Bài giảng Tiếng Anh lớp 7 - Unit 8: Out and about

play video games

chơi trò chơi điện tử

ride a bike

chạy xe đạp

drive

lái (xe)

wait for

chờ , đợi

 

ppt13 trang | Chia sẻ: hungdung16 | Lượt xem: 1177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng Anh lớp 7 - Unit 8: Out and about, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Unit 8: Out and aboutLesson 1 : A1-A2 p.82-83play video gameschơi trò chơi điện tửchạy xe đạpride a bikedrivewait forlái (xe)chờ , đợiI am playing video games.I am riding my bike.I am driving my car.We are walking to school.We are waiting for a train.We are traveling to school by bus.We/You/They/Mai and Ba + are + Ving.He/ She / Mai + is + Ving.I + am + Ving. Present progressive tense :(Thì hiện tại tiếp diễn)*Cách dùng :Dùng để diễn tả một sự việc đang xảy ra ở hiện tại.*Trong câu thường có từ : now, at the moment .*Nếu động từ tận cùng là e, thì ta bỏ e rồi mới thêm ing.Verbsplaygodoreadlistenride drivetravelwatchwaitwalkhaveplayinggoingdoingreadinglisteningriding travelingdrivingwatchingwaitingwalkinghavingAdd ING into the following verbs IThuSheHeBinhITheyPICTURE DRILL.We are 12345We are driving our cars.We are having breakfast.We are walking to school.We are playing volleyball.5) We are playing soccer.We are driving our cars.We are having breakfast.We are walking to school.We are playing volleyball.5) We are playing soccer.We are driving our cars.We are having breakfast.We are walking to school.We are playing volleyball.5) We are playing soccer.

File đính kèm:

  • pptunit 8 a 1.ppt
Bài giảng liên quan