Bài giảng Mĩ thuật 9 tiết 8 Vẽ trang trí: Tập phóng tranh, ảnh (tiết 1)

Kiểm tra bài cũ:

1. Đình làng thuộc loại hình nghệ thuật nào?

a/ Kiến trúc

b/ Điêu khắc

c/ Kiến trúc và trang trí

d/ Chạm khắc và trang trí

 

ppt26 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1708 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mĩ thuật 9 tiết 8 Vẽ trang trí: Tập phóng tranh, ảnh (tiết 1), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chaøo möøng quyù thaày coâ ñeán döï giôø Giáo viên: Phạm Thị Bích GiangTổ: Anh – Họa – NhạcNăm học: 2011-2012Lôùp 9A1TrườngTHCS Trần Quang DiệuMÔN MĨ THUẬTKiểm tra bài cũ:1. Đình làng thuộc loại hình nghệ thuật nào?a/ Kiến trúc b/ Điêu khắcc/ Kiến trúc và trang tríd/ Chạm khắc và trang trí2/ Chạm khắc gỗ đình làng thuộc dòng nghệ thuật nào?a/ Dân gianb/ Nhân gianc/ Trần giand/ Không gian3/ Chạm khắc gỗ đình làng do ai sáng tạo nên?a/ Nghệ nhânb/ Nông dânc/ Họa sĩd/ Nghệ sĩ4/ Nghệ thuật chạm khắc trang trí đình làng gắn bó với loại hình nghệ thuật nào?	a/ Kiến trúc đình làng.	b/ Nghệ thuật điêu khắc	c/ Kiến trúc và điêu khắc	d/ Chạm khắcTập phóng tranh, ảnhTiết 8: Vẽ trang trí(Tiết 1)I/ Quan sát, nhận xét- Em hãy quan sát và cho biết các bức tranh trên giống và khác nhau như thế nào ?- Em hãy quan sát và cho biết các bức tranh trên giống và khác nhau như thế nào ?Tranh 1Tranh 4Tranh 3Tranh 2*Phóng tranh,ảnh có ý nghĩa gì? - Phóng tranh, ảnh để phôc vô cho c¸c m«n häc (Toán, Địa lý, Lịch sử, Sinh học, GDCD, Mỹ thuật).- Phãng tranh, ¶nh ®Ó lµm b¸o t­êng.- Phãng tranh, ¶nh nhằm phôc vô lÔ héi.- Phãng tranh, ¶nh ®Ó trang trÝ gãc häc tËp,...II/ Cách phóng tranh: 1/Kẻ ô vuông:51341/ Kẻ ô vuông:25,523411/ Cách kẻ ô vuông:- Đo chiều cao, chiều ngang của hình định vẽ.- Kẻ các ô vuông bằng nhau của hình định vẽ.- Phóng to tỷ lệ ô vuông- Dựa vào ô vuông ở tranh định phóng và phóng to hình.* Chú ý:+ Tìm vị trí của hình qua các đường kẻ ô vuông+ Vẽ hình phải giống mẫu+ So sánh các khoảng cách thật chính xác. 2/ Cách kẻ đường chéoAD12341234BCDBDACA12432/ Cách kẻ đường chéo:- Kẻ đường chéo của tranh, ảnh định phóng. - Đặt tranh, ảnh vào góc dưới bên trái tờ giấy.- Dựa vào tranh,ảnh định phóng để phóng hình với tỷ lệ tùy theo.- Kẻ các đường chéo ở tranh, ảnh phóng. - Nhìn hình mẫu, dựa vào các đường vừa kẻ, tìm và đánh dấu vị trí của hình trên tờ giấy.- Dựa vào hình mẫu để vẽ phác hình.- Nhìn mẫu, điều chỉnh hình vẽ và vẽ hình Em hãy chọn một bức tranh, ảnh để phóng tranh với tỷ lệ tự chọn, khổ giấy A4.Lưu ý : Chọn tranh, ảnh đơn giản, dễ vẽ. Chọn cách phóng tranh. Sắp xếp bố cục cân đối với tờ giấy. Nếu chọn cách kẻ ô vuông, khi kẻ ô nếu có phần lẻ ở tranh mẫu thì ở bản phóng to cũng có phần lẻ tương ứng với tỉ lệ. Dựa vào tranh, ảnh định vẽ để phóng hình. - Hoàn chỉnh hình vẽ và vẽ màu III – Thùc hµnh Một số bài vẽ tham khảo:MéT Sè BµI VÏ CñA HäC SINH N¡M TR¦íC Dặn dò:- Sưu tầm một số tranh, ảnh có các nội dung khác nhau để phóng tranh.- Tiết sau, tiếp tục phần thực hành bài phóng tranh, ảnh.- Chuẩn bị bài vẽ, màu vẽ.CHÚC SỨC KHỎE QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

File đính kèm:

  • pptTap phong tranh anh.ppt