Bài giảng Sinh học 12 Tiết 45 - Bài 42: Hệ sinh thái

Câu hỏi:

1. Diễn thế sinh thái là gì? Nguyên nhân gây diễn thế sinh thái.

2. Phân biệt diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh theo các đặc điểm: Môi trường khởi đầu, xu hướng diễn thế, kết quả.

 Đáp án:

 1. * Khái niệm: Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

 * Nguyên nhân gây diễn thế sinh thái:

- Nguyên nhân bên ngoài: Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã: sự thay đổi khí hậu, thiên tai

- Nguyên nhân bên trong: Các quan hệ sinh thái trong quần xã: hỗ trợ, sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã sinh vật, đặc biệt là sự hoạt động mạnh mẽ của loài ưu thế.

* Hoạt động của con người: Bảo vệ và khai thác tài nguyên

 2. Phân biệt diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh:

 

ppt28 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 869 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học 12 Tiết 45 - Bài 42: Hệ sinh thái, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO CÁC EM HỌC SINH!KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO!KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi:1. Diễn thế sinh thái là gì? Nguyên nhân gây diễn thế sinh thái.2. Phân biệt diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh theo các đặc điểm: Môi trường khởi đầu, xu hướng diễn thế, kết quả.KIỂM TRA BÀI CŨ Đáp án: 1. * Khái niệm: Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường. * Nguyên nhân gây diễn thế sinh thái:- Nguyên nhân bên ngoài: Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã: sự thay đổi khí hậu, thiên tai - Nguyên nhân bên trong: Các quan hệ sinh thái trong quần xã: hỗ trợ, sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã sinh vật, đặc biệt là sự hoạt động mạnh mẽ của loài ưu thế.* Hoạt động của con người: Bảo vệ và khai thác tài nguyên  2. Phân biệt diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh:Đặc điểmDiễn thế nguyên sinhDiễn thế thứ sinhMôi trường khởi đầuTrống trơnCó một quần xã đang tồn tại.Xu hướng diễn thế- Sinh vật ngày càng đa đạng và phong phú.- Sinh vật ngày càng đa dạng và phong phú.- Sinh vật ngày càng ít dần.Kết quảQuần xã ổn định, phong phú (đỉnh cực)- Quần xã ổn định, phong phú.- Quẫn xã suy thoái.Chương III: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGTiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁII. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Sơ đồ bên mô tả cấp độ tổ chức sống nào?Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁIQuần xã sinh vật + Sinh cảnh = Hệ sinh thái.Hệ sinh thái là gì? Cho ví dụ minh họa.I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁI- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã. Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo nên một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định.Ví dụ: Một cái ao (hồ); Một cánh đồng; Một khu rừngTại sao nói “Hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống”?- Trong hệ sinh thái, trao đổi chất và năng lượng giữa các sinh vật trong nội bộ quần xã và giữa quần xã với sinh cảnh, chúng biểu hiện chức năng của một tổ chức sống. I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁI- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã. Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo nên một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định.Ví dụ: Một cái ao (hồ); Một cánh đồng; Một khu rừng- Trong hệ sinh thái, trao đổi chất và năng lượng giữa các sinh vật trong nội bộ quần xã và giữa quần xã với sinh cảnh, chúng biểu hiện chức năng của một tổ chức sống. II. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: ▼ Quan sát hình 42.1, hãy cho biết các thành phần vô sinh và hữu sinh của một hệ sinh thái?I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁI- Trong hệ sinh thái, trao đổi chất và năng lượng giữa các sinh vật trong nội bộ quần xã và giữa quần xã với sinh cảnh, chúng biểu hiện chức năng của 1 tổ chức sống. II. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: Ví dụ trong 1 hệ sinh thái đồng ruộng có 1 số loài như sau: lúa, cua, chim, sâu, chuột, cỏ, vi khuẩn, rắn, nấm Hãy xếp các sinh vật trên theo các nhóm sinh vật của hệ sinh thái. - Thành phần vô sinh (sinh cảnh): + Ánh sáng.+ Khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, gió+ Đất: Các yếu tố thổ nhưỡng+ Nước.+ Xác chết sinh vật, chất thải hữu cơ trong môi trường.- Thành phần hữu sinh:+ Sinh vật sản xuất.+ Sinh vật tiêu thụ.+ Sinh vật phân giải. - Thành phần hữu sinh:+ Sinh vật sản xuất: lúa, cỏ.+ Sinh vật tiêu thụ: cua, chim, sâu, chuột, rắn.+ Sinh vật phân giải: vi khuẩn, nấm.Dựa vào hình thức dinh dưỡng của các loài trong hệ sinh thái, người ta xếp các loài sinh vật thành những nhóm nào?I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁIII. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: - Thành phần vô sinh (sinh cảnh): + Ánh sáng.+ Khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, gió+ Đất: Các yếu tố thổ nhưỡng+ Nước.+ Xác chết sinh vật, chất thải hữu cơ trong môi trường.- Thành phần hữu sinh:+ Sinh vật sản xuất.+ Sinh vật tiêu thụ.+ Sinh vật phân giải. III. CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: Đọc mục III.1 -SGK và kể tên các kiểu hệ sinh thái tự nhiên?I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁIII. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: III. CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: 1. Hệ sinh thái tự nhiên:b. Các hệ sinh thái dưới nước:- Các hệ sinh thái nước mặn: rừng ngập mặn, cỏ biển, san hô vùng biển khơi.- Các hệ sinh thái nước ngọt:+ Hệ sinh thái nước đứng: ao, hồ,+ Hệ sinh thái nước chảy: sông, suối. a. Các hệ sinh thái trên cạn: - Rừng nhiệt đới; Sa mạc; Hoang mạc; Sa van đồng cỏ; Thảo nguyên; Rừng lá rộng ôn đới; Rừng thông phương Bắc; Đồng rêu hàn đớiI. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁIII. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: III. CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: 1. Hệ sinh thái tự nhiên:Rừng lá rộng ôn đớiHỆ SINH THÁI TRÊN CẠNRừng mưa nhiệt đớiI. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁIII. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: III. CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: 1. Hệ sinh thái tự nhiên:HỆ SINH THÁI TRÊN CẠNRừng thông Đồng cỏ I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁIII. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: III. CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: 1. Hệ sinh thái tự nhiên:HỆ SINH THÁI TRÊN CẠNHệ sinh thái sa mạcI. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁIII. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: III. CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: 1. Hệ sinh thái tự nhiên:HỆ SINH THÁI TRÊN CẠNThảo nguyênRừng lá kim (Taiga)I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁIII. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: III. CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: 1. Hệ sinh thái tự nhiên:HỆ SINH THÁI TRÊN CẠNHoang mạcThảo nguyênI. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁIII. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: III. CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: 1. Hệ sinh thái tự nhiên:HỆ SINH THÁI DƯỚI NƯỚC (NƯỚC MẶN)Hệ sinh thái vùng biển khơiI. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁIII. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: III. CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: 1. Hệ sinh thái tự nhiên:HỆ SINH THÁI DƯỚI NƯỚC (NƯỚC MẶN)Hệ sinh thái biển ven bờI. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁIII. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: III. CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: 1. Hệ sinh thái tự nhiên:HỆ SINH THÁI DƯỚI NƯỚC (NƯỚC NGỌT)Hệ sinh thái nước chảy (suối, sông)I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁIII. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: III. CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: 1. Hệ sinh thái tự nhiên:HỆ SINH THÁI DƯỚI NƯỚC (NƯỚC NGỌT)Hệ sinh thái nước đứng (ao, hồ)I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁIII. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: III. CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: 1. Hệ sinh thái tự nhiên:2. Hệ sinh thái nhân tạo:Đồi cà phêThành phốLúa nươngHệ sinh thái nhân tạo là gì? Cho ví dụ minh họa.- Hệ sinh thái nhân tạo là hệ sinh thái được con người cải tạo và xây dựng nên. * Ví dụ: đồng ruộng, ao nuôi cá, rừng trồng...▼Hãy nêu ví dụ về một hệ sinh thái nhân tạo. Nêu các thành phần của hệ sinh thái và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái.I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁIII. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: III. CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: 1. Hệ sinh thái tự nhiên:2. Hệ sinh thái nhân tạo:- Hệ sinh thái nhân tạo là hệ sinh thái được con người cải tạo và xây dựng nên. * Ví dụ: đồng ruộng, ao nuôi cá, rừng trồng...So sánh hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.* Giống nhau: Gồm quần xã sinh vật & sinh cảnh tác động lẫn nhau luôn trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường.* Khác nhau:SO SÁNH HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN VÀ HỆ SINH THÁI NHÂN TẠOI. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Tiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁIII. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI: III. CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: 1. Hệ sinh thái tự nhiên:2. Hệ sinh thái nhân tạo:* Khác nhau:Tiêu chí so sánhHệ sinh thái nhân tạoHệ sinh thái tự nhiên Thành phần loàiTính ổn địnhTốc độ sinh trưởngNăng suất sinh họcÍtThấp, dễ bị sâu bệnhCao, khó bị sâu bệnhNhanhChậmCao ThấpNhiềuCâu 1. Trong một khu rừng có nhiều cây lớn nhỏ khác nhau, các cây lớn có vai trò quan trọng là bảo vệ các cây nhỏ và động vật sống trong rừng, động vật ăn thực vật hoặc ăn thịt các loài động vật khác. Các sinh vật trong rừng phụ thuộc lẫn nhau và tác động đến môi trường sống của chúng tạo thành.	A. Quần thể	B. Quần xã	C. Hệ sinh thái	D. Chuỗi thức ăn.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMTiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁICâu 2. Tại sao hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định?	A. Vì các sinh vật trong quần xã luôn cạnh tranh với nhau đồng thời tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh	B. Vì các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau	C. Vì các sinh vật trong quần xã luôn tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh	D. Vì các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau đồng thời tác động lên các thành phần vô sinh của sinh cảnhCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMTiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁICâu 3. Sinh vật nào dưới đây được gọi là sinh vật sản xuất?	A. Con chuột.	B. Cây lúa. 	C. Rắn.	D. Vi khuẩn. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMTiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁICâu 4. Điểm khác nhau cơ bản của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên là ở chỗ: A. Hệ sinh thái nhân tạo là một hệ mở còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ khép kín. B. Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên. C. Do có sự can thiệp của con người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên. D. Để duy trì trạng thái ổn định của hệ sinh thái nhân tạo, con người thường bổ sung năng lượng cho chúng.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMTiết 45 - Bài 42: HỆ SINH THÁI Học bài và trả lời câu hỏi ở trang 190 Nghiên cứu bài tiếp theo “TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI”.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀTIẾT HỌC KẾT THÚC.CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH,

File đính kèm:

  • pptHE SINH THAI.ppt
Bài giảng liên quan