Bài giảng Mỹ thuật 6 tiết 26 bài 26: Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm

I. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậm

- Đặc điểm

+ Trong một chữ Có nét to, nét nhỏ

+ Kích cỡ chữ có thể thay đổi

+ Kiểu chữ rất phong phú

 

ppt29 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Lượt xem: 1014 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mỹ thuật 6 tiết 26 bài 26: Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÚC CÁC EM CÓ MỘT TIẾT HỌC VUI TƯƠI, SÔI NỔI VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO.121. Chữ in hoa nét đều:2. Chữ in hoaCHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬMHãy so sánh 2 bảng chữ sau về nét ?các nét đều bằng nhau.nhưng trong một con chữ có nét to nét nhỏ. BÀI 26: KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬMPHÂN MÔN: VẼ TRANG TRÍMôn Mỹ thuật 6Tiết 26GIAÙO VIEÂN: LEÂ THÒ BÍCH THAÛO12- Đặc điểm* Đặc điểm:- Trong một con chữ có nét to, nét nhỏ ( nét thanh nét đậm ). Trừ chữ I.+ Trong một chữ Có nét to, nét nhỏNỘI DUNGCHÍNHI. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT THANH NÉT ĐẬMĐặc điểm chữ nét thanh nét đậm-Đặc điểm+ Trong một chữ Có nét to, nét nhỏ- Kích cỡ chữ có thể thay đổi theo ý định của người trình bày+ Kích cỡ chữ có thể thay đổi * Đặc điểm: Kích thước chiều rộng không thay đổi nhưng chiều cao thay đổi để phù hợp với tờ giấy có sẵnNỘI DUNGCHÍNHI. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậm- Đặc điểm+ Trong một chữ Có nét to, nét nhỏ+ Kích cỡ chữ có thể thay đổi - Kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm rất phong phú, đa dạng + Kiểu chữ rất phong phúNỘI DUNGCHÍNHI. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậm- Nét đi lên và nét ngang là nét thanh.- Nét đi xuống là nét đậm.- Đặc điểm+ Trong một chữ Có nét to, nét nhỏ+ Kích cỡ chữ có thể thay đổi + Kiểu chữ rất phong phú+ Vị trí nét thanh, nét đậm* Đặc điểm:NỘI DUNGCHÍNHI. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậm- Khẩu hiệu, băng rôn, áp phích...-Đặc điểm:+ Trong một chữ có nét to, nét nhỏ+ Kích cỡ chữ có thể thay đổi + Kiểu chữ rất phong phú+ Vị trí nét thanh, nét đậm* Ứng dụng:- Ứng dụng:- Đánh văn bản, đơn từ, sách báo...NỘI DUNGCHÍNHI. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậm- Trang trí bìa sách...- Đặc điểm:+ Trong một chữ có nét to, nét nhỏ+ Kích cỡ chữ có thể thay đổi + Kiểu chữ rất phong phú+ vị trí nét thanh, nét đậm* Ứng dụng:- Ứng dụng:Sách chính trịSách giáo khoaNỘI DUNGCHÍNHI. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậmSAÉP XEÁP DOØNG CHÖÕ 2. PHAÂN CHIA KHOAÛNG CAÙCHGIÖÕA CAÙC CHÖÕ, CON CHÖÕ 3. KEÛ CHÖÕ4. TOÂ MAØUNỘI DUNGCHÍNHI. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậmII. CÁCH KẺ MỘT DÒNG CHỮ:II. Cách kẻ một dòng chữXaùc ñònh chieàu cao, chieàu ngang cuûa chöõ,saép xeáp doøng chöõ caân ñoái. 1324VD: Dòng chữ nào sau đây ngắt dòng hợp lý ?II. CÁCH KẺ MỘT DÒNG CHỮ:Bước 1: Sắp xếp dòng chữ.B1: Sắp xếp dòng chữ.Không ngắt dòngNgắt dòng hợp lýNỘI DUNGCHÍNHI. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậmII. Cách kẻ một dòng chữBước 1: Sắp xếp dòng chữ.Bố cục dòng chữ trên tờ giấy vẽ phải hợp lý.Ngắt thành 2 dòng có kích thước bằng nhau B1: Sắp xếp dòng chữ.NỘI DUNGCHÍNHI. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậmII. Cách kẻ một dòng chữBước 1: Sắp xếp dòng chữ.B1: Sắp xếp dòng chữ.Bố cục dòng chữ trên tờ giấy vẽ phải hợp lý.Ngắt thành 2 dòng có kích thước không bằng nhau nhưng cân đốiNỘI DUNGCHÍNHI. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậmII. Cách kẻ một dòng chữBước 2: Phân chia khoảng cách giữa các chữ, con chữB1: Sắp xếp dòng chữ.Khoảng cách giữa các chữ và con chữ thay đổi, tuỳ thuộc vào hai nét chữ đứng cạnh nhauk/c giữa các con chữ hợp lýNỘI DUNGCHÍNHI. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậmII. Cách kẻ một dòng chữk/c giữa các con chữ không hợp lýB2:Phân chia khoảng cách giữa các chữ, con chữ2 nét thẳng 2 nét congNét congNét nghiêngNét khuyếtNét nghiêngB1: Sắp xếp dòng chữ.Khoảng cách giữa các chữ và con chữ thay đổi, tuỳ thuộc vào hai nét chữ đứng cạnh nhauB2:Phân chia khoảng cách giữa các chữ, con chữABDC > > > A B C DNỘI DUNGCHÍNHI. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậmII. Cách kẻ một dòng chữB1: Sắp xếp dòng chữ.Bước 3: Kẻ chữB3:Kẻ chữNét thanh đậm không đúngNét thanh không bằng nhauTỷ lệ nét thanh, nét đậm không hợp lýNỘI DUNGCHÍNHI. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậmII. Cách kẻ một dòng chữB2:Phân chia khoảng cách giữa các chữ, con chữB1: Sắp xếp dòng chữ.Bước 3: Kẻ chữB3: Kẻ chữ-Trong một dòng các nét thanh bằng nhau, các nét đậm bằng nhau.- Nét thanh: là nét đi lên và nét ngang. Nét đậm : là nét đi xuống.- Tỷ lệ nét thanh và nét đậm phải cân đối, không nhất thiết nét thanh bằng nửa hoặc bằng 1/3 nét đậm...NỘI DUNGCHÍNHI. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậmII. Cách kẻ một dòng chữB2:Phân chia khoảng cách giữa các chữ, con chữB1: Sắp xếp dòng chữ. B3:Kẻ chữ12345678Câu chữ nào sau đây tô màu hợp lý ?Bước 4: Tô màu B4:Tô màuSSSSNỘI DUNGCHÍNHI. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậmII. Cách kẻ một dòng chữB2:Phân chia khoảng cách giữa các chữ, con chữB1: Sắp xếp dòng chữ.B3: Kẻ chữ* Có 2 cách:Bước 4: Tô màuB4: Tô màu.* Sử dụng màu tương phản hoặc cùng gam màu.NỘI DUNGCHÍNHI. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậmII. Cách kẻ một dòng chữB2:Phân chia khoảng cách giữa các chữ, con chữ Ví dụ minh hoạ kẻ dòng chữ: “ LAO ĐỘNG TỐT, HỌC TẬP TỐT ”2143NỘI DUNGCHÍNHB1: Sắp xếp dòng chữ.B3: Kẻ chữB4: Tô màu.I. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậmII. Cách kẻ một dòng chữB2:Phân chia khoảng cách giữa các chữ, con chữNỘI DUNGCHÍNH * Yêu cầu:	- Khổ giấy:A 4.	- Chất liệu: HS tự chọn màu. Hãy kẻ dòng chữ in hoa nét thanh nét đậm sau:HỌC TẬP TỐT Hãy kẻ câu khẩu hiệu sau:“ HỌC TẬP TỐT ” III. BÀI TẬP:III. Bài tập:I. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậmII. Cách kẻ một dòng chữNỘI DUNGCHÍNH III. BÀI TẬP:III. Bài tập:Một số ví dụ Hãy kẻ câu khẩu hiệu sau:“ HỌC TẬP TỐT ”I. Đặc điểm chữ nét thanh nét đậmII. Cách kẻ một dòng chữHỌC TẬP TỐTHỌC TẬP TỐT1234CỦNG CỐ KIẾN THỨCA. Nét chữ tuỳ thuộc vào người kẻ chữ.B. Trong một con chữ có nét thanh nét đậm.C. Trong một con chữ các nét đều bằng nhau.D. Các đáp án trên đều đúng.Câu hỏi 1Chữ in hoa nét thanh nét đậm có đặc điểm gì?A. Nét đi lên là nét thanh, nét đi xuống là nét đậm.B. Nét đi lên là nét đậm, nét đi xuống là nét thanh.C. Nét đi lên và nét ngang là nét thanh, nét đi xuống là nét đậm.D. Nét đi lên là nét đậm, nét đi xuống và nét ngang là nét thanh.Câu hỏi 2Cấu tạo nét của chữ in hoa nét thanh nét đậm như thế nào ?A.Nét chữ thánh thoát.B. Nét chữ mềm mại hơn chữ nét đều.C. Nét chữ dễ đọc.D. Tất cả các đáp án A,B và C đều đúng.Câu hỏi 3Vì sao chữ in hoa thường được ứng dụng trong trang trí bìa sách, giấy khen, đánh văn bản, kẻ khẩu hiệu...?Màu chữ - nền không hợp lý.Khoảng cách giữa các con chữ không hợp lý.Ngắt dòng không hợp lý.Nét thanh trong dòng chữ không bằng nhau.Câu hỏi 4Vị trí nét thanh nét đậm không đúng.12345122345* Tiếp tục hoàn thành bài tập này ở nhà.* Tập cắt và dán một vài câu chữ in hoa nét thanh nét đậm để trang trí góc học tập.* Chuẩn bị bài mới:+ Xem lại các bước vẽ mẫu có 2 đồ vật.+ Các nhóm chuẩn bị mẫu: ấm tích - cái bát; cái phích - khối cầu; ấm nhôm - bát...+ Dụng cụ học tập: giấy vẽ, chì, que đo, + Sưu tầm tranh ảnh về tĩnh vật ( nếu có ).DẶN DÒTIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚCCHÚC CÁC EMVÀ LUÔN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP

File đính kèm:

  • pptbai 26.ppt