Bài giảng Sinh học Khối 12 - Bài 34: Sự phát sinh loài người

Nhau và tinh trùng của tinh tinh

Nhau và tinh trùng của người

Đặc điểm phân biệt

Tiến hoá sinh học

Tiến hoá văn hoá và tiến hoá xã hội

Các nhân tố tiến hoá

BD, DT, CLTN

Ngôn ngữ, chữ viết, đời sống văn hoá, tinh thần, Kh, quan hệ XH .

Các giai đoạn tác động chủ yếu

VN hoá thach và người cổ

Từ giai đoạn con người sinh học ngày nay và trong tương lai.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 23/03/2022 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Khối 12 - Bài 34: Sự phát sinh loài người, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI 
I. QUÁ TRÌNH PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI 
1. Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người 
Cá 
Kì nhông 
Rùa 
Gà 
Thỏ 
Người 
Nhau và tinh trùng của tinh tinh 
Nhau và tinh trùng của người 
Gôrila 
Tinh tinh 
V ượn 
Đười ươi 
Một số loài vượn người ngày nay 
I. QUÁ TRÌNH PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI 
1. Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người 
Tinh tinh 
Người 
- Bộ gen của người giống với tinh tinh 98%. 
Bộ NST của người (H) và của tinh tinh (C) 
I. QUÁ TRÌNH PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI 
1. Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người 
V ượn người 
Người 
Người 
V ượn người 
I. QUÁ TRÌNH PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI 
1. Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người 
2. Các dạng người hóa thạch và quá trình hình thành loài người: 
I. QUÁ TRÌNH PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI 
II. Người hiện đại và sự tiến hoá văn hoá . 
Đặc điểm phân biệt 
Tiến hoá sinh học 
Tiến hoá văn hoá và tiến hoá xã hội 
Các nhân tố tiến hoá 
Các giai đoạn tác động chủ yếu 
Kết quả 
II. Người hiện đại và sự tiến hoá văn hoá . 
Đặc điểm phân biệt 
Tiến hoá sinh học 
Tiến hoá văn hoá và tiến hoá xã hội 
Các nhân tố tiến hoá 
Các giai đoạn tác động chủ yếu 
Kết quả 
Ngôn ngữ , chữ viết , đời sống văn hoá , tinh thần , Kh , quan hệ XH. 
BD, DT, CLTN 
Từ giai đoạn con người sinh học  ngày nay và trong tương lai . 
Hình thành đặc điểm thích nghi trên cơ thể VN hoá thạch  
VN hoá thach và người cổ 
HT nhiều k/n thích nghi giúp con người thống trị tự nhiên , làm chủ KHKT, ảnh hưởng đến nhiều loài , đ/c hướng TH của chính mình . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_khoi_12_bai_34_su_phat_sinh_loai_nguoi.ppt
Bài giảng liên quan