Bài giảng môn Đại số Khối 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số (Bản chuẩn kĩ năng)

Quy tắc cộng hai phân số

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu .

Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu rồi cộng các phân thức cùng mẫu vừa quy đồng.

Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

Muốn cộng hai phân thức không cùng mẫu thức, ta quy đồng mẫu rồi cộng các phân thức vừa quy đồng.

 

ppt6 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Khối 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số (Bản chuẩn kĩ năng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Lớp 8B Trường THCS Đông Kinh Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ, thăm lớp. 
Kiểm tra bài cũ 
Quy đồng mẫu thức các phân thức sau: 
và 
a) 
b) 
và 
2. Phát biểu quy tắc cộng hai phân số ? 
Đ 5 Phép cộng các phân thức đại số 
Quy tắc cộng hai phân số 
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu . 
Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu rồi cộng các phân thức cùng mẫu vừa quy đồng. 
Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức. 
Đ 5 Phép cộng các phân thức đại số 
Quy tắc 
Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu rồi cộng các phân thức cùng mẫu vừa quy đồng. 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc cộng hai phân số 
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu . 
Ví dụ 1. Cộng hai phân thức : 
Giải 
?1 
Thực hiện phép cộng: 
Giải 
Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức. 
Đ 5 Phép cộng các phân thức đại số 
Quy tắc 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
2. Cộng hai phân thức kh ễ ng cùng mẫu thức 
?2 
Th ực hi ện ph ộp c ộng 
Muốn cộng hai phân thức không cùng mẫu thức, ta quy đồng mẫu rồi cộng các phân thức vừa quy đồng. 
Quy tắc 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_khoi_8_chuong_2_bai_5_phep_cong_cac_pha.ppt
Bài giảng liên quan