Bài giảng Lịch sử Lớp 7 - Tiết 53: Phong trào Tây Sơn (Tiếp theo) - Trường THCS Ngô Mây

 Tháng 9- 1773, Nguyễn Nhạc giả vờ bị bắt, bị nhốt vào cũi rồi sai người khiêng vào thành nộp cho quân Nguyễn

Nửa đêm ông phá củi đánh từ trong ra

phối hợp với quân Tây Sơn tiến công từ ngoài vào

chỉ trong một đêm nghĩa quân hạ được thành Qui Nhơn

Việc làm chủ thành Quy Nhơn và kiểm soát toàn bộ vùng đất Quảng Nam -Bình Thuận. Chứng tỏ nghĩa quân Tây sơn đang ở thế chủ động, lực lượng đang mạnh có thể thực hiện cuộc tiến công lớn để đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn

 

pptx33 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 337 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 7 - Tiết 53: Phong trào Tây Sơn (Tiếp theo) - Trường THCS Ngô Mây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào mừng quý thầy, cô giáo 
VỀ DỰ GIỜ MÔN LỊCH SỬ LỚP 7A1 
 Em hãy nêu nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa của nông dân Tây Sơn? 
Kiểm tra bài cũ 
- Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu 
 + Triều đình: Trương Phúc Loan nắm hết quyền hành, tự xưng "quốc phó", khét tiếng tham nhũng 
 + Địa phương: quan lại, cường hào kết thành bè cánh đàn áp, bóc lột nhân dân, ăn chơi xa xỉ 
 - Nông dân bị lấn chiếm ruộng đất và phải chịu nhiều thứ thuế -> nổi bất bình oán giận của các tầng lớp với chính quyền họ Nguyễn ngày càng dâng cao 
 - Chứng kiến cảnh nhân dân khổ cực, hiểu được nguyện vọng của nhân dân muốn lật đổ họ Nguyễn, anh em Tây sơn đã huy động được lực lượng nhân dân và một bộ phận trong tầng lớp thống trị tham gia dựng cờ khởi nghĩa 
PHONG TRAØO TAÂY SÔN (TT) 
II- TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM 
 Tiết: 53 
BÀI 25 
Ranh giới Trịnh – Nguyễn 
Đàng Ngoài 
Đàng Trong 
GHI CHÚ 
LƯỢC ĐỒ VI ỆT NAM GIỮA TK XVIII 
Sông Gianh 
 TRANH NGUYỄN NHẠC DÙNG MƯU HẠ THÀNH QUI NHƠN 
 Tháng 9- 1773, Nguyễn Nhạc giả vờ bị bắt, bị nhốt vào cũi rồi sai người khiêng vào thành nộp cho quân Nguyễn 
Nửa đêm ông phá củi đánh từ trong ra 
phối hợp với quân Tây Sơn tiến công từ ngoài vào 
 chỉ trong một đêm nghĩa quân hạ được thành Qui Nhơn 
Sông Gianh 
CHUÙ GIAÛI 
Ranh giới phân chia Trịnh –Nguyễn 
Nơi kiểm soát của nghĩa quân Tây Sơn 
Thành lũy của chúa Nguyễn 
QUẢNG NAM 
BÌNH THUẬN 
THÀNH QUY NHƠN 
9/1773 
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN 
GIA ĐỊNH 
Tây Sơn 
Sông Gianh 
QUẢNG NAM 
BÌNH THUẬN 
THÀNH QUY NHƠN 
9/1773 
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN 
GIA ĐỊNH 
 Em nhận xét gì về cách hạ thành Qui Nhơn của Nguyễn Nhạc? 
 Thành Qui Nhơn thuộc về nghĩa quân có ý nghĩa gì? 
Tây Sơn 
Sông Gianh 
CHUÙ GIAÛI 
Ranh giới phân chia Trịnh –Nguyễn 
Nơi kiểm soát của nghĩa quân Tây Sơn 
QUẢNG NAM 
BÌNH THUẬN 
THÀNH QUY NHƠN 
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN 
GIA ĐỊNH 
1774 
Sông Gianh 
QUẢNG NAM 
BÌNH THUẬN 
THÀNH QUY NHƠN 
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN 
GIA ĐỊNH 
1774 
 Em nhận xét gì về thế và lực của nghĩa quân Tây sơn? 
 Việc làm chủ thành Quy Nhơn và kiểm soát toàn bộ vùng đất Quảng Nam -Bình Thuận. Chứng tỏ nghĩa quân Tây sơn đang ở thế chủ động, lực lượng đang mạnh có thể thực hiện cuộc tiến công lớn để đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn 
 Biết tin Tây Sơn nổi dậy chúa Trịnh đã có hành động gì? 
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN 
Quân Trịnh 
Quân Nguyễn 
CHÚ THÍCH 
 Vào thời điểm này quân Tây Sơn gặp phải bất lợi gì? 
QUÂN NGUYỄN 
QUÂN TRỊNH 
Tây Sơn 
 Trước tình thế bất lợi đó Nguyễn Nhạc có chủ trương gì? 
THẢO LUẬN NHÓM 
Nhóm 1+ 2 
1.Tại sao Nguyễn Nhạc phải tạm hòa hoãn với quân Trịnh? 
 Nhóm 3+4 
2.Quân Trịnh chấp nhận tạm hòa không? Tại sao? 
1. Do quân Trịnh lúc bấy giờ còn rất mạnh,trong khi đó quân Nguyễn đang lâm vào tình trạng khốn đốn. Tạm hòa hoãn với quân Trịnh là điều kiện để quân Tây Sơn tiêu diệt quân Nguyễn 
 TRẢ LỜI 
 2. Chấp nhận giảng hòa. Vì muốn lợi dụng quân Tây sơn tiêu diệt quân Nguyễn, Chờ cả hai bên suy yếu sẽ cùng lúc tiêu diệt cả hai lực lượng này 
 TRẢ LỜI 
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN 
Quân Tây Sơn 
CHÚ THÍCH 
1776 - 1783 
 Vì sao quân Xiêm lại xâm lược nước ta? 
TRANH: Nguyễn Ánh sang cầu cứu quân Xiêm 
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KiẾN VÀ CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NƯỚC NGOÀI 
CHUÙ GIAÛI 
Đường tiến quân của Tây Sơn 
Vùng bị quân Xiêm chiếm đóng 
Quân Xiêm tiến công 
 Thái độ của quân Xiêm như thế nào khi vào nước ta? 
CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM – XOÀI MÚT 
 Vì sao Nguyễn Huệ lại chọn đoạn sông này? 
Rạch Gầm 
 THẾ TRẬN PHÒNG TUYẾN CỦA QUÂN TÂY SƠN 
CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM – XOÀI MÚT 
 Em nhận xét gì về cách đánh, thời gian diễn ra trận Rạch Gầm -Xoài mút? 
 Cách đánh: 
 Mai phục, bất ngờ, đánh nhanh thắng nhanh, đánh lúc mờ sáng làm cho quân Xiêm khó xác định phương hướng 
 Em hiểu gì về tài năng của Nguyễn Huệ? 
 Nguyễn Huệ: Có tài mưu lược, biết nhìn xa trông rộng, dựa vào địa hình, địa thế, chia nhỏ quân địch ra để tiêu diệt. 
 Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào? 
THỜI GIAN 
SỰ KiỆN 
9/1773 
Nghĩa quân hạ thành Qui Nhơn 
1774 
Tây sơn bắt và giết chúa Nguyễn 
1777 
Kiểm soát từ Quảng Nam-Bình Thuận 
1785 
Chiến thắng Rạch gầm-Xoài Mút 
19/1/1785 
Quân xiêm kéo vào nước ta 
 Nối cột I (thời gian) với cột II (sự kiện) sao cho phù hợp 
Cuûng coá – Baøi taäp 
C 
 Đánh bại quân Xiêm ở Rạch Gầm – Xoài Mút 
A 
Hạ thành Quy Nhơn 
 Chiến thắng có ý nghĩa to lớn của 
 quân Tây sơn vào năm 1785 là gì? 
B 
Đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược 
D 
Đánh đổ tập đoàn phong kiến họ Nguyễn 
C 
Đánh bại quân Xiêm ở Rạch Gầm – Xoài Mút 
Sai ! 
Sai ! 
Sai ! 
Ñuùng ! 
- Học bài cũ và tập trình bày diễn biến trên lược đồ. 
 Làm các bài tập trong sách bài tập 
- Soạn bài mới: Phần III theo câu hỏi sau: 
 * Hãy nêu những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến quân ra Bắc lần thứ nhất (1786) 
 * Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà? 
 * Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được các chính quyền phong kiến? 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 
CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_7_tiet_53_phong_trao_tay_son_tiep_theo.pptx
Bài giảng liên quan