Bài giảng Mỹ thuật 9 bài 10: Vẽ tranh Đề tài lễ hội

I-Tìm và chọn nội dung đề tài.

1-Lễ hội có quy mô như thế nào?

2-Không khí của lễ hội thường diễn ra như thế nào?

3-Có những hình thức tổ chức nào?

4-Cho biết tên 1 số lễ hội mà em biết?

 

ppt19 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 798 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mỹ thuật 9 bài 10: Vẽ tranh Đề tài lễ hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 PHÒNG GIÁO DỤC TP TUY HOÀTRƯỜNG THCS BÌNH NGỌC ------HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNGGV Thực Hiện :Trần Út Hậu Tổ Ngữ Văn-Nhạc-HọaBÀI 10Vẽ tranhBÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘII-Tìm và chọn nội dung đề tài.MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘIBÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘII-Tìm và chọn nội dung đề tài.MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘIBÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘII-Tìm và chọn nội dung đề tài.1-Lễ hội có quy mô như thế nào?2-Không khí của lễ hội thường diễn ra như thế nào?3-Có những hình thức tổ chức nào?4-Cho biết tên 1 số lễ hội mà em biết?BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘII-Tìm và chọn nội dung đề tài.II-Cách vẽ+Tìm và chọn nội dung đề tài.+Tìm bố cục:vẽ phác các mảng hình chính, phụ.+Vẽ hình.+Vẽ màu.Vẽ phác các mảng hình chính,phụ.Vẽ hình vào các mảng vừa phác.Vẽ màuBÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘII-Tìm và chọn nội dung đề tài.II-Cách vẽBÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘII-Tìm và chọn nội dung đề tài.II-Cách vẽ+Tìm và chọn nội dung đề tài.+Tìm bố cục:vẽ phác các mảng hình chính, phụ.+Vẽ hình.+Vẽ màu.TRANH THAM KHẢOBÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘII-Tìm và chọn nội dung đề tài.II-Cách vẽ+Tìm và chọn nội dung đề tài.+Tìm bố cục:vẽ phác các mảng hình chính, phụ.+Vẽ hình.+Vẽ màu.TRANH THAM KHẢOBÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘII-Tìm và chọn nội dung đề tài.II-Cách vẽ+Tìm và chọn nội dung đề tài.+Tìm bố cục:vẽ phác các mảng hình chính, phụ.+Vẽ hình.+Vẽ màu.III-Thực hànhEm hãy vẽ 1 bức tranh về: Đề tài lễ hội?THỰC HÀNH-Em hãy vẽ 1 bức tranh về đề tài lễ hội?-Nội dung,hình ảnh,màu sắc tuỳ chọn.-Khổ giấy A4.HƯỚNG DẪN TỰ HỌC1-Bài vừa học 	 +Tiếp tục vẽ 1 bức tranh nội dung đề tài 	 khác với chất liệu khác (màu nước,màu 	 bộ,...)2-Bài sắp học 	+Quan sát hội trường ở các cơ quan,trường 	 hoc,... 	+Tìm hiểu bố cục-cách sắp xếp,trang trí 	+Có những phương tiện,đồ dùng nào để 	 trang trí hội trường.CHÚC CÁC EM HỌC SINHCHĂM NGOAN -HỌC GIỎIĐẠT NHIỀU ĐIỂM 10

File đính kèm:

  • pptBai 10De tai le hoi.ppt