Bài giảng môn Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 3: Rút gọn phân thức (Bản chuẩn kiến thức)

Muốn rút gọn một phân thức ta có thể

 - Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần)

 để tìm nhân tử chung.

 - Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để

 nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu.

 lưu ý tới tính chất A = - (-A)

 

ppt9 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 12/04/2022 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 3: Rút gọn phân thức (Bản chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THAO GIẢNG 
LỚP : 8A 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Câu1 : 
Câu 2 
vì 
(M là đ a thức khác đ a thức 0) 
( N là nhân tử chung ) 
Đáp án 
Câu 1 : Nêu tính chất c ơ bản của phân thức và viết dạng tổng quát? 
Câu 2 : Điền đ a thức thích hợp vào chỗ trống trong đẳng thức sau 
?1 
Cho phân thức : 
a/Nhân tử chung của tử và mẫu là : 
?2 
Cho phân thức : 
b/ 
Nhân tử chung của tử và mẫu là : 
a/ phân tích : 
b/ 
Cách biến đổi nh ư trên gọi là rút gọn phân thức 
 Muốn rút gọn một phân thức ta có thể 
 - Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) 
 để tìm nhân tử chung. 
 - Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. 
 Nhận xét : 
2x 
5y 
?1 
 Cho phân thức : 
a/ Tìm nhân tử chung của 
 tử và mẫu. 
b/ Chia cả tử và mẫu cho 
 nhân tử chung. 
?2 
 Cho phân thức 
a/ Phân tích tử và mẫu thành 
 nhân tử rồi tìm nhân tử chung của chúng. 
b/ Chia cả tử và mẫu cho 
 nhân tử chung. 
1 
5x 
? 
? 
? 
? 
Tiết26: Rút Gọn Phân Thức 
 Nhận xét : 
Giải : 
 Ví dụ1 : 
Rút gọn phân thức 
Giải : 
?3 
 Ví dụ1 :xem tr 39/sgk 
Rút gọn phân thức 
Tiết26: Rút Gọn Phân Thức 
 Muốn rút gọn một phân thức ta có thể 
 - Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) 
 để tìm nhân tử chung. 
 - Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. 
 Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để 
 nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu. 
 l ư u ý tới tính chất A = - (-A) 
 Ví dụ2 : ( xem tr39/sgk) 
?4 
Rút gọn phân thức 
Giải : 
Chú ý : 
 Ví dụ2 : 
Rút gọn phân thức 
Giải : 
 Muốn rút gọn một phân thức ta có thể 
 - Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để 
 tìm nhân tử chung. 
 - Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. 
 Nhận xét : 
 Ví dụ1 :( xem tr 39/sgk) 
Tiết26: Rút Gọn Phân Thức 
 Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc 
 mẫu để nhận ra nhân tử chung . 
 l ư u ý tới tính chất A = - (-A) 
 Ví dụ2 : ( xem tr39/sgk) 
► Chú ý : 
 Muốn rút gọn một phân thức ta có thể 
 - Phân tích tử và mẫu thành nhân tử 
(nếu cần) để tìm nhân tử chung. 
 - Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung . 
 Nhận xét : 
 Ví dụ1 :( xem tr 39/sgk) 
BÀI TẬP 
 Bài:7/ 39(sgk) 
Rút gọn các phân thức sau: 
Bài giải 
Tiết26: Rút Gọn Phân Thức 
 Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc 
 mẫu để nhận ra nhân tử chung . 
 l ư u ý tới tính chất A = - (-A) 
 Ví dụ2 : ( xem tr39/sgk) 
► Chú ý : 
 Muốn rút gọn một phân thức ta có thể 
 - Phân tích tử và mẫu thành nhân tử 
(nếu cần) để tìm nhân tử chung. 
 - Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung . 
 Nhận xét : 
 Ví dụ1 :( xem tr 39/sgk) 
 Ví dụ 3 : 
Rút gọn phân thức 
Bài giải 
BÀI TẬP 
Bài:9/ 40(sgk) Áp dụng qui tắc đổi dấu để 
 rút gọn các phân thức sau: 
Bài giả i: 
Tiết26: Rút Gọn Phân Thức 
H­íng dÉn TỰ HỌC 
 Bài vừa học: 
* Nắm vững cách rút gọn phân thức , chú ý tr ường hợp đổi dấu 
* Làm các bài tập 7d ; 8 ; 9a ; 10 / tr 39-40 / sgk 
 H ướng dẫn 
Bài 7d : phân tích cả tử và mẫu bằng phối hợp nhiều ph ươ ng pháp 
 và dùng ph ươ ng pháp nhóm hạng tử tr ước 
Bài 10: 
 -phân tích tử bằng ph ươ ng pháp nhóm hạng tử 
-Phân tích mẫu bằng ph ươ ng pháp dùng hằng đẳng thức 
 Bài học sau: LUYỆN TẬP 
 Chuẩn bị : 
 - Xem tr ước các bài tập 11 ; 12 ; 13/ tr 40/ sgk 
 - Ôn lại các ph ươ ng pháp phân tích đ a thức thành nhân tử 
Xin chân thành cảm ơ n các thầy cô và các em học sinh 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_tiet_25_luyen_tap_rut_gon_phan_thuc_b.ppt