Bài giảng Sinh học 7 Tiết 11: Sán lá gan

Câu 1: Em hãy nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang? (4đ)

Trả lời: - Cơ thể đối xứng tỏa trũn.

- Ruột cú dạng tỳi.

- Thành cơ thể cú 2 lớp tế bào.

- Tự vệ và tấn cụng bằng tế bào gai.

 

ppt29 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1373 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học 7 Tiết 11: Sán lá gan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
bài giảng sinh học 7Kiểm tra MIỆNG:Câu 1: Em hãy nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang? (4đ)Trả lời: - Cơ thể đối xứng tỏa trũn.- Ruột cú dạng tỳi.- Thành cơ thể cú 2 lớp tế bào.- Tự vệ và tấn cụng bằng tế bào gai.- Cung caỏp ủaự voõi.- Cung caỏp thửùc phaồm.- Vaọt chổ thũ ủaùi taàng.- Laứm ủoà trang trớ, trang sửực.- Taùo caỷnh quan du lũch.- Coự yự nghúa veà sinh thaựi.- Caỷn trụỷ giao thoõng ủửụứng thuyỷ, 1 soỏ gaõy ủoọc, gaõy ngửựa.Cõu 2: Nờu vai trũ của ngành Ruột khoang? (4đ) Cõu 3: kể tờn cỏc đại diện thuộc ngành giup dẹp? (2đ)Trả lời: cỏc đại diện thuộc ngành giup dẹp: Sỏn lụng.Sỏn lỏ ganSỏn dõyChương 3: Các Ngành Giun _ Ngành Giun dẹp? Yêu cầu tìm hiểu thông tin trang 40- sgk nêu đặc điểm của ngành giun dẹp?Trả lời: Có đối xứng 2 bên, cơ thể dẹp theo chiều lưng bụng Chúng có 2 lối sống khác nhau: sống tự do ( sán lông) và sống kí sinh (sán lá gan).Cấu tạo Sán lông? Các đại diện sống tự do có đặc điểm gì thích nghi?Chương 3: Các Ngành Giun_ Ngành Giun dẹpCấu tạo Sán lông? Các đại diện sống tự do có đặc điểm gì thích nghi?- Sán lông hình lá, dài dẹp, đầu bằng, có 2 thùy khứu giác, 2 mắt, có nhiều lông bơi.Vậy các đại điện có lối sống kí sinh có đặc điểm gì thích nghi?Chương 3: Các Ngành Giun_ Ngành Giun dẹpTiết 11: Sán Lá GanI.Nơi sống,cấu tạo và di chuyển- Em hãy nêu nơi sống của sán lá gan?- Sống kí sinh ở gan, mật của trâu bòSán lá ganChương 3: Các Ngành Giun_ Ngành Giun dẹpTiết 11: Sán Lá GanI.Nơi sống,cấu tạo và di chuyển- Sán lá gan kí sinh gây ảnh hưởng gì cho trâu, bò ?- Sống kí sinh ở gan, mật của trâu, bòSán lá ganChương 3: Các Ngành Giun_ Ngành Giun dẹpTiết 11: Sán Lá GanI.Nơi sống,cấu tạo và di chuyển- Sống kí sinh ở gan, mật của trâu bò- Em hãy quan sát hình vẽ nêu hình dạng và kiểu đối xứng của sán lá gan?- Hình lá, dẹp, dài 2-5cm, màu đỏ máu- Đối xứng 2 bênSán lá ganChương 3: Các Ngành Giun_ Ngành Giun dẹpTiết 11: Sán Lá GanI.Nơi sống,cấu tạo và di chuyển- Sống kí sinh ở gan, mật của trâu bò- Hình lá, dẹp, dài 2-5cm, màu đỏ máu- Đối xứng 2 bên- Nêu những đặc điểm cấu tạo của sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh?- Mắt và lông bơi tiêu giảm- Các giác bám phát triểnSán lá ganChương 3: Các Ngành Giun_ Ngành Giun dẹpTiết 11: Sán Lá GanI.Nơi sống,cấu tạo và di chuyển- Sống kí sinh ở gan, mật của trâu bò- Hình lá, dẹp, dài 2-5cm, màu đỏ máu- Đối xứng 2 bên- Mắt và lông bơi tiêu giảm- Các giác bám phát triển- Sán lá gan ko có cơ quan di chuyển vậy làm thế nào mà chúng di chuyển được trong môi trường kí sinh?- Cơ dọc, cơ vòng, cơ lưng bụng phát triển giúp chúng chui rúc, luồn láchSán lá ganChương 3: Các Ngành Giun_ Ngành Giun dẹpTiết 11: Sán Lá GanI.Nơi sống,cấu tạo và di chuyển-Sống kí sinh ở gan, mật của trâu bò-Hình lá, dẹp, dài 2-5cm, màu đỏ máu- Đối xứng 2 bên- Mắt và lông bơi tiêu giảm- Các giác bám phát triển- Cơ dọc, cơ vòng, cơ lưng bụng phát triển giúp chúng chui rúc, luồn láchII. Dinh dưỡng?Cơ quan tiêu hóa của sán lá gan có cấu tạo thế nào?- Hầu có cơ khỏe, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn. Sán lá ganChương 3: Các Ngành Giun_ Ngành Giun dẹpTiết 11: Sán Lá GanI.Nơi sống,cấu tạo và di chuyển-Sống kí sinh ở gan, mật của trâu bò-Hình lá, dẹp, dài 2-5cm, màu đỏ máu- Đối xứng 2 bên- Mắt và lông bơi tiêu giảm- Các giác bám phát triển- Cơ dọc, cơ vòng, cơ lưng bụng phát triển giúp chúng chui rúc, luồn láchII. Dinh dưỡng- Hầu có cơ khỏe, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn. - Nêu quá trình dinh dưỡng của sán lá gan?Chương 3: Các Ngành Giun_ Ngành Giun dẹpTiết 11: Sán Lá GanI.Nơi sống,cấu tạo và di chuyểnII. Dinh dưỡng? Nêu quá trình dinh dưỡng của sán lá gan?- Hầu có cơ khỏe, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn. - Hút chất dinh dưỡng từ vật chủ- Cơ quan tiêu hóa phát triển? Cơ quan tiêu hóa của sán lá gan có phát triển không?Chương 3: Các Ngành Giun_ Ngành Giun dẹpTiết 11: Sán Lá GanI. Nơi sống,cấu tạo và di chuyểnII. Dinh dưỡng- Hầu có cơ khỏe, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn. - Hút chất dinh dưỡng từ vật chủ- Cơ quan tiêu hóa phát triểnIII. Sinh sản1. Cơ quan sinh dục? Sán lá gan là động vật đơn tính hay lưỡng tính?- Sán lá gan lưỡng tính? Phân biệt thế nào là đơn tính, thế nào là lưỡng tính ? Chương 3: Các Ngành Giun_ Ngành Giun dẹpTiết 11: Sán Lá GanI. Nơi sống,cấu tạo và di chuyểnII. Dinh dưỡng- Hầu có cơ khỏe, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn. - Hút chất dinh dưỡng từ vật chủ- Cơ quan tiêu hóa phát triểnIII. Sinh sản1. Cơ quan sinh dục- Sán lá gan lưỡng tính- Cơ quan sinh dục phát triển. đẻ nhiều trứng ( khoảng 4000 trứng/ngày)- Sán lá gan đẻ nhiều trứng hay ít trứng?Chương 3: Các Ngành Giun_ Ngành Giun dẹpTiết 11: Sán Lá Gan1. Cơ quan sinh dục- Sán lá gan lưỡng tính2.Vòng đời- Yêu cầu quan sát hình 11.2 và tìm hiểu thông tin trong sgk nêu vòng đời phát triển của sán lá gan.- Cơ quan sinh dục phát triển. đẻ nhiều trứng (khoảng 4000 trứng/ngày)III. Sinh sản- Yêu cầu quan sát hình 11.2 và tìm hiểu thông tin trong sgk nêu vòng đời phát triển của sán lá ganTrứng sán lá gan; 2. ấu trùng lông; 3.ấu trùng trong ốc4. ấu trùng có đuôi; 5.kén sán;6 sán trưởng thành ở gan trâu bòHình 11.2Vòng đời sán lá ganChương 3: Các Ngành Giun_ Ngành Giun dẹpTiết 11: Sán Lá Gan1. Cơ quan sinh dục2.Vòng đờiSán trưởng thành( ở gan trâu, bò)Trứng sánấu trùng trong ốcấu trùng lông ấu trùng có đuôikén sán(Bám vào cây cỏ)? Em hãy cho biết vòng đời sán lá gan sẽ bị ảnh hưởng thế nào trong thiên nhiên xảy ra các tình huống sau?III. Sinh sản2.Vòng đờiSán trưởng thành( ở gan trâu, bò)Trứng sánấu trùng trong ốcấu trùng lông ấu trùng có đuôikén sán(Bám vào cây cỏ)? Em hãy cho biết vòng đời sán lá gan sẽ bị ảnh hưởng thế nào trong thiên nhiên xảy ra các tình huống sau?- Trứng sán lá gan không gặp nước.- ấu trùng nở ra không gặp cơ thể ốc thích hợp,- ốc chứa vật kí sinh bị động vật khác ( cá, vịt, chim) ăn mất.- Kén sán bám vào rau ,béo chờ mãi không gặp trâu bò ăn phải.2.Vòng đờiSán trưởng thành( ở gan trâu, bò)Trứng sánấu trùng trong ốcấu trùng lông ấu trùng có đuôikén sán(Bám vào cây cỏ)? Em hãy cho biết vòng đời sán lá gan sẽ bị ảnh hưởng thế nào trong thiên nhiên xảy ra các tình huống sau?Trứng sán lá gan không gặp nước- ấu trùng nở ra không gặp cơ thể ốc thích hợp.- ốc chứa vật kí sinh bị động vật khác ( cá, vịt, chim) ăn mất.- Kén sán bám vào rau ,béo chờ mãi không gặp trâu bò ăn phải.=>Không nở được thành ấu trùng=>ấu trùng sẽ chết=> ấu trùng không phát triển được nữa=> Kén hỏng và không nở thành sán đượcSán trưởng thành( ở gan trâu, bò)Trứng sánấu trùng trong ốcấu trùng lông ấu trùng có đuôikén sán(Bám vào cây cỏ)Trứng sán lá gan không gặp nước- ấu trùng nở ra không gặp cơ thể ốc thích hợp.- ốc chứa vật kí sinh bị động vật khác ( cá, vịt, chim) ăn mất.- Kén sán bám vào rau ,béo chờ mãi không gặp trâu bò ăn phải.=>Không nở được thành ấu trùng=>ấu trùng sẽ chết=> ấu trùng không phát triển được nữa=> Kén hỏng và không nở thành sán được? Sán lá gan thích nghi với phát tán nòi giống như thế nào?- Đẻ nhiều trứng. Và ấu trùng sống trong ốc còn có khả năng sinh sản để tăng thêm số lượng2.Vòng đờiSán trưởng thành( ở gan trâu, bò)Trứng sánấu trùng trong ốcấu trùng lông ấu trùng có đuôikén sán(Bám vào cây cỏ)Trứng sán lá gan không gặp nước- ấu trùng nở ra không gặp cơ thể ốc thích hợp.- ốc chứa vật kí sinh bị động vật khác ( cá, vịt, chim) ăn mất.- Kén sán bám vào rau ,béo chờ mãi không gặp trâu bò ăn phải.=>Không nở được thành ấu trùng=>ấu trùng sẽ chết=> ấu trùng không phát triển được nữa=> Kén hỏng và không nở thành sán được- Dựa vào vòng đời em hãy nêu các biện pháp phòng bệnh sán lá gan cho trâu bò?Chương 3: Các Ngành Giun_ Ngành Giun dẹpTiết 11: Sán Lá Gan1. Cơ quan sinh dục2.Vòng đờiSán trưởng thành( ở gan trâu, bò)Trứng sánấu trùng trong ốcấu trùng lông ấu trùng có đuôikén sán(Bám vào cây cỏ)III. Sinh sản* Cách phòng bệnh:- Xử lý phân để diệt trứng- Diệt ốc- Không cho trâu, bò ăn cỏ dưới nước- Tẩy sán thường xuyên cho trâu,bòNgành giun trònTiết 11 - bài 11Chương 3CáC NGàNH GIUNNgành giun dẹpSÁN LÁ GAN - Ăn gỏi cỏ. Ăn rau, củ sống.- ăn cỏc mún lẩu, tỏi, trần ở t0 40-500 C; uống nước ló, Bộ gỏi bị sỏn lỏ gan cắn đứt động mạchGõy đau bụng, liờn tục nụn ra mỏu, bộ gỏi 10 tuổi ở Nha Trang (Khỏnh Hũa) đó được cỏc bỏc sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 phỏt hiện bị sỏn lỏ gan cắn vào động mạch.* Phũng bệnh sỏn lỏ gan cho người chỳng ta cần làm gỡ?-Tuyờn truyền vệ sinh mụi trường, vệ sinh cỏ nhõn, vệ sinh thực phẩm-Hạn chế ăn rau sống, khụng ăn cỏc loại gỏi. Ăn chớn uống sụi Khụng sử dụng phõn chuồng chưa ủ bún cho cõy trồngSỏn lỏ gan cú cơ thể dẹp, đối xứng hai bờn và ruột phõn nhỏnh. Sống kớ sinh trong nội tạng trõu, bũ, nờn mắt và lụng bơi tiờu giảm; giỏc bỏm, cơ quan tiờu hoỏ, cơ quan sinh dục phỏt triển. Vũng đời sỏn lỏ gan cú đặc điểm: Thay đổi vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trựng thớch nghi với đời sống kớ sinh:(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)Cõu 1.* Hóy chọn từ hoặc cụm từ thớch hợp điền vào chỗ trốngCỦNG CỐ:Cuỷng coỏ :Khoanh troứn vaứo caõu ủuựng :	4.1 ẹaởc ủieồm cuỷa saựn laự gan thớch nghi vụựi loỏi soỏng kyự sinh :a. Maột phaựt trieồn.	b. Giaực baựm phaựt trieồn.c. Loõng bụi phaựt trieồn.	d. Taỏt caỷ caõu treõn ủuựng.	4.2 Hỡnh thửực di chuyeồn cuỷa saựn laự gan laứ :a. Sửù co daừn caực cụ treõn cụ theồ.	b. Loọn ủaàu.c. Loõng bụi.	d. Baống roi.	4.3 Saựn laự gan laứ cụ theồ :Phaõn tớnh.	b. Lửụừng tớnh.	c. Phaõn tớnh, lửụừng tớnh.	d. Caỷ a, b, c sai.	4.4 Vaọt chuỷ trung gian cuỷa saựn laự gan laứ :a. Lụùn.	b. Gaứ, vũt.	c. Ỏc.	d. Traõu, boứ.babcCủng cố:Hửụựng daón HS tửù hoùc : Hoùc baứi, chuaồn bũ baứi. Keỷ baỷng/45, nghieõn cửựu H12.14.HeỏtChuực caực thầy cụ thaứnh coõng & nhieàu sửực khoeỷ.

File đính kèm:

  • pptSan la gan.ppt