Cho a < b, chứng tỏ 
a. -2a – 3 > - 2b – 3	b. 2a – 3 < 2b + 5 
Bài tập 
Vì a < b, nhân hai vế với ( -2), ta có 
-2a > -2b, Cộng hai vế với (-3) 
ta có 
-2a – 3 > -2b – 3 
Vì a < b, nhân hai vế với 2, ta có 
2a < 2b , Cộng hai vế với (-3) 
 ta có 
2a – 3 < 2b – 3 (1) 
Vì (-3) < 5, cộng hai vế với 2b, ta có 
2b – 3 < 2b + 5 (2) 
Từ (1), (2) suy ra 2a – 3 < 2b + 5 
Cô-si (Cauchy) là nhà Toán học Pháp nghiên cứu nhiều lĩnh vực Toán học khác nhau . Ông có nhiều công trình về Số học , Đại số , Giải tích , Có một bất đẳng thức mang tên ông có rất nhiều ứng dụng trong việc chứng minh các bất đẳng thức và giải các bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các biểu thức . 
Bất đẳng thức Cô - si cho 2 số là : 
 , với a ≥ 0, b ≥ 0. 
Bất đẳng thức này còn được gọi là bất đẳng thức trung bình cộng và trung bình nhân . 
Mạnh khỏe 
Cảm ơn quý thầy cô 
Kính chúc quý thầy cô và các em 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_4_bai_2_lien_he_giua_thu_tu_va.ppt
Bài giảng liên quan