Bài kiểm tra học kì II môn: Sinh học 7

I.Trắc nghiệm khách quan: (4điểm )

Câu 1: (1điểm - Mỗi ý đúng 0,25 điểm)

 Em hãy khoanh tròn vào ý đúng trong các câu sau đây:

1. Những lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống dưới đây là động vật biến nhiệt, đẻ trứng?

 a. Chim, thú, bò sát. b.Thú, cá xương, lưỡng cư.

 c. Cá xương, lưỡng cư, bò sát. d. Lưỡng cư, cá xương, chim.

2.Châu chấu, ếch đồng, kanguru, thỏ ngoài các hình thức di chuyển khác còn có chung một hình thức di chuyển là:

 a. Đi b. Nhảy đồng thời bằng 2 chân sau. c. Bò. d. Leo trèo.

3. Những động vật nào dưới đây thuộc lớp Cá?

 a.Cá voi, cá nhám, cá trích. b. Cá chép, lươn, cá heo.

 c. Cá ngựa, cá voi xanh, cá nhám. d. Cá thu, cá đuối, cá bơn.

 

doc2 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Lượt xem: 1010 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra học kì II môn: Sinh học 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
tRƯờNG THCS GIO SƠN BàI KIểM TRA học kì II 
Họ và tên:. Môn: Sinh học 7.
Lớp: . Thời gian: 45 phút.
 Điểm
 Lời phê của thầy, cô giáo.
I.Trắc nghiệm khách quan: (4điểm ) 
Câu 1: (1điểm - Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
 Em hãy khoanh tròn vào ý đúng trong các câu sau đây:
1. Những lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống dưới đây là động vật biến nhiệt, đẻ trứng?
 a. Chim, thú, bò sát. b.Thú, cá xương, lưỡng cư. 
 c. Cá xương, lưỡng cư, bò sát. d. Lưỡng cư, cá xương, chim.
2.Châu chấu, ếch đồng, kanguru, thỏ ngoài các hình thức di chuyển khác còn có chung một hình thức di chuyển là:
 a. Đi b. Nhảy đồng thời bằng 2 chân sau. c. Bò. d. Leo trèo.
3. Những động vật nào dưới đây thuộc lớp Cá?
 a.Cá voi, cá nhám, cá trích. b. Cá chép, lươn, cá heo.
 c. Cá ngựa, cá voi xanh, cá nhám. d. Cá thu, cá đuối, cá bơn.
4. Báo và sói cùng thuộc bộ Ăn thịt: Cấu tạo, đời sống, tập tính có nhiều điểm giống nhau nhưng cũng có những điểm khác nhau như:
 a. Báo ăn tạp, sói ăn động vật. b. Báo sống đơn độc, sói sống theo đàn. 
 c. Báo rình mồi, vồ mồi còn sói đuổi bắt mồi. d. Cả b và c.
Câu 2: (1,5điểm - Mỗi ý đúng 0,25 điểm).
Những câu khẳng định dưới đây là đúng hay sai. Viết chữ Đ( đúng) hoặc S(sai) vào ô trống:
 1. Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Thú có chung nguồn gốc. o
 2. Chỉ những động vật đới lạnh mới có những thích nghi đặc trưng với môi trường. o 
 3. Đa dạng sinh học (ĐDSH)bao gồm ĐDSH về loài, về những đặc điểm sinh học 
của loài, về môi trường sống. o 
 4. Voi là động vật quý hiếm được xếp ở cấp độ rất nguy cấp. Phải đấu tranh bảo vệ đàn voi.o
 5. Lưỡng cư cổ bắt nguồn từ Cá vây chân cổ, Bò sát cổ bắt nguồn từ Lưỡng cư cổ, 
 Chim cổ và Thú cổ bắt nguồn từ Bò sát cổ. o
 6. Cần bảo vệ : mèo, diều hâu, cú vọ, rắn sọc dưa vì chúng là những động vật ăn chuột, giúp bảo vệ mùa màng. o
Câu 3: (1,5điểm - Mỗi ý đúng 0,25 điểm).
 Hãy chọn từ thích hợp: (thấp nhất,3ngăn, noãn thai sinh, hằng nhiệt, cao nhất, thai sinh, sữa mẹ,lông mao,4ngăn, biến nhiệt,); điền vào chổ trống:
Thú là lớp Động vật có xương sống có tổ chức.........................., có hiện tượng.............................
và nuôi con bằng.........................,có bộ.................................. bao phủ cơ thể, bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm, tim ..........................., bộ não phát triển thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não. Thú là động vật...................................
II.tự luận: (6 điểm)
Câu 4: (1,5 điểm) Nêu đặc điểm cấu tạo của ếch thích nghi với đời sống ở nước ?
Câu 5: (2 điểm) Sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh có nhữngưu điểm gì?
Câu 6: (2,5 điểm) Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật ?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docLap-Kiem tra HKII SH7.doc
Bài giảng liên quan