Bài giảng môn Đại số Khối 6 - Chương 2 - Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu (Bản hay)

Ví dụ: Nhiệt độ ở Mát-xcơ-va vào buổi tra là -40C. Hỏi nhiệt độ buổi chiều cùng ngày là bao nhiêu, biết nhiệt độ giảm 20C so với buổi tra?

Em có nhận xét gi về kết quả tổng của hai số nguyên âm, tổng của hai số nguyên dơng ?

Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm. Tổng hai số nguyên dơng là một số nguyên dơng

Bài 4:

Nhiệt độ buổi tra tại Luân Đôn ( Anh) là -30C. Khi về đêm, nhiệt độ giảm xuống 40C so với buổi tra. Hỏi về đêm, nhiệt độ ở Luân Đôn là bao nhiêu độ C?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 04/04/2022 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Khối 6 - Chương 2 - Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Kiểm tra bài cũ 
 Thế nào là gi á trị tuyệt đ ối của một số nguyên a? á p dụng tính : 
a , = b , = c , = 
Tiết 44 - Bài 4 
số học 6 
Cộng hai số nguyên cùng dấu 
+3 
+2 
+5 
-2 
-1 
0 
+1 
+2 
+3 
+4 
+5 
+7 
+6 
+8 
+9 
Nh ư vậy : (+3) + (+2) = +5 
Ví dụ : Tính (+3) + (+2) 
á p dụng , tính : 
a, (+3) + (+5) = 
b, (+139) + (+41) = 
+8 
+180 
Ví dụ : Nhiệt độ ở Mát-xcơ-va vào buổi trưa là -4 0 C. Hỏi nhiệt độ buổi chiều cùng ngày là bao nhiêu , biết nhiệt độ giảm 2 0 C so với buổi trưa ? 
-2 
-4 
-6 
-4 
-3 
-2 
-1 
0 
1 
2 
-5 
-6 
-7 
Nh ư vậy : (-4) + (-2) = -6 
?1 
Tính và nhận xét kết qu ả của (-4) + (-5) và 
 Thực hiện các phép tính : a, (+37) + (+81) 
	 b, (-23) + (-17) 
?2 
a, (+37) + (+81) = +118 
b, (-23) + (-17) = - ( + ) 
 = - ( 23 + 17) = - 40 
Bài giải : 
Em có nhận xét gi về kết qu ả tổng của hai số nguyên âm, tổng của hai số nguyên dương ? 
Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm. Tổng hai số nguyên dương là một số nguyên dương 
Bài 1 : Chọn đáp án đ úng trong các phép toán sau 
a, (+26) + (+32) bằng : 
 A. -58 B. 58 C. 6 D. -6 
b, (-17) + (-48) bằng : 
 A. 31 B. -31 C. 65 D. -65 
B 
D 
Bài 2 : Thực hiện các phép tính sau : 
a, 213 + 47 
b, ( -38) + ( -62) 
c, 25 + 
= 260 
= - ( + ) 
= - ( 38 + 62 ) = -100 
= 25 + 12 = 37 
Bài 3: đ iền dấu “ ” thích hợp vào ô vuông . 
 (-2) + (-5) (- 5) 
 < 
Bài 4: 
Nhiệt độ buổi trưa tại Luân Đôn ( Anh ) là -3 0 C. Khi về đêm, nhiệt độ giảm xuống 4 0 C so với buổi trưa . Hỏi về đêm, nhiệt độ ở Luân Đôn là bao nhiêu độ C? 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_khoi_6_chuong_2_bai_4_cong_hai_so_nguye.ppt
Bài giảng liên quan