Bài giảng Lịch sử 6 - Tiết 56: Tây sơn đánh tan quân Thanh

Quân Thanh xâm lược nước ta.

* Nguyên nhân.

- Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh.

- Nhà Thanh có tư tưởng mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: hungdung16 | Lượt xem: 1425 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lịch sử 6 - Tiết 56: Tây sơn đánh tan quân Thanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo Giáo viên: Nguyễn Tuấn Thành.Trường THCS Việt Tiến.VB-HP	Câu 1: Mùa hè năm 1786, được sự giúp sức của ai. Nguyễn Huệ đã vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú xuân?Nguyễn Nhạc. 	B. Nguyễn LữC. Nguyễn Hữu Chỉnh. 	D. Nguyễn hữu Cầu.I. kiểm tra bài cũ	Câu 2: Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long tiêu diệt Vũ văn Nhậm đúng hay sai?A. đúng. B. Sai. 1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân.Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh.Nhà Thanh có tư tưởng mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam.Tiết 56Tây sơn đánh tan quân thanh Nguyên nhân nào đã thúc đẩy quân Thanh xâm lược nước ta? Em có nhận xét gi` về hành động và việc làm của Lê Chiêu Thống? Hành động, việc làm đó bị nhân dân ta lên án bằng câu nói:“Rước voi về giày mả tổ”. đó là hành động bán nước cầu vinh.Tiết 56Tây sơn đánh tan quân thanh1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân.Quân Thanh xâm lượcTây sơn rút quânTại sao ta chọn Tam - điệp, Biện - Sơn để lập phòng tuyến? Giặc Ta- Cuối năm 1788 Tôn Sĩ Nghị làm tổng chỉ huy 29 vạn quân tiên vào nước ta.- Rút khỏi Thăng Long và lập phòng tuyến Tam điệp - Biện Sơn và cho người báo cho Nguyến Huệ biết.Em có nhận xét gi` về lực lượng của giặc?Tiết 56Tây sơn đánh tan quân thanh1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân.Càn Long thận trọng chỉ thị cho Tôn Sĩ Nghị: “Việc quân phải từ từ”, “nếu thấy thuận thi đánh mạnh lập công to”, nếu không thuận làm ơn” cho cả hai bên. Ta đóng đại binh để kiềm chế... rồi xử trí sau”Tiết 56Tây sơn đánh tan quân thanh1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân. * Giặc * TaTại sao ta rút khỏi Thăng Long?A.Thế giặc mạnh.B. được Lê Chiêu Thống dẫn đường.C. Cả A, B đều đúng.Tiết 56Tây sơn đánh tan quân thanh1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân.VàoThăng Long quân Thanh đã:- đốt nhà, cướp của, giết người trắng trợn.- Phong Lê Chiêu Thống “An Nam Quốc vương”- Bắt nhân dân Thăng long cống nạp, dựng đồn luỹ cho giặc.Nhân dân Thăng Long than thở: “Nước Nam từ khi có đế có vương đến nay, chưa bao giờ thấy ông vua nào luồn cúi đê hèn như vậy.” Một tướng nhà Lê suốt ruột, xin Tôn Sĩ Nghị xuất quân. Nghị kiêu ngạo trả lời:”Giặc còn gầy ta hãy nuôi cho béo, để chúng tự đến dâng thịt cho ta.”Em có nhận xét gi` về hành động và việc làm của bè lũ bán nước và cướp nước? * Giặc * TaTiết 56Tây sơn đánh tan quân thanh1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân. * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân Thanh- Ngày 22/12/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung tiến quân ra Bắc.Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gi`?- Khẳng định nước ta là nước độc lập, có Hoàng đế đứng đầu, kiên quyết kháng chiến bảo vệ tổ quốc.hướng tiến của địchhướng tiến của tanơi nguyễn huệ xưng vươngTiết 56Tây sơn đánh tan quân thanh1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân. * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân Thanh- Ngày 26 đến Nghệ An tuyển thêm quân và mở cuộc duyệt binh lớn.“ Quân Thanh sang xâm lược nước ta, hiện ở Thăng Long các ngươi đã biết chưa? ... Từ đời Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp nước ta, giết hại nhân dân, vơ vết của cải, người minh không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi... đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có đinh Tiên Hoàng, Lê đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ... Các ngài không nỡ ngồi nhin chúng làm điều tàn bạo... Nay người Thanh lại sang mưu đồ lấy nước ta đặt là quận huyện... Vi vậy ta kéo quân ra đuổi chúng...”hướng tiến của địch hướng tiến của ta nơi nguyễn huệ xưng vươngTiết 56Tây sơn đánh tan quân thanh1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân. * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân ThanhViệc làm này của Quang Trung có ý nghĩ gi`?Tạo cho quân ta có lực lượng tương đương với kẻ thù.B. Tăng thêm lòng tin trong chiến đấu.C. Biến cuộc kháng chiến chống Thanh thành cuộc kháng chiến của cả dân tộc.D. Cả 3 ý trên đều đúng.hướng tiến của địch hướng tiến của ta nơi nguyễn huệ xưng vương ta tiến quân bằng đường thủyTiết 56Tây sơn đánh tan quân thanh1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân. * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân Thanh- Tới Thanh Hoá tuyển thêm quân, làm lê tuyên thệ & đọc bài hiểu dụ tướng sĩ.“đánh cho để dài tóc,đánh cho để răng đen,đánh cho nó chính luân bất phản,đánh cho nó phiến giáp bất hoàn,đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.hướng tiến của địch hướng tiến của ta nơi nguyễn huệ xưng vương ta tiến quân bằng đường thủyTiết 56Tây sơn đánh tan quân thanh1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân. * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân ThanhBài thơ đó muốn nói điều gi`?Nêu lên ý chí quyết tâm đánh tan quân xâm lược, bảo vệ nền độc lập, gi`n giữ nền văn hoá cho đất nước.- đến Tam điệp Quang Trung mở hội khao quân.“đánh cho để dài tóc,đánh cho để răng đen,đánh cho nó chính luân bất phản,đánh cho nó phiến giáp bất hoàn,đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.Vi` sao Quang Trung lại quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết?- Vi` Quân Thanh lúc ấy chỉ lo ăn chơi, rượu chè, không nghĩ đến việc phòng bị, chiến đấu.Tiết 56Tây sơn đánh tan quân thanh1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân. * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân Thanh- đến Tam điệp Quang Trung mở hội khao quân.“ Nay hãy ăn tết nguyên đán trước, đến sang xuân, ngày mồng 7 vào Thăng Long sẽ mở tiệc lớn. Các ngươi nhớ lấy lời ta xem có đúng không?”Dựa vào đâu Quang Trung khẳng định như vậy?Tinh thần ý chí của các tướng sĩ.B. Sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dânC. Dựa vào sự chủ quan, kiêu ngạo của quân giặc.D. Cả 3 ý trên đều đúng.Tiết 56Tây sơn đánh tan quân thanh1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân. * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân Thanh- Từ Tam điệp – Biện Sơn Quang Trung chia làm 5 đạo quân tiến ra Bắc.Em có nhận xét gi` về sự chuẩn bị của Quang Trung?Tiết 56Tây sơn đánh tan quân thanh1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân.* Diễn biến: * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân ThanhSơ đồ trận Ngọc Hồi - đống đaTiết 56Tây sơn đánh tan quân thanh1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân.* Diễn biến: * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân Thanh3. Nguyên nhân tháng lợi, ý nghĩa lịch sửa. Nguyên nhân thắng lợib. ý nghĩa lịch sử.Tiết 56Tây sơn đánh tan quân thanhThảo luận nhómNhóm 1Nhóm 2Nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi của phong trào Tây Sơn? - ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta. - Sự lãnh đạo tài tinh, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? - Xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia. - đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.- Lật đổ chính quyền phong kiến Trịnh, Nguyễn, Lê.Tiết 56Tây sơn đánh tan quân thanh1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân.* Diễn biến: * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân Thanh3. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sửa. Nguyên nhân thắng lợi.b. ý nghĩa lịch sử.Tiết 56Tây sơn đánh tan quân thanhII. Củng cố luyện tập:Câu 1: Em hãy cho biết đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Quang Trung là gi`? Hành quân thần tốc. 	 Tiến quân mãnh liệt.C. Tổ chức và chỉ đạo nghĩa quân chiến đấu hết sức cơ động. D. Cả ba ý trên đều đúng.Tiết 56Tây sơn đánh tan quân thanhII. Củng cố luyện tập:Câu 2 Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau thất bại ở Ngọc Hồi và đống đa? A. Tôn Sĩ Nghị. 	 B. ô đại Kinh. C. Sầm Nghi đống. D. Hứa Tế Hanh.Tiết 56Tây sơn đánh tan quân thanhII. Củng cố luyện tập:III. bài tập về nhà:Học thuộc nội dung bài học.Chuẩn bị tiết 57 bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước.Làm các bài tập trong sách giáo khoa trang 131.TRò CHƠI GIảI Ô CHữ12345678910ANNAMQUốCVƯƠNGLÊCHIÊUTHốNGTAMđIệpTôNSĩNGHịNGHệANTHăNGLONGHọTRịNhKỉDậuSầMNGHIđốNgSôNGHồNgcổng và lối lên gò đống đatượng đài quang trung ò đống đabảo tàng binh địnhtượng đài quang trung ở binh địnhbia đá có ghi lời hịch ở gò đống đalễ hội đống đatiết học hôm nay kết thúc tại đâychúc các thầy cô giáo mạnh khỏe

File đính kèm:

  • pptTAY SON DANH TAN QUAN THANH.ppt