Bài kiểm tra 1 tiết môn: Sinh học 7

I.Trắc nghiệm khách quan: (4điểm )

Câu 1: (1,5 điểm - Mỗi ý đúng 0,25 điểm)

 Em hãy khoanh tròn vào ý đúng trong các câu sau đây:

1. Lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở nước?

 a. Thú. b.Lưỡng cư. c.Cá xương. d.Bò sát.

2. Những động vật nào dưới đây thuộc bộ Gặm nhấm?

 a. Chuột đồng, sóc, nhím. b. Sóc, dê, cừu, thỏ.

 c. Mèo, chó sói, hổ. d.Chuột chũi, chuột chù, kanguru.

3. Những lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn?

 a. Lưỡng cư, Bò sát, Chim. b.Thú, Bò sát, Lưỡng cư.

 c.Bò sát, Chim, Thú. d.Lưỡng cư, Chim, Thú.

 

doc2 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Lượt xem: 701 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra 1 tiết môn: Sinh học 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯờNG THCS GIO SƠN BàI KIểM TRA 1 TIếT
Họ và tên:............................... Môn: Sinh học 7.
Lớp: .
 Điểm
 Lời phê của thầy, cô giáo.
I.Trắc nghiệm khách quan: (4điểm ) 
Câu 1: (1,5 điểm - Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
 Em hãy khoanh tròn vào ý đúng trong các câu sau đây:
1. Lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở nước?
 a. Thú. b.Lưỡng cư. c.Cá xương. d.Bò sát.
2. Những động vật nào dưới đây thuộc bộ Gặm nhấm?
 a. Chuột đồng, sóc, nhím. b. Sóc, dê, cừu, thỏ. 
 c. Mèo, chó sói, hổ. d.Chuột chũi, chuột chù, kanguru. 
3. Những lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn?
 a. Lưỡng cư, Bò sát, Chim. b.Thú, Bò sát, Lưỡng cư. 
 c.Bò sát, Chim, Thú. d.Lưỡng cư, Chim, Thú.
4.Nhóm động vật có hình thức thụ tinh trong?
 a. Cá chép, cá voi, thú mỏ vịt. b. Cá heo, cá quả, cá trích. 
 c. Cá sấu, cá voi, thú mỏ vịt. d. Cá chép, cá trích, cá voi.
5. Nhóm động vật có xương sống là động vật hằng nhiệt?
 a. Chim bồ câu, cóc, thú mỏ vịt. b. Thú mỏ vịt, rắn ráo, đà điểu. 
 c. Chuột chù, cú lợn, dơi. d. Thú mỏ vịt, chim bồ câu, dơi.
6. Đặc điểm cấu tạo ngoài chứng tỏ Thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù?
 a. Bộ lông mao dày, xốp. Chi trước ngắn, chi sau dài, khỏe. b. Cả a và c
 c. Mũi và tai rất thính. có lông xúc giác d. Chi có vuốt sắc.Mi mắt cử động được.
Câu 2: (1điểm - Mỗi ý đúng 0,25 điểm).
Những câu khẳng định dưới đây là đúng hay sai. Viết chữ Đ( đúng) hoặc S(sai) vào ô trống:
 1. Chỉ những động vật thuộc lớp Thú mới đẻ con thai sinh, chăm sóc con, 
 nuôi con bằng sữa mẹ. o
 2. Cá voi, cá heo, cá thu, cá chim, cá chép đều thuộc lớp Cá o
 3. Dơi, vịt trời là những động vật có xương sống chuyên hóa thích nghi với 
 đời sống bay lượn. o
 4. Chim, Thú, Cá ở nước ta phong phú, có nhiều giá trị kinh tế nên cần khai thác, đánh bắt triệt để. o
Câu 3: (1,5điểm - Mỗi ý đúng 0,25 điểm).
Hãy chọn từ thích hợp: (đỏ thẫm, đỏ tươi, có xương sống, mang, hai ngăn, ở cạn, biến nhiệt, ở nước); điền vào chổ trống:
Cá là những động vật.....................................thích nghi hoàn toàn với đời sống......................, bơi bằng vây, hô hấp bằng......................., cá có một vòng tuần hoàn, tim 2 ngăn chứa máu.........
.................., máu đi nuôi cơ thể là máu..............................., thụ tinh ngoài và là động vật.............
.............
II.tự luận: (6 điểm)
Câu 4: (3 điểm) Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn?
Câu 5: (1 điểm) Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt bộ Móng guốc chẵn với bộ Móng guốc lẽ?
Câu 6: (2 điểm) Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động diệt sâu bọ của chim về ban ngày?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docLap-Kiem tra 1TietSH7 HKII.doc
Bài giảng liên quan