Bài giảng Sinh học Khối 10 - Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân (Bản hay)

CHU KÌ TẾ BÀO

Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào

Chu kì tế bào gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân.

Kì trung gian chiếm phần lớn chu kì phân bào, gồm 3 pha:

Pha G1 : tổng hợp các chất cần cho sự sinh trưởng.

Pha S: nhân đôi ADN và NST, các NST được nhân đôi nhưng vẫn còn dính nhau ở tâm động tạo nên NST kép gồm 2 cromatic.

Pha G2 : tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào.

Tế bào phân chia khi nhận được tín hiệu bên ngoài hoặc bên trong tế bào.

Chu kì tế bào được điều khiển bằng một hệ thống điều hòa rất tinh vi và chặt chẽ.

Nếu hệ thống này bị hư hỏng hoặc trục trặc thì cơ thể sẽ lâm bệnh.

pptx14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Khối 10 - Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bài 18: CHU KÌ TẾ BÀO 
VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 
I. CHU KÌ TẾ BÀO 
Chu kì tế bào là gì? 
 Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào 
Một chu kì tế bào gồm mấy giai đ oạn? 
Đó là những giai đ oạn nào? 
 Chu kì tế bào gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. 
I. CHU KÌ TẾ BÀO 
So sánh thời gian diễn ra kì trung gian và thời gian diễn ra quá trình nguyên phân 
Kì trung gian được chia thành mấy pha? Vai trò của mỗi pha là gì? 
VD: Tế bào ng ười nuôi cấy trong ống nghiệm có chu kì tế bào 24h trong đó kì trung gian chiếm 23h. 
Cho ví dụ chứng minh kì trung gian chiếm phần lớn chu kì tế bào. 
 Kì trung gian chiếm phần lớn chu kì phân bào, gồm 3 pha: 
 Pha G 1 : tổng hợp các chất cần cho sự sinh tr ưởng. 
 Pha S: nhân đôi ADN và NST, các NST được nhân đôi nhưng vẫn còn dính nhau ở tâm động tạo nên NST kép gồm 2 cromatic. 
 Pha G 2 : tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. 
Nếu hệ thống này bị h ư hỏng thì c ơ thể có bị ảnh h ưởng gì không? Cho ví dụ. 
Khi nào tế bào trong c ơ thể phân chia? 
I. CHU KÌ TẾ BÀO 
Việc đ iều hòa chu kì tế bào có ý nghĩa gì? 
 Chu kì tế bào được điều khiển bằng một hệ thống điều hòa rất tinh vi và chặt chẽ. 
 Tế bào phân chia khi nhận được tín hiệu bên ngoài hoặc bên trong tế bào. 
 Nếu hệ thống này bị hư hỏng hoặc trục trặc thì cơ thể sẽ lâm bệnh. 
TẾ BÀO UNG THƯ VÚ 
TẾ BÀO UNG THƯ DA 
TẾ BÀO UNG THƯ NÃO 
II. QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 
Phân chia nhân 
Quá trình nguyên phân được chia thành mấy giai đoạn? 
 Kì đầu: 
Nêu những biến đổi diễn ra trong kì đầu? 
 Thoi phân bào dần xuất hiện. 
 NST kép dần co xoắn. 
 Màng nhân dần tiêu biến. 
II. QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 
Phân chia nhân 
 Kì giữa: 
 Các NST co xoắn cực đại và tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo. 
 Thoi phân bào được đính vào 2 phía của NST tại tâm động. 
II. QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 
Phân chia nhân 
 Kì sau: 
 Các nhiễm sắc tử tách nhau ra và di chuyển trên thoi phân bào về 2 cực tế bào. 
 Kì cuối: 
 NST dãn xoắn dần. 
 Màng nhân xuất hiện. 
II. QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 
Phân chia tế bào chất: 
 Cuối kì sau tế bào chất bắt đầu phân chia thành 2 tế bào con. 
 Ở tế bào động vật: 
 Ở tế bào thực vật: 
màng tế bào thắt dần ở mặt phẳng xích đạo. 
tạo vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo. 
Quá trình phân chia tế bào chất bắt đầu diễn ra vào kì nào? 
Quan sát và so sánh sự phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và tế bào thực vật 
TB động vật 
TB thực vật 
II. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 
 Là cơ chế sinh sản ở những sinh vật đơn bào. 
II. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 
 Giúp cơ thể đa bào sinh trưởng và phát triển. 
II. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 
 Giúp cơ thể tái sinh những mô và cơ quan bị tổn thương. 
II. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 
 Giúp tạo thành cơ thể mới bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng. 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_sinh_hoc_khoi_10_bai_18_chu_ki_te_bao_va_qua_trinh.pptx