Bài giảng Sinh học 7 Bài 48 tiết 50: Đa dạng của lớp thú bộ thú huyệt, bộ thú túi

Nêu những đặc điểm cấu tạo của hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh bài tiết của thỏ (một đại diện thuộc lớp thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các sống vật có xưương sống đã học.

TL: Bộ não phát triển, đặc biệt là đại não, tiểu não liên quan đến hoạt động phong phú, phức tạp.

- Có cơ hoành tham gia vào hoạt động hô hấp. Phổi có nhiều túi phổi nhỏ làm tăng diện tích trao đổi khí.

- Tim có 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể.

- Thận sau: cấu tạo phức tạp

 

pptx26 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học 7 Bài 48 tiết 50: Đa dạng của lớp thú bộ thú huyệt, bộ thú túi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪSinh học 7 GVHD: Nguyễn Thị HiệpSVTT: Trần Minh VươngNhiệt liệt chào mừng cỏc thầy, cụ giỏo và cỏc emKiểm tra bài cũNêu những đặc điểm cấu tạo của hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh bài tiết của thỏ (một đại diện thuộc lớp thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các sống vật có xưương sống đã học.TL: Bộ não phát triển, đặc biệt là đại não, tiểu não liên quan đến hoạt động phong phú, phức tạp. Có cơ hoành tham gia vào hoạt động hô hấp. Phổi có nhiều túi phổi nhỏ làm tăng diện tích trao đổi khí. Tim có 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể. Thận sau: cấu tạo phức tạpBẰNG HIỂU BIẾT THỰC TẾ, NGOÀI ĐẠI DIỆN LÀ CON THỎ ĐÃ HỌC, EM HÃY KỂ TấN CÁC LOẠI THÚ MÀ EM BIẾT?DƠICÁ VOICHUỘT CHÙCHUỘT CHŨICHUỘT CHÙCHUỘT CHŨILINH MIấUSƯ TỬTINH TINH VÀ HỔHÀ MÃKHỈ VÀNGSƠN DƯƠNGVOỌC NGŨ SẮCVOI MA MÚTBÀI 48 TIẾT 50ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚINghiờn cứu SGK trang 156 và trả lời cõu hỏi:1. Đặc điểm phõn biệt lớp thỳ với lớp động vật cú xương sống khỏc? Lớp thỳ cú số loài nhiều: 4600 loài, 26 bộ . Ở Việt Nam đó phỏt hiện 275 loàiCú lụng mao dày. Con non được nuụi và lớn lờn nhờ sữa mẹ2. Sự đa dạng của lớp thỳ thể hiện ở đặc điểm nào?3. Dựa vào đặc điểm nào để phõn biệt thỳ đẻ trứng với thỳ đẻ con ?Dựa vào đặc điểm sinh sản6. Hóy kể tờn một số bộ thỳ quan trọng ?BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚI, BỘ DƠI, BỘ CÁ VOI, BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT, BỘ MểNG GUỐC, BỘ LINH TRƯỞNG4. Người ta phõn chia lớp thỳ dựa vào đặc điểm cơ bản nào?Phõn chia lớp thỳ dựa vào cỏc đặc điểm sinh sản, chi, bộ răng, con sơ sinh và điều kiện sống. 5. Từ nhúm thỳ đẻ con, dựa vào đặc điểm nào của con sơ sinh để phõn biệt Bộ thỳ tỳi với cỏc Bộ thỳ khỏc?Dựa vào sự phỏt triển của con sơ sinh.Bộ thỳ tỳi: Con sơ sinh rất nhỏ, được nuụi trong tỳi da ở bụng thỳ mẹCỏc bộ thỳ cũn lại: Con sơ sinh phỏt triển bỡnh thường- Lớp thỳ cú số lượng loài rất lớn, đa dạng, sống ở khắp nơi.- Phõn chia lớp thỳ dựa vào cỏc đặc điểm sinh sản, chi, bộ răng, con sơ sinh và điều kiện sống. THÚ MỎ VỊTI.BỘ THÚ HUYỆT2. Thỳ mỏ vịt cú đặc điểm cấu tạo ntn để vừa thớch nghi với đời sống ở cạn và ở nước? 1. Thỳ mỏ vịt sống ở đõu, cú đời sống như thế nào? Đặc điểm nào giống vịt? Sống ở nước ngọt, trờn cạn; cú mỏ giống mỏ vịtCú lớp lụng mao dày, khụng thấm nước, chõn cú màng bơi Nghiờn cứu thụng tin mục I sgk và hỡnh 48.1, trả lời cõu hỏi3. Em hóy nờu đặc điểm sinh sản và tập tớnh của Thỳ mỏ vịt ?Thỳ mỏ vịt đẻ trứng, làm tổ bằng lỏ cõy mục,thỳ mẹ chưa cú nỳm vỳ, con sơ sinh liếm sữa do thỳ mẹ tiết ra. Vỡ Thỳ mỏ vịt nuụi con bằng sữa mẹ. 4.Tại sao Thỳ mỏ vịt đẻ trứng mà được xếp vào lớp thỳ?5. Tại sao Thỳ mỏ vịt con khụng bỳ sữa mẹ như chú con hay mốo con? Vỡ thỳ mẹ chưa cú nỳm vỳ 6. Thỳ mỏ vịt cú cấu tạo nào phự hợp với đời sống bơi lội ở nước? Chõn cú màng bơi Thỳ mỏ vịt: + Mỏ dẹp	+ Cú lụng mao dày khụng thấm nước, chõn cú màng bơi.	+ Đẻ trứng, thỳ mẹ chưa cú nỳm vỳ, con sơ sinh liếm sữa trờn lụng, uống sữa hũa tan trong nước do thỳ mẹ tiết ra. THÚ MỎ VỊT ĐANG KIẾM ĂN DƯỚI NƯỚCII. Bộ Thỳ tỳiKanguru1. Kanguru cú cấu tạo như thế nào để phự hợp với lối sống chạy nhảy trờn đồng cỏ? Kanguru cú 2 chõn sau to, khoẻ, dài. Vận tốc khi nhảy cú thể đạt từ 40-50 km/giờ 2. Em hóy nờu đặc điểm sinh sản, tập tớnh của con Kanguru?Kanguru đẻ con, con sơ sinh rất nhỏ rất nhỏ được nuụi trong tỳi da ở bụng thỳ mẹ, bỳ mẹ thụ động, thỳ mẹ cú nỳm vỳ 3. Tại sao Kanguru con phải nuụi trong tỳi ấp của thỳ mẹ? Vỡ con sơ sinh non chưa phỏt triển đầy đủ, rất nhỏ và yếu4. Theo em, tỳớ ấp cú ý nghĩa và tỏc dụng như thế nào đối với sự phỏt triển của con non? Đảm bảo những điều kiện nuụi dưỡng và bảo vệ con tốt nhất 5. Nờu đặc điểm đặc trưng nhất để phõn biệt 2 bộ thỳ trờn? Đặc điểm sinh sản, sự phỏt triển của con non Kanguru:	+ Chi sau dài, khoẻ, đuụi dài	+ Đẻ con, con sơ sinh rất nhỏ rất nhỏ được nuụi trong tỳi da ở bụng thỳ mẹ, ngoặm chặt lấy vỳ, bỳ mẹ thụ động, thỳ mẹ cú nỳm vỳ.KANGURU CON ĐANG NẰM TRONG TÚI MẸ Trong 2 bộ thỳ trờn, bộ nào tiến hoỏ hơn. Vỡ sao?Bộ thỳ tỳi tiến hoỏ hơn, vỡ chỳng đẻ con Bài tập củng cố1. Thỳ mỏ vịt được xếp vào lớp thỳ vỡ:	a. Cấu tạo thớch nghi với đời sống ở nước	b. Nuụi con bằng sữa mẹ	c. Bộ lụng dày giữ nhiệt, chõn cú màng2. Con non của Kanguru phải nuụi trong tỳi ấp là do	a. Thỳ mẹ cú đời sống chạy nhảy	b. Con non chưa biết bỳ sữa	c. Con non rất nhỏ, chưa phỏt triển đầy đủ3. Theo em cần làm gỡ để bảo tồn và phỏt triển cỏc loài thỳ trờn?	Bộ thỳ huyệt và Bộ thỳ tỳi chủ yếu phõn bố ở Chõu Úc, đõy là mụi trường sống đặc trưng. Vỡ thế chỳng ta phải xõy dựng cỏc chương trỡnh bảo tồn và tạo điều kiện sống tốt cho chỳng.GẤU TÚICHUỘT TÚICHUỘT ĐẤT TÚISểC TÚICHể SểI TÚICHUỘT TÚI LAIHướng dẫn học ở nhà- Học bài và trả lời cỏc cõu hỏi 1/SGK/158.- Đọc mục “Em cú biết”- Nghiờn cứu bài 49TIẾT HỌC KẾT THÚC Chỳc quớ thầy, cụ và cỏc em mạnh khỏeTIẾT HỌC KẾT THÚC Chỳc quớ thầy, cụ và cỏc em mạnh khỏe

File đính kèm:

  • pptxda dang lop thu tiet 1.pptx
Bài giảng liên quan