Bài giảng Mĩ thuật 6 tiết 30: Sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại

Mĩ thuật cổ đại đã phát triển từ hơn 3.000 năm trước Công nguyên ở vùng Lưỡng Hà, Ai Cập, Hi Lạp đánh dấu giai đoạn cực thịnh trong lịch sử tiến hóa của nhân loại.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 793 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mĩ thuật 6 tiết 30: Sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Trường THCS Long Thành BắcKIỂM TRA MIỆNGCâu 1:Nêu cách vẽ đậm nhạt mẫu có hai đồ vật?Trả lời:1. Điều chỉnh hình vẽ.2. Vẽ phác mảng đậm nhạt.3. Vẽ đậm nhạt.4. Hoàn thành bài vẽ.Câu 2:Sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kỳ cổ đại gồm những mặt nào?Trả lời:Sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kỳ cổ đại gồm những mặt: kiến trúc, điêu khắc, hội họa.KIỂM TRA MIỆNGTCT: 30.Tuần CM: 31. Ngày dạy: 31/ 03/ 2014.THƯỜNG THỨC MĨ THUẬTSƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚISƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIMĩ thuật cổ đại đã phát triển từ hơn 3.000 năm trước Công nguyên ở vùng Lưỡng Hà, Ai Cập, Hi Lạp đánh dấu giai đoạn cực thịnh trong lịch sử tiến hóa của nhân loại.SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠII. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. 1. Kiến trúc.SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠI- Chủ yếu thường là lăng mộ và đền đài.- Lăng mộ của vua các triều đại Ai Cập cổ đại là một kho tàng có giá trị, Kim Tự Tháp là một ngôi một đồ sồ.I. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. 1. Kiến trúc.SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠII. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. 2. Điêu khắc.SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠI- Chủ yếu là những pho tượng đá khổng lồ tượng trưng cho quyền năng của thần linh như Nhân Sư.- Ngoài ra còn có hàng trăng bức tượng được xây dựng ở các đền đài.I. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. 2. Điêu khắc.SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠII. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. 3. Hội họa.SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠI- Thường là tranh tường, tranh chữ kết hợp hài hòa với nhau, hình thức phù điêu thể hiện lại những sự tích thần linh.I. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. 3. Hội họa.SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIII. SƠ LƯỢC VỀ MT HI LẠP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. 1. Kiến trúc.I. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠI- Kiến trúc theo kiểu nguyên tắc cột độc đáo, tiêu biểu là đền Pác- tê- nông.II. SƠ LƯỢC VỀ MT HI LẠP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. 1. Kiến trúc.I. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIII. SƠ LƯỢC VỀ MT HI LẠP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. 2. Điêu khắc.I. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠI- Tượng và phù điêu Hi Lạp cân đối, nhịp nhàng, sinh động, tiêu biểu là tượng Đô-ri-pho, tượng Người ném dĩa, tượng Thần Dớt.II. SƠ LƯỢC VỀ MT HI LẠP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. 2. Điêu khắc.I. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIII. SƠ LƯỢC VỀ MT HI LẠP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. 3. Hội họa.I. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠI- Tác phẩm nguyên bản rất hiếm, chủ yếu là những bản sao vẽ trên gốm.4. Đồ gốm- Sản phẩm gốm đẹp và độc đáo với hình dáng, hình vẽ hài hòa, trang trọng.II. SƠ LƯỢC VỀ MT HI LẠP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. 3. Hội họa.I. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIIII. SƠ LƯỢC VỀ MT LA MÃ THỜI KÌ CỔ ĐẠI. 1. Kiến trúc.I. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. I. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠI- Phát triển nhất và có nhiều sáng tạo như kiến trúc đô thị, mái vòm, chế tạo xi măng, gạch nung.- Tiêu biểu là đấu trường Cô-li-dê, nhà tắm Ca-ra Ca-la, đường ống dẫn nước.III. SƠ LƯỢC VỀ MT LA MÃ THỜI KÌ CỔ ĐẠI. I. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. I. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. 1. Kiến trúc.SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIIII. SƠ LƯỢC VỀ MT LA MÃ THỜI KÌ CỔ ĐẠI. 2. Điêu khắc.I. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. I. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠI- Khai sinh kiểu tượng đài kị sĩ, tiêu biểu là pho tượng hoàng đề Mác Ô-ren trên lựng ngựa.3.Hội họa- Phát triển tranh tường và hình trang trí, chủ yếu là các tranh được tìm thấy ở hai thành phố Pom-pê-i và Ec-quy-la-num. III. SƠ LƯỢC VỀ MT LA MÃ THỜI KÌ CỔ ĐẠI. I. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. I. SƠ LƯỢC VỀ MT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI. 2. Điêu khắc.TỔNG KẾTCâu 1: Nêu những nét chính về kiến trúc Ai Cập cổ đại và điêu khắc Hi Lạp cổ đại?Trả lời: Kiến trúc Ai Cập: Chủ yếu thường là lăng mộ và đền đài. Lăng mộ của vua các triều đại Ai Cập cổ đại là một kho tàng có giá trị, Kim Tự Tháp là một ngôi một đồ sồ. Điêu khắc Hi Lạp: Tượng và phù điêu Hi Lạp cân đối, nhịp nhàng, sinh động, tiêu biểu là tượng Đô-ri-pho, tượng Người ném dĩa, tượng Thần Dớt.SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠITỔNG KẾTCâu 2: Nêu những nét chính về đồ gốm Hi Lạp cổ đại và hội họa La Mã cổ đại? Trả lời: Đồ gốm Hi Lạp: Sản phẩm gốm đẹp và độc đáo với hình dáng, hình vẽ hài hòa, trang trọng. Hội họa La Mã: Phát triển tranh tường và hình trang trí, chủ yếu là các tranh được tìm thấy ở hai thành phố Pom-pê-i và Ec-quy-la-num. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠIHướng dẫn học tập- Đối với bài vừa học.+ Học nội dung bài.- Đối với bài học ở tiết tiếp theo.+ Chuẩn bị tiết 33 bài 33 “Vẽ tranh– Đề tài quê hương em”.+ Đọc trước nội dung sách giáo khoa trang 158, 159.+ Chuẩn bị giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu.SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠI

File đính kèm:

  • pptBGDT MT 6 So luoc mi thuat the gioi thoi ky co dai.ppt
Bài giảng liên quan