Đề kiểm tra môn Âm nhạc Học kỳ I Lớp 7 Đề số 1

Trảlời những câuhỏi saubằng cách khoanh tròn chữ A, B, C hoặc D (mỗi

câu chỉ cómột đáp án đúng).

Câu 1. Câu hát Lờimẹ ru thiết tha có trong bài hát nào?

A. Mái trườngmến yêu C. Chúng em cần hoà bình

B. Lí cây đa D. Khúc hát chim sơn ca

Câu 2. Dấu hoá nào có tácdụng nâng caonốt nhạc lênnửa cung?

A. Dấu giáng C. Dấu thăng

B. Dấu bình D.Dấu thăng vàdấu bình

pdf5 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1888 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Âm nhạc Học kỳ I Lớp 7 Đề số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ I, LỚP 7 
Đề 1 (Thời gian làm bài : 45 phút) 
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) 
Cấp độ tư duy cần đánh giá Nội dung kiến thức cần đánh giá 
Nhận biết Thông 
hiểu 
Vận dụng 
ở mức độ 
thấp 
Vận dụng 
ở mức độ 
cao 
Học hát Câu 1 Câu 8 Câu 9 
Nhạc lí Câu 2, 3 Câu 4 
Tập đọc nhạc Câu 5 Câu 10 
Âm nhạc thường thức Câu 6, 7 
Tổng số câu hỏi 5 2 1 2 
Tổng số điểm 5 2 1 2 
Tỷ lệ 50% 20% 10% 20% 
B. NỘI DUNG ĐỀ 
I. Trắc nghiệm khách quan 
Trả lời những câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ A, B, C hoặc D (mỗi 
câu chỉ có một đáp án đúng). 
Câu 1. Câu hát Lời mẹ ru thiết tha có trong bài hát nào? 
A. Mái trường mến yêu C. Chúng em cần hoà bình 
B. Lí cây đa D. Khúc hát chim sơn ca 
Câu 2. Dấu hoá nào có tác dụng nâng cao nốt nhạc lên nửa cung? 
A. Dấu giáng C. Dấu thăng 
B. Dấu bình D. Dấu thăng và dấu bình 
Câu 3. Tìm khoảng cách nửa cung trong những cặp nốt sau. 
Câu 4. Nhịp cho biết điều gì? 
A. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt móc đơn. 
B. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt trắng. 
C. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là 
phách mạnh, ba phách sau là phách nhẹ. 
D. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là 
phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ, phách thứ ba là phách mạnh vừa, phách 
thứ tư là phách nhẹ. 
Câu 5. Đây là tiết tấu mở đầu của bài TĐN nào? 
 
A. TĐN số 1- Ca ngợi Tổ quốc C. TĐN số 3- Đất nước tươi đẹp sao 
B. TĐN số 2- Ánh trăng D. TĐN số 4- Mùa xuân về 
Câu 6. Nhạc sĩ Bét-tô-ven là người nước nào? 
 A. Nước Nga B. Nước Ba Lan C. Nước Đức D. Nước Áo 
Câu 7. Ai là tác giả bài hát Nhạc rừng? 
A. Đỗ Nhuận C. Huy Du 
B. Hoàng Việt D. Văn Cao 
II. Tự luận 
 Hãy hoàn thành các bài tập sau đây. 
Câu 8. Chép lời bài hát Mái trường mến yêu, từ Khi bình minh hé sáng đến khúc 
nhạc dịu êm. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Câu 9. Hãy viết cảm nhận của em về bài hát Khúc hát chim sơn ca (viết dưới 50 chữ). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Câu 10. Trong những ô nhịp mở đầu của bài TĐN số 4- Mùa xuân về còn 3 nốt nhạc 
viết sai trường độ. Em hãy sửa lại cho đúng rồi chép tất cả xuống khuông nhạc 
dưới. 
 Đáp án 
1. Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1. Câu hát Lời mẹ ru thiết tha có trong bài hát nào? 
C. Chúng em cần hoà bình 
Câu 2. Dấu hoá nào có tác dụng nâng cao nốt nhạc lên nửa cung? 
C. Dấu thăng 
Câu 3. Tìm khoảng cách nửa cung trong những cặp nốt sau. 
A. Mi- Pha 
Câu 4. Nhịp cho biết điều gì? 
D. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là 
phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ, phách thứ ba là phách mạnh vừa, phách 
thứ tư là phách nhẹ. 
Câu 5. Đây là tiết tấu mở đầu của bài TĐN nào? 
B. TĐN số 2- Ánh trăng 
Câu 6. Nhạc sĩ Bét-tô-ven là người nước nào? 
C. Nước Đức 
Câu 7. Ai là tác giả bài hát Nhạc rừng? 
B. Hoàng Việt 
2. Tự luận 
Câu 8. Chép lời bài hát Mái trường mến yêu, từ Khi bình minh hé sáng đến khúc 
nhạc dịu êm. 
Theo SGK Âm nhạc 7, trang 5. 
Câu 9. Hãy viết cảm nhận của em về bài hát Khúc hát chim sơn ca (viết dưới 50 
chữ). 
HS viết nhiều cảm nhận khác nhau (về nội dung, sắc thái, tình cảm...), GV đánh giá 
tuỳ theo từng bài. 
Câu 10. Đáp án đúng là: 
Thang điểm 
1. Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1. Trả lời đúng được 1 điểm. 
Câu 2. Trả lời đúng được 1 điểm. 
Câu 3. Trả lời đúng được 1 điểm. 
Câu 4. Trả lời đúng được 1 điểm. 
Câu 5. Trả lời đúng được 1 điểm. 
Câu 6. Trả lời đúng được 1 điểm. 
Câu 7. Trả lời đúng được 1 điểm. 
2. Tự luận 
Câu 8. Hoàn thành được 1 điểm. 
Câu 9. Hoàn thành được 1 điểm. 
Câu 10. Hoàn thành được 1 điểm. 
Nhóm biên soạn: Hoàng Long - Hoàng Lân - Lê Anh Tuấn - Lê Minh Châu. 
Địa chỉ: Phòng Nghệ thuật - Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐT: 0912.206.222 

File đính kèm:

  • pdfI1 (11).pdf
Bài giảng liên quan