Bài giảng Sinh học Khối 12 - Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen (Bản đẹp)

I. TƯƠNG TÁC GEN

II. TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN

Là kiểu tác động qua lại của hai hay nhiều gen không alen

Làm xuất hiện tính trạng mới.

Kiểu tác động của nhiều gen không alen

Trong đó mỗi gen đóng góp một phần như nhau vào sự phát triển của tính trạng

 Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.

Ví dụ:

Ở người bị bạch tạng có: da, tóc, lông màu trắng, mắt hồng.

Vậy, gen qui định bệnh bạch tạng đã ảnh hưởng đến màu tóc, lông, da và mắt

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 23/03/2022 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Khối 12 - Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Ch ào mừng các thầy cô giáo về dự giờ sinh học lớp 12A 6 
Chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc 
Một gen quy định ----  một tính trạng 
nhiều gen cùng quy định -  một tính trạng 
Một gen quy định -  nhiều tính trạng 
(tương tác gen ) 
(tác động đa hiệu của gen) 
B ÀI 10 : 
 TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN 
I. T ƯƠNG TÁC GEN 
II. T ÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN 
P TC : 
 
F 1 : 
F 2 : 
 F 1 : 100% AaBb  P : AAbb x aaBB 
	 (Bí dẹt) (Bí tròn) (Bí tròn)	 
 Sơ đồ lai từ P  F 1 , F 2 : 
P TC : 	AAbb x aaBB 
G P :	Ab	 aB 
F 1 : 	100% AaBb (Bí dẹt) 
F 1 x F 1 :	AaBb x AaBb 
G F1 :	(AB : Ab : aB : ab) (AB : Ab : aB : ab) 
F 2 : 	Lập bảng tổ hợp 
Tỉ lệ kiểu gen 
1 AABB 
2 AaBB 
2 AABb 
4 AaBb 
1 AAbb 
2 Aabb 
1 aabb 
9/16 (A – B – ) Bí dẹt 
1aaBB 
2 aaBb 
6/16 (aaB –) Bí tròn 
1/16 aabb Bí dài 
Tỉ lệ kiểu hình 
(A – bb) 
Là kiểu tác động qua lại của hai hay nhiều gen không alen 
Làm xuất hiện tính trạng mới. 
F 2 : 
♀ 
♂ 
ab 
Ab 
aB 
AB 
 aB 
AB 
 Ab 
 ab 
AABb 
AaBB 
AABb 
AaBb 
aabb 
AABB 
AaBb 
aaBb 
aaBB 
AaBb 
AaBB 
AaBb 
AAbb 
Aabb 
Aabb 
aaBb 
Kiểu tác động của nhiều gen không alen 
Trong đó mỗi gen đóng góp một phần như nhau vào sự phát triển của tính trạng 
	 M ột gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau . 
Ví dụ: 
Ở người bị bạch tạng có: da, tóc, lông màu trắng, mắt hồng. 
Vậy, gen qui định bệnh bạch tạng đã ảnh hưởng đến màu tóc, lông, da và mắt 
Chúc các em học tập tốt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_khoi_12_bai_10_tuong_tac_gen_va_tac_dong.ppt
Bài giảng liên quan