Bài giảng Sinh học Lớp 11 - Bài 23: Hướng động - Trường THPT Ngô Quyền

I. Khái niệm
 hướng động

1. Khái niệm

2. Phân loại

3. Cơ chế chung

II. Các kiểu hướng động

III. Vai trò của hướng động trong đời sống thực vật

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 26/03/2022 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 11 - Bài 23: Hướng động - Trường THPT Ngô Quyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
MÔN SINH HỌC LỚP 11 
Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội 
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chương II. CẢM ỨNG 
Chim xù lông khi trời lạnh 
Cảm ứng là gì? 
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích giúp sinh vật 
 thích nghi với môi trường sống 
A - CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT 
Bài 23. HƯỚNG ĐỘNG 
Bài 23. HƯỚNG ĐỘNG 
 2. Phân loại3. Cơ chế chung 
II. Các kiểu hướng động 
III. Vai trò của hướng động trong đời sống thực vật 
Thân cây non sinh trưởng hướng về phiá chiếu sáng 
cây non mọc vống lên và có màu vàng úa . 
Điều kiện chiếu sáng 
Sinh trưởng của thân cây non 
Từ một phía 
Trong bóng tối 
Từ mọi phía 
1 
2 
3 
I. Khái niệm hướng động 1. Khái niệm 
 Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định . 
cây non mọc thẳng , cây khỏe , lá có màu xanh lục . 
Bài 23. HƯỚNG ĐỘNG 
 2. Phân loại3. Cơ chế chung 
II. Các kiểu hướng động 
III. Vai trò của hướng động trong đời sống thực vật 
I. Khái niệm hướng động 1. Khái niệm 
 Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định . 
1. Khái niệm 
Bài 23. HƯỚNG ĐỘNG 
 3. Cơ chế chung 
II. Các kiểu hướng động 
III. Vai trò của hướng động trong đời sống thực vật 
I. Khái niệm hướng động 1. Khái niệm 
 Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định . 
1. Khái niệm 
2. Phân loại 
2. Phân loại 
Có mấy loại 
hướng động? 
Phân biệt các 
loại đó ? 
Bài 23. HƯỚNG ĐỘNG 
II. Các kiểu hướng động 
I. Khái niệm hướng động 1. Khái niệm 
 Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định . 
1. Khái niệm 
2. Phân loại 
2. Phân loại 
+ Hướng động dương: là phản ứng sinh trưởng của cơ quan thực vật hướng tới nguồn kích thích 
+ Hướng động âm: là phản ứng sinh trưởng của cơ quan thực vật theo hướng tránh xa nguồn kích thích 
 3 . Cơ chế chung 
 3. Cơ chế chung 
 Sự sinh trưởng không đồng đều của các tế bào ở hai phía đối diện của cơ quan bị kích thích làm cho cơ quan đó uốn cong hướng tới hoặc tránh xa nguồn kích thích 
III. Vai trò của hướng động trong đời sống thực vật 
Hoocmon Auxin 
* Cơ chế chung 
 Sự sinh trưởng không đồng đều của tế bào ở hai phía đối diện của cơ quan bị kích thích làm cho cơ quan đó uốn cong hướng tới . nguồn kích thích 
* Nguyên nhân 
 Do sự phân bố không đồng đều của hoocmon auxin và độ nhạy cảm của tế bào ở các cơ quan. 
hoặc tránh xa 
 Nội dung 
Các kiểu HĐ 
Khái niệm 
Tác nhân kích thích 
Bộ phận trả lời kich thích chủ yếu 
(loại hướng động +,-) 
-Ý nghĩa 
Hướng sáng 
Hướng trọng lực 
Hướng hóa 
Hướng nước 
Hướng tiếp xúc 
 Ánh sáng 
Trọng lực 
 (P) 
Hợp chất 
Hóa học. 
(HCHH) 
 Nước 
Tác động cơ 
hoc1 phía 
Bám lấy vật cứng khi tiêp xúc tránh đổ ngã 
Thân leo,thân 
 bò ,tua cuốn 
 ( + ) 
Rễ (+ ) 
Giúp cây hướng tới nguồn nước 
Rễ, Ống phấn, 
Lông tuyến 
 ( + , -) 
Lấy chất dinhdưỡng hoặc tránh xa hóa chất độc hại 
Rễ (+ ) 
Lá,chồi,thân,(- ) 
Lá,chồi,thân(+) 
Rễ (- ) 
Tìm nguồn sáng để quang hợp 
-Giữ vững cơ thể 
-Đảm bảo cho sự phát triển của bộ rễ và thân cây 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Là phản ứng sinh trưởng của cơ thể đối với ánh sáng 
Là phản ứng sinh trưởng của cây đối với trọng lực 
Là phản ứng sinh trưởng của cây đối với các hợp chất hóa học 
Là sự sinh trưởng của rễ cây hướng tới nguồn nước 
Là phản ứng sinh trưởng đối với sự tiếp xúc 
a 
b 
c 
d 
e 
II. Các kiểu hướng động 
Đất – trọng lực 
1 . Hướng sáng 
4 . Hướng nước 
Nước 
2 . Hướng trọng lực 
Phân bón 
Hóa chất độc hại 
3 . Hướng hóa 
Các kiểu hướng động 
5 . Hướng tiếp xúc 
III. Vai trò của hướng động trong đời sống thực vật 
Hướng động giúp cây thích nghi đối với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và phát triển 
Bài 23. HƯỚNG ĐỘNG 
 Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định . 
 + Hướng động dương: là phản ứng sinh trưởng của cơ quan thực vật hướng tới nguồn kích thích 
 + Hướng động âm: là phản ứng sinh trưởng của cơ quan thực vật theo hướng tránh xa nguồn kích thích 
-Tùy thuộc vào tác nhân kích thích từ 1 hướng xác định hướng động được chia thành 
-Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích giúp sinh vật thích nghi với môi trường sống 
-Có 2 loại hướng động 
Hướng sáng, hướng trọng lực, hướng hóa, hướng nước, hướng tiếp xúc, . 
-Hướng động có vai trò giúp cây thích nghi đối với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và phát triển 
Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_11_bai_23_huong_dong_truong_thpt_ngo.ppt
Bài giảng liên quan